Περί πωλήσεως των αδειών διαμονής

[Όσα ακολουθούν δεν αφορούν τους πρόσφυγες. Για αυτούς, τα έχει πει ωραία ο Θαλυς εδώ].

Μεταφέρω στα καθ’ ημάς την πρόταση του Γκάρυ Μπέκερ, όπως διατυπώθηκε σε αυτό εδώ το άρθρο. Με τις ευχαριστίες μου στον Θαλυς που μου το υπέδειξε.

Gary Becker

Gary Becker

Γνωρίζουμε ότι η διαφορά ευημερίας δημιουργεί μεταναστευτικές ροές, μέχρι να εξισωθή τουλάχιστον η ευημερία στα δύο δοχεία, τον τόπο προέλευσης και τον τόπο προορισμού. Μπορούμε να αποδεχθούμε ότι αυτό ισχύει σαν νόμος της φύσης, σχεδόν όσο και η δημιουργία των ανέμων από τις διαφορές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Το μέγεθος του ανέμου αυτού εξαρτάται βέβαια από πολλά πράγματα, ιδίως την τεχνολογία των μεταφορών, την οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης κλπ. Αλλά θα υπάρχη.

Αν δεν επιθυμούμε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων (που ισοδυναμεί με πολιτική ανοιχτών συνόρων σε επίπεδο ΕΕ, άρα είναι αδιανόητη), πρέπει κάπως να επιχειρήσουμε να ελέγξουμε την ροή, προς όφελος δικό μας και των μεταναστών. Μέχρι τώρα, το παροιμιωδώς ανίκανο ελληνικό κράτος απλώς 1. απαγόρευε κατ’ ουσίαν την νόμιμη μετανάστευση (βασικά απαιτώντας υπερπολύπλοκη γραφειοκρατία), και 2. ανεχόταν, σε κυμαινόμενο κάθε φορά βαθμό, την λαθρομετανάστευση (επιχειρώντας περιοδικές νομιμοποιήσεις ή με τον θεσμό της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους κλπ). Έκανε δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει: ανελέητες απαγορεύσεις, ήπια εφαρμοζόμενες. Όταν κλείνεις τα μάτια στο πρόβλημα και δεν ενεργείς μακροπρόθεσμα, αυτά συμβαίνουν.

Ένα δεδομένο του προβλήματος που δεν έχει προσεχθή είναι ότι οι μετανάστες της δεκαετίας του 2000 και εξής, κυρίως εκ της ινδικής υποηπείρου και των πέριξ, έχουν πληρώσει πολλά λεφτά για να έρθουν εδώ. Η μετανάστευση συνιστά για αυτούς μια τεράστια επένδυση ζωής, που δεν πρόκειται φυσικά να επιτρέψουν την απαξίωσή της, όσο περνά από το χέρι τους. Όμως όλοι αυτοί οι πόροι καταλήγουν στον υπόκοσμο των διακινητών, επειδή ακριβώς η αγορά της μετανάστευσης είναι, χάριτι του ελληνικού κράτους, παράνομη. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, η αγορά θα κινηθή να την καλύψη, νομίμως ή παρανόμως.

Εκείνο που πρέπει να γίνη είναι η νομιμοποίηση της αγοράς μετανάστευσης. Όπως και σε άλλους τομείς (νεφρά, αφροδίσια, ναρκωτικά), τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν θα υπερκαλύψουν κατά πολύ τα όποια μειονεκτήματα, διότι η αξιοποίηση του μηχανισμού της τιμής επιτρέπει την κατά πολύ ικανοποιητικώτερη λειτουργία της αγοράς. Και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος νομιμοποίησης είναι ο εκπλειστηριασμός αδειών διαμονής.

Εξηγούμαι:

Αποφασίζουμε πόσους μετανάστες θέλουμε. Όχι πόσους χωράνε (αν η Ελλάδα είχε την πληθυσμιακή πυκνότητα του (ορεινότατου και πάμφτωχου) Κοσσυφοπεδίου, θα είχε 22.000.000 κατοίκους) ή πόσους σηκώνει τάχα η αγορά εργασίας, γιατί αυτά είναι αστήρικτα ως αντιεπιστημονικά. Απλά και καθαρά, πόσους θέλουμε, και ειδικώτερα, θα προσέθετα εγώ, πόσους θεωρούμε ότι μπορούμε να απορροφήσουμε πολιτισμικά σαν κοινωνία. Όχι να τους κάνουμε Έλληνες με το στανιό, αλλά να μην σκιαζώμαστε, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, ότι γινόμαστε ξένοι στον τόπο μας. Εδώ δεν υπάρχουν (μάλλον) αντικειμενικά κριτήρια, αλλά υποκειμενικές προτιμήσεις, θα έλεγα όμως ότι ένα ποσοστό αλλοδαπών γύρω στο 15% δεν είναι και προς θάνατον.

Έστω λοιπόν ότι αποφασίζουμε μια ροή 50.000 ετησίως (περίπου 5 τοις χιλίοις). (οικονομικά είναι απολύτως ισοδύναμο το αντίστροφο, ήτοι να τεθή ένας πήχυς κατ’ άτομο, π.χ. 5000 ευρώ, και εν συνεχεία να εκδίδωνται άδειες σε όσους καταβάλλουν το αντίτιμο. Πολιτικά όμως δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο). Στην συνέχεια, μέσω του καταπληκτικού ηλεκτρονικού μας συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε οπουδήποτε, οι θέσεις αυτές εκπλειστηριάζονται. Αν το κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες, μπορούμε και εμείς. Ο υποψήφιος μετανάστης μπορεί αβλεπί να καταβάλη ως τίμημα της άδειας μετανάστευσης (μιας διετούς άδειας διαμονής βασικά) τουλάχιστον το προσδοκώμενο κόστος του λαθραίου παράνομου παράτυπου ταξιδιού του, έστω 5000 ευρώ. Στην πραγματικότητα, επειδή πλειοδοτώντας θα μπορέση να έρθη με τις αποσκευές του, κάλλιστα θα πλήρωνε κάτι παραπάνω. [Αν μάλιστα είναι και κομμάτι ορθολογικός, θα κατανοήση ότι τον συμφέρει εξαιρετικά να πληρώση και παραπάνω ακόμα, έστω 12.000 ευρώ, γιατί την διαφορά των 7000 θα την αποσβέση σχετικά σύντομα, λόγω των ανώτερων εισοδημάτων της Ελλάδας].

Με αυτόν τον τρόπο, η πανούργα Ελλάδα παντελονιάζει ετησίως ένα ποσό της τάξης των 250 εκ. ευρώ, κάπου εκεί. Ένα ποσό που μπορεί να διατεθή σε έργα καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, ενσωμάτωσης των νομίμων μεταναστών, ενίσχυσης του παροχικού κράτους, ώστε να μην δωρεανίζωνται οι νέοι μετανάστες εις βάρος υποδομών που βρήκαν έτοιμες κλπ. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι έκανε την δεκαετία του 60 η Γερμανία. [Σημειωτέον ότι άδειες διαμονής πωλούνται κατ’ ουσίαν ήδη με το άρ. 20 Ν. 4251/2014, αλλά με μικρή επιτυχία, επειδή η τιμή που αυθαίρετα ώρισε το κράτος μας, ήτοι ακίνητη περιουσία 250.000 ευρώ, είναι εξαιρετικά υψηλή].

Τι κερδίζουμε όλοι μας:

Κερδίζουμε μετανάστες νόμιμους, με κάποια στοιχειώδη περιουσία, που θα έχουν υποβάλει τα έγγραφά τους, θα έχουν ελεγχθή κατά το δυνατόν ποινικά, που έρχονται με αξιοπρέπεια, μεταφέροντας το βιος τους, που έχουν δεσμευθή απέναντι στην χώρα μας και έχουν έναν ελάχιστο ορίζοντα να δοκιμάσουν την τύχη τους εδώ. Μετανάστες τολμηρούς και φιλόδοξους, σε παραγωγική ηλικία, που είναι οι συγκριτικά πλουσιώτεροι από τους ανταγωνιστές τους (συνήθως αυτό συσχετίζεται με ανώτερη μόρφωση) και επενδύουν σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα.

Όσοι αποτύχουν βέβαια δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Όμως, εκείνος που δεν πλειοδότησε φέτος, αντί να ριψοκινδυνεύση το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι, με σοβαρό κίνδυνο να απολέση το παν, θα προτιμήση να δοκιμάση του χρόνου. Η παράνομη ροή θα μειωθή κατά πολύ, πρώτα και κύρια επειδή θα μειωθή το χρήμα που την συντηρεί και επειδή θα υπάρχη πάντα η πραγματική ελπίδα της νόμιμης μετανάστευσης.

Και όλοι κερδίζουν.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (2 votes, average: 10.00 out of 10)
Loading...

 

34 Responses to “Περί πωλήσεως των αδειών διαμονής”


 • Λογικές σκέψεις μεν, δεν αφορούν την Ελλάδα δε διότι δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μετανάστης θα πλήρωνε με τα ωραία του λεφτάκια μια άδεια παραμονής στην Ελλάδα του 50% ανεργίας (και λίγο λέω) στις τάξεις των νέων. Προφανώς, μόνο κάποιος ηλίθιος (και έχουμε αρκετούς εγχώριους, τί να τους κάνουμε τους εισαγόμενους;)

  Αντίθετα, παρατηρείται ξεκάθαρα η αντίστροφη διαδικασία, της οικειοθελούς αποχώρησης δηλαδή μεταναστών από την Ελλάδα.

  Αποφασίζουμε πόσους μετανάστες θέλουμε. Όχι πόσους χωράνε (αν η Ελλάδα είχε την πληθυσμιακή πυκνότητα του (ορεινότατου και πάμφτωχου) Κοσσυφοπεδίου, θα είχε 22.000.000 κατοίκους) ή πόσους σηκώνει τάχα η αγορά εργασίας, γιατί αυτά είναι αστήρικτα ως αντιεπιστημονικά.

  Και μια ακόμα παρατήρηση. Πατώντας το link του “αντεπιστημονικά” μας οδηγείς σε μια καταχώρηση στην wikipedia στην οποία αναφέρεται αυτό: Ηistorically, the term “lump of labour” originated to rebut the idea that reducing the number of hours that employees are allowed to labour during the working day would lead to a reduction in unemployment.
  Προφανώς κι εδώ τα γραφόμενα δεν έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα. Γνωρίζεις μήπως κάποιον που να εργάζεται οκτάωρο στο Goody’s, τα Mcdonalds, το Jumbo; Θα μπορούσε ο εργαζόμενος του 4ωρου να μοιραστεί τίς ώρες εργασίας του με έναν Αφγανό;

  Επίσης, “skilled immigrating workers may bring capabilities that are not available in the native workforce (e.g. banking, academic research), and (2) that immigrating workforces also create additional jobs, thus expanding the economy and creating further jobs directly”

  Δυστυχώς, το μεγαλύτερο δράμα αυτής της χώρας είναι ότι είναι ανίκανη να αξιοποιήσει τους native skilled workers και τους αναγκάζει σε μετανάστευση, ο λιβανέζος γιατρός της έλειπε για να ανακάμψει οικονομικά!
  Από την άλλη, κανείς δεν διαφωνεί ότι η παραμονή μεταναστών στη χώρα θα δημιουργήσει έναν κύκλο εργασιών. Προσωρινό όμως. Ο οποίος θα συρρικνωθεί όταν τελειώσουν και τα χρήματα που έφεραν μαζί τους οι μετανάστες. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να με πείθει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν εργασία όταν δεν μπορούν εκατομμύρια Έλληνες προκειμένου να διατηρηθεί ο κύκλος της οικονομίας γύρω από αυτούς.

  Κι αν εξετάσουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και όχι φιλολογικά, όταν αναφερόμαστε στο μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας, πρέπει εν έτει 2016 κυρίως να εννοούμε τις μεταναστευτικές ροές φερέλπιδων Ελλήνων προς την Εσπερία και λιγότερο, πλέον, το μηδαμινό ενδιαφέρον αλλοδαπών για μόνιμη εγκατάσταση, για εργασιακούς λόγους, στη χώρα μας. Ωραίες συζητήσεις αυτές, αλλά το 1990 έχει προ πολλού περάσει.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Όσο στην Ελλάδα ανοίγεις την βρύση και βγαίνει νερό, ενώ στο χωριό του Μπανγκλαντές δεν υπάρχει βρύση στο σπίτι, αλλά παίρνεις την κανάτα σου και πας στην κοινοτική, θα υπάρχη κίνητρο μετανάστευσης προς τα εδώ.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Είναι ολοφάνερες οι προθέσεις και οι σκοποί!

  Και είνια γνωστό πως: “…ο βήχας, ο έρωτας και ο παράς/το χρήμα/τα λεφτά δεν κρύβονται…”.

  Αλλά ποτέ μην υποτιμάτε το “slight twist”:
  “…when you’ve done a mischief that gives you joy, that joy may betray you…”.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Και να γινει κλειστο επαγγελμα το επιτηδευμα του λαθρομεταναστη; Κατι σαν τους ταξιτζηδες; Που τα ακουσαν αυτα με τις αδειες;

  Βλεπω ευυποληπτους Κοσοβαρους εμπορους οργανων και διακεκριμενους Αφγανους επιχειρηματιες της βιομηχανιας οπιου να κανουν φυλλο και φτερο τις αδειες. Αυτοι εχουν το χρημα. Αφου αλλωστε θα μομιμοποιηθει η αγορα νεφρου και ναρκωτικων σιγουρα θα θελησουν να επενδυσουν στην Ελλαδα.Ας αγκαλιασουμε αυτη τη νεα επιχειρηματικοτητα.

  Η ισοτης παλαιων και νεων λαθρομεταναστων επιβαλλει να πληρωσουν αναδρομικως και οι πρωτοι.Και οποιος δεν δωσει θα διωχνεται με τις κλωτσιες απο τη χωρα. Με 1,5 εκατομμυριο λαθροεποικιστες ηδη στη Ελλαδα, θα μαζεψουμε 7,5 δισ. ευρω. Οι Δανειστες θα ενθουσιαστουν! Να τα ισοδυναμα που ψαχνουμε.

  Σε οτι αφορα τον ποινικο ελεγχο των εισερχομενων, ειναι βεβαιο οτι η αφγανικη ή η μπαγκλαντεσιανη αστυνομια θα ανατρεξουν στα λεπτομερη αρχεια τους και θα μας δωσουν οτι στοιχεια χρειαζεται.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εγω δεν καταλαβα γιατι με αυτον τον τροπο θα μπορουσαμε να κλεισουμε τα συνορα μας στην λαθρομεταναστευση ενω τωρα δεν μπορουμε. Τα 250 εκατομμυρια μας ελειπαν; Τοσο μας στοιχιζουν μονο οι φυλακισμενοι αλλοδαποι.
  Επομενως το θεμα δεν ειναι πως να σταματησουμε τον εποικισμο της χωρας, αλλα πως πουμε καμμια σαχλαμαρα για να περναει η ωρα, θεωρωντας δεδομενο οτι η χωρα πρεπει να γινει πολυπολιτισμικη.
  Το θεμα ειναι οτι δεν θελουμε να κλεισουμε τα συνορα μας, γιατι οπως κι ο συντακτης του κειμενου θεωρουμε δεδομενο, οτι οι κατοικοι αυτης της χωρας δεν εχουν δικαιωμα να διατηρησουν την φυλη και τον πολιτισμο τους.
  Η ακρως ρατσιστικες αυτες αποψεις που αφανιζουν ενα εθνος, θεωρουνται και αντιρατσισμος, ενω η θεληση ενος λαου να αφησει την χωρα του στα παιδια του θεωρειται εκληματικη παλιανρθωπια.
  Τελειως παλι αγνοειται το προβλημα που θα δημιουργηθει απο λαους που δεν αφομοιωνονται ουτε ερχονται σε επιγαμια, λογω θρησκειας, με τους γηγενεις.
  Η εξωφρενικη ανοησια του να θεωρεις οτι θα ανακατευθει ο πληθυσμος των καινουργιων μουσουλμανων ενω δεν εχει ακομη επιτευχθει αυτο για τους προ αιωνων κατοικουντες στην Ελλαδα μουσουλμανους και Εβραιους και Γυφτους που ηταν και λιγωτεροι, ειναι εξοχως υποπτη.
  Εντελως αποσιωπαται επισης και το οτι οχι μονο ειναι φανερο το οτι κινδυνευουμε να βρεθουμε με εσωτερικο μετωπο σε ενδεχομενο πολεμο με την μουσουλμανικη Τουρκια, αλλα εχει επανηλλημενα ειπωθει απο τους πρωθυπουργους της με πρωτον τον Οζαλ, τον οποιο θυμαμαι να του φιλανε τα χερια οι Αλβανοι κατα την εκει επισκεψη του.
  Απλως δυσκολευομαι να πιστεψω οτι βλεπωντας την Ελλαδα αλλα και ολοκληρη την Ευρωπη, να εχει προβληματα με μεταναστες τριτης και τεταρτης γενιας, σε χωρες χωρις οικονομικα προβληματα που ως γνωστον φερνουν γκρινια, καποιος μπορει πιστευει πραγματικα αυτες τις ανοησιες.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Για να μαθαίνουν όσοι συνεχίζουν να προσεγγίζουν με αγοραίες αντιλήψεις (και) το προσφυγικό…

  Συχνά τα αποτελέσματα είναι πολύ πενιχρά σε σχέση με τα αναμενόμενα!

  Ειδικά όταν απελευθερώνονται παντελώς οι αγορές, τα πράγματα δεν εξαρτώνται μόνον από την προσφορά και την ζήτηση…

  http://blog.euromonitor.com/2016/03/finlands-smokers-greeted-by-cheaper-cigarettes-but-impact-will-be-limited.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=Oktopost-twitter-profile&utm_campaign=Oktopost-March+2016+Blog

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ή πόσους σηκώνει τάχα η αγορά εργασίας, γιατί αυτά είναι αστήρικτα ως αντιεπιστημονικά

  AA ριξε μια ματιά

  http://www.ucl.ac.uk/~uctpb21/Cpapers/LabourMarketImpactImmigration.pdf

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Έλα ρε φίλε, μην μου βάζης εργασία για το σπίτι, πες αυτό που θες να πης.

   Η ανειδίκευτη μετανάστευση ανταγωνίζεται τους ημεδαπούς ανειδίκευτους εργάτες σε κάποιο βαθμό, αυτό είναι προφανές. Όμως, όλοι ξέρουμε πώς αντέδρασαν ο ημεδαποί στις δεκαετίες 1990-2010: έγιναν μικροεργοδότες.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Έστω λοιπόν ότι αποφασίζουμε μια ροή 50.000 ετησίως (περίπου 5 τοις χιλίοις). (οικονομικά είναι απολύτως ισοδύναμο το αντίστροφο, ήτοι να τεθή ένας πήχυς κατ’ άτομο, π.χ. 5000 ευρώ, και εν συνεχεία να εκδίδωνται άδειες σε όσους καταβάλλουν το αντίτιμο.

  Έστω ότι η Ελλάδα του οικονομικού χάους κοστολογεί την άδεια παραμονής 5000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σενάριο η Ιταλία, θα την κοστολογήσει 7500, η Αυστρία 15000, η Ελβετία 20000, η Αγγλία και η Γερμανία 50000. Ο
  Οι αναπόδραστες συνέπειες; Οι εύποροι και προφανώς πιο μορφωμένοι και συνεπώς πιο παραγωγικοί θα απορροφηθούν από τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης – στην Ελλάδα θα καταλήξουν (αν βρεθεί κανείς πρόθυμος, που δεν το πιστεύω) πάλι οι παρίες της Ανατολής.
  Βλέπει κανείς σε αυτό κάποιο κέρδος για την Ελλάδα;

  Η ανειδίκευτη μετανάστευση ανταγωνίζεται τους ημεδαπούς ανειδίκευτους εργάτες σε κάποιο βαθμό, αυτό είναι προφανές. Όμως, όλοι ξέρουμε πώς αντέδρασαν ο ημεδαποί στις δεκαετίες 1990-2010: έγιναν μικροεργοδότες.

  Ενδιαφέρουσα άποψη (πλην όμως παντελώς ανεφάρμοστη στην σημερινή Ελλάδα).
  Πιο λιανά: ο Έλληνας οικοδόμος έδωσε τη θέση εργασίας του στον Αλβανό με το μισό ημερομίσθιο κι ο ίδιος άνοιξε ένα μινι μάρκετ από το οποίο ο Αλβανός οικοδόμος αγοράζει το γάλα και τα τσιγάρα του.

  Αυτή η επαγγελματική μετάλλαξη όμως, Θανάση, είναι δυνατό να συμβεί σήμερα; (με τη συγκεκριμένη φορολογία των επιχειρήσεων, την παντελή έλλειψη ρευστότητας αλλά και την αδυναμία πρόσβασης στην τραπεζική δανειοδότηση, ποιος Έλληνας εργάτης θα τολμήσει ή θα μπορέσει να στήσει μικροεπιχείρηση;)
  Και επίσης, την εικοσαετία που αναφέρεις, με τον κατασκευαστικό κλάδο να ανθεί, οι ανειδίκευτοι εργάτες που μετανάστευσαν στην Ελλάδα βρήκαν άμεσα εργασία, έστρωσαν πολύ σύντομα τις ζωές τους, με συνέπεια την πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία όσων εξ αυτών έχουν παραμείνει στη χώρα.(στην οποία τους διαδέχτηκαν οι Αλβανοί). Σήμερα πού θα εργαστούν οι 50000 που προτείνεις να εισέρχονται νόμιμα ετησίως στη χώρα;

  Και δυο παρατηρήσεις, κλείνοντας, αναφορικά με τις απόψεις του Μπέκερ.
  Πρώτον, υποστηρίζει ότι θέτοντας ένα υψηλό entrance fee θα προσελκυθεί υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό.
  Επίσης, θα προσελκυθεί νεαρός και άρα παραγωγικός πληθυσμός με το σκεπτικό ότι η απόσβεση θα επέλθει σύντομα και μέσω των παροχών στην υγεία και στη μόρφωση ως επερχόμενα οφέλη της νόμιμης εγκατάστασης. Αξιοπρεπείς υπηρεσίας και υγείας στην Ελλάδα ικανές να προσελκύσουν μετανάστες; Ωραίο ανέκδοτο! Καταυλισμούς σαν της Ειδομένης ούτε στη Μπουρκίνα Φάσο!

  Δεύτερον, σύμφωνα με τον Μπέκερ, θα μπορούσε κάποιος μετανάστης ειδικευμένος μεν, φτωχός δε να πάρει δάνειο για να αποπληρώσει το απαιτούμενο ποσό για την άδεια εισόδου στη χώρα. Στη συνέχεια θα μπορέσει να συνάψει συμβόλαιο με την εταιρεία στην οποία θα εργαστεί να παρακρατείται από το μισθό του η δόση του δανείου. Μάλιστα. Ο Πακιστανός πριν έλθει στην Ελλάδα θα συνάψει συμβόλαιο με την ελληνική εταιρεία που τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες (!) υπό τον όρο της παρακράτησης μέρος του μισθού του! Με κλεισμένη εκ των προτέρων εργασία μεταναστεύει κάποιος στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα!

  Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι οι (λογικές) απόψεις του Μπεκερ αναφέρονται στο δεόν γενέσθαι στα εύπορα κράτη της Δύσης. Αν διαβάσεις προσεκτικά το άρθρο, θα δεις ότι ο άνθρωπος το ξεκαθαρίζει: οι προτάσεις του για το μεταναστευτικό αφορούν τις rich countries…όχι τα failed states!

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εγω παντως ξερω πολλους Ελληνες που θα εδιναν 5.000 για να τους προσφερουν διαμονη σε κοντεινερ κλιματιζομενο, φαγητο, ρευμα, νερο και με φανταρους να τους κανουν τις φιλλιπινεζες. Και δεν θα τα εδιναν μια φορα, αλλα καθε χρονο, αφου με πεντε χιλιαρικα το χρονο δεν ζεις ουτε σε παγκακι.
  Το μονο προβλημα ειναι που θα βρουν τα πεντε χιλιαρικα.
  Παντως ειναι ευκαιρια για το κρατος να κονομησει πλειστηριαζοντας τις θεσεις και σε Ελληνες φουκαραδες, και απο πανω δεν θα μας κατηγορουν και οι κακοι φασιστες οτι ειμαστε ρατσιστες σε βαρος των Ελληνων, ανεβαζοντας τα ποσοστα της Χ.Α.
  Φιλε Αθανασιε πως με βλεπεις; Μπαινω στο πνευμα της ελευθερης οικονομιας;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΚΣ,

  δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μετανάστης θα πλήρωνε με τα ωραία του λεφτάκια μια άδεια παραμονής στην Ελλάδα του 50% ανεργίας (και λίγο λέω) στις τάξεις των νέων

  Αυτός που τα πληρώνει εδώ και τώρα που μιλάμε για να φτάση στην Τουρκία και να περάση απέναντι.

  Προφανώς κι εδώ τα γραφόμενα δεν έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα. Γνωρίζεις μήπως κάποιον που να εργάζεται οκτάωρο στο Goody’s, τα Mcdonalds, το Jumbo; Θα μπορούσε ο εργαζόμενος του 4ωρου να μοιραστεί τίς ώρες εργασίας του με έναν Αφγανό;

  Κάθε νέος μετανάστης δεν είναι μόνο εργαζόμενος, είναι και καταναλωτής. Ίσως καταναλώνει λιγώτερο κατά κεφαλήν από τους ιθαγενείς, αλλά καταναλώνει. Άρα δημιουργεί και την δική του ζήτηση, την οποία δεν συνυπολογίζεις.

  Προσωρινό όμως. Ο οποίος θα συρρικνωθεί όταν τελειώσουν και τα χρήματα που έφεραν μαζί τους οι μετανάστες.

  Με τους Αλβανούς γιατί δεν έγινε έτσι; Ο πλούτος δεν είναι ωρισμένος, η πίτα μεγαλώνει όσο υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν.

  Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να με πείθει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν εργασία όταν δεν μπορούν εκατομμύρια Έλληνες προκειμένου να διατηρηθεί ο κύκλος της οικονομίας γύρω από αυτούς.

  Μα δεν ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις εργασίας, χονδρικά πάντα.

  το μηδαμινό ενδιαφέρον αλλοδαπών για μόνιμη εγκατάσταση, για εργασιακούς λόγους, στη χώρα μας.

  Αυτή είναι η οπτική του Έλληνα, και ίσως να έχη και δίκιο, αλλά όχι του μετανάστη. Ενδιαφέρον υπάρχει και θα υπάρχη όσο οι βρύσες κλπ.

  Οι αναπόδραστες συνέπειες; Οι εύποροι και προφανώς πιο μορφωμένοι και συνεπώς πιο παραγωγικοί θα απορροφηθούν από τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης

  Εξ ορισμού όλοι εκεί θέλουν να πάνε. Αν πρόσεξες όμως, έχουν ξεμείνει εδώ πολλές δεκάδες χιλιάδες.

  Βλέπει κανείς σε αυτό κάποιο κέρδος για την Ελλάδα;

  Ότι θα πάρουμε εμείς τα χρήματα της λαθροδιακίνησης και όχι οι λαθροδιακινητές.

  Σήμερα πού θα εργαστούν οι 50000 που προτείνεις να εισέρχονται νόμιμα ετησίως στη χώρα;

  Θα μπαίνουν ούτως ή άλλως, σε διαβεβαιώ. Το θέμα είναι αν θα τους διαχειριστούμε ή θα τα αφήσουμε πάλι όλα στην τύχη.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Κατανοώ τις ενστάσεις που αναφέρονται στην ανεργία στην Ελλάδα σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να τις θεωρώ μυωπικές.

  Ο οικονομικός κύκλος έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Η πώληση αδειών παραμονής είναι ορθολογική πολιτική άσχετα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο. Ίσως να πρέπει να προσαρμόζουμε τις τιμές, αλλά επί της αρχής αν είναι καλή ιδέα την εποχή των παχιών αγελάδων, δεν παύει να είναι τέτοια την εποχή των ισχνών αγελάδων. Θεωρώ λοιπόν τις εν λόγω αντιρρήσεις μυωπικές επειδή παραβλέπουν το ότι κάποτε θα βγούμε από την κρίση και τότε δεν θα ισχύουν.

  Η Ελλάδα έχει γίνει λιγότερο ελκυστικός προορισμός για μετανάστες. Μεταναστεύουν από την Ελλάδα όσοι βρίσκονται σε αυτήν. Γιατί να θέλει να πάει κάποιος να ζήσει εκεί; Δεν ξέρω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν έχει και σημασία. Αρκεί το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, ακόμα και στο ύψος της κρίσης, δεν ήταν μηδενικές.

  Η μετανάστευση έχει κόστος. Ειδικά αν είναι παράνομη, έχει και σοβαρούς κινδύνους. Παρόλαυτά, κάποιοι καταβάλουν το αντίτιμο. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι:
  Θέλουμε να παίρνουν τα λεφτά οι δουλέμποροι ή το κράτος;

  Η πολιτική αυτή έχει σοβαρά πλεονεκτήματα τόσο για το κράτος υποδοχής, ξεκινώντας από το ότι ξέρει ποιοι μπαίνουν, και για τους μετανάστες. Έχει και μειονεκτήματα ίσως. Να τα συζητήσουμε. Να έχουμε όμως κι ένα ρεαλιστικό εναλλακτικό σενάριο: μετανάστευση θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αμφιβάλλω αν υπάρχει χώρα με μηδενικές ροές.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ώστε να εκδιδεται συγκεκριμενος αριθμος αδειων, οι οποιες να πωλουνται. Δηλαδη να γινει κλειστο επαγγελμα το επιτηδευμα του λαθρομεταναστη; Που τα ακουσανε αυτά;

  Βλεπω να κανουν φυλλο και φτερο τις «αδειες» ευυποληπτοι Αλβανοκοσοβαροι εμποροι οργανων και διακεκριμενοι Αφγανοι βιομηχανοι οπιου. Αυτοι εχουν εξαλλου το χρημα. Εφοσον μαλλιστα νομιμοποιηθει η αγορα νεφρου και ναρκωτικων, θα σπευσουν να εκμεαταλλευτουν το νέο ελκυστικο θεσμικο πλαισιο και να επενδυσουν . Ας αγκαλιασουμε αυτή τη νεα επιχειρηματικοτητα!

  Για λογους ισοτητος δεν πρεπει να πληρωσουν μονο οι νεοι, αλλα και οι παλαιοτεροι λαθροεποικιστες. Γιατι αυτοι να τη βγαλουν τσαμπα; Και οποιος από αυτους δεν πληρωνει, να πετιεται με τις κλωτσιες εξω από τη χωρα. Με 1.500.000 εκατομμυριο λαθροεποικιστες ηδη στην Ελλαδα, το δημοσιονομικο κερδος θα είναι 5.000Χ1.500.000= 7,5 δισεκατομμυρια ευρω. Οι Δανειστες θα ενθουσιαστουν! Ιδου τα «ισοδυναμα μετρα» που αναζητουμε κυριοι!

  Ακουμε ότι οι «προσφυγες» δεν θα χρειαζεται να αγορασουν αδεια. Ετσι όμως ανοιγουμε παραθυρακι στους τζαμπατζηδες. Γιατι το συνολο σχεδον των τριτοκοσμικων λαθροεισβολεων προερχονται από ακρως καταπιεστικα πολιτικα και κοινωνικα καθεστωτα, και συνεπως μπορουν να επικαλεστουν status «προσφυγα». Οι Αφγανοι θα λενε ότι πανε να ξεφυγουν από τους Ταλιμπαν, οι Συροι από τον Ασαντ, οι Σομαλοι από τους πολεμαρχους και τους πειρατες του Μογκαντισου , οι Ιρακινοι από το Ισλαμικο Κρατος, οι Σιιτες από τους Σουνιτες μουλαδες, οι Σουνιτες από τους Σιιτες Αγιατολλαχ, οι Κουρδοι από Τουρκους, Ιρανους και ισλαμιστες, και οι Αφρικανοι από τους τοπικους τους δικτατορες. Τιποτα δεν είναι τζαμπα σε αυτή τη ζωη, λεει ο νεοφιλελευθερισμος. Γιατι να είναι οι αδειες; Το τζαμπα πεθανε, διοτι μονο στρεβλωσεις δημιουργει στην Αγορα!

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Ποια ελευθερη αγορα; Αυτη που οποιος δεν καθεται καλα τον βομβαρδιζει το ΝΑΤΟ;
  Καποιοι κοιμωνται κι ονειρευονται ελευθερες αγορες.
  Το να στησω κανονια στα νησια και να βουλιαζω τις βαρκες με τους προσφυγες, περιλαμβανεται στην “ελευθερια”; Η μονο το να βομβαρδιζω τον Κανταφι και τον Μιλοσεβιτς;
  Ουτε απο την Γιουγκοσλαβια, ουτε απο το Ιρακ, ουτε απο την Λιβυη ουτε απο την Συρια ειχαμε λαθρομεταναστες, γιατι προφανως σ αυτες τις χωρες δεν ψοφαγανε της πεινας. Αυτες ακριβως τις χωρες διαλεξε το ΝΑΤΟ με τους Ευρωπαιους κολαουζους του να δειξει τον ανθρωπισμο του και την φροντιδα του για τους λαους που δεν χαιρονται τα καλα της δημοκρατιας.
  Ουτε στο Μπαγκλαντες, ουτε στο Πακισταν, που οι λαοι τους τρεχουν να γλυτωσουν απο την πεινα, δεν ειδαν λογο να πανε οι “ανθρωπιστες”.
  Τωρα καθομαστε εδω να συζηταμε με ορους ελευθερης αγορας που επιβαλλεται στον κοσμο με την πολιτικη των κανονιοφορων.
  Κοροιδευομαστε;

  Υ.Γ
  Ακομη περιμενω καποιον να μου απαντησει. Γιατι αν πουλησουμε καποιες αδειες θα μπορεσουμε να εμποδισουμε τους υπολοιπους να ερθουν στην Ελλαδα και τωρα δεν μπορουμε;
  Εγω δεν ειμαι φιτσουλας. Ας καθησουν οι 50.000 και χωρις να πληρωσουν τιποτε. Ποιος θα διωξει τα εκατομμυρια που ειναι εδω και τα αλλα που ερχονται;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΑΑ

  δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μετανάστης θα πλήρωνε με τα ωραία του λεφτάκια μια άδεια παραμονής στην Ελλάδα του 50% ανεργίας (και λίγο λέω) στις τάξεις των νέων

  Αυτός που τα πληρώνει εδώ και τώρα που μιλάμε για να φτάση στην Τουρκία και να περάση απέναντι.

  Αυτός που πληρώνει στην Τουρκία δεν πληρώνει για να φτάσει στην Ελλάδα, αλλά μέσω της Ελλάδας να κατευθυνθεί στη Δυτική Ευρώπη. Αν πλήρωναν τους διακινητές για να τους περάσουν στα νησιά με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση στην ελλάδα, μόνο τότε θα ίσχυε αυτό που γράφεις.

  Κάθε νέος μετανάστης δεν είναι μόνο εργαζόμενος, είναι και καταναλωτής. Ίσως καταναλώνει λιγώτερο κατά κεφαλήν από τους ιθαγενείς, αλλά καταναλώνει. Άρα δημιουργεί και την δική του ζήτηση, την οποία δεν συνυπολογίζεις.

  Τη συνυπολογίζω, εσύ δεν διαβάζεις προσεκτικά όσα γράφω. Η κατανάλωση απαιτεί εισόδημα. Οι μετανάστες φέρουν μαζί τους κάποιο ρευστό, το οποίο και καταναλώνουν σταδιακά στη χώρα έλευσής τους. Το πρόβλημα είναι τί θα καταναλώσουν όταν τελειώσει το ρευστό. Σε φυσιολογικές χώρες – συνθήκες η κατανάλωση θα συνεχιζόταν μέσω των εισοδημάτων που θα αποκτούσαν από την εργασία που θα έβρισκαν στη χώρα εγκατάστασης. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο είναι απίθανο. Άρα; Μήπως θα κλέψουν, θα σκοτώσουν για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία;

  Ο οποίος θα συρρικνωθεί όταν τελειώσουν και τα χρήματα που έφεραν μαζί τους οι μετανάστες.

  Με τους Αλβανούς γιατί δεν έγινε έτσι; Ο πλούτος δεν είναι ωρισμένος, η πίτα μεγαλώνει όσο υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν.

  Ρε Θανάση, με τους αλβανούς δεν έγινε έτσι γιατί:α) η οικοδομή τότε ανθούσε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ρευστότητας από τις τράπεζες και λόγω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου που συντελέστηκε εκείνα τα χρόνια β) γιατί ήταν στην ουσία το πρώτο έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στη χώρα μας και πολλοί από αυτούς αξιοποιήθηκαν ως φθηνα εργατικά χέρια στον πρωτογενη τομέα. Σήμερα, όμως, η οικοδομή είναι νεκρή λόγω έλλειψης ρευστότητας, στα χωράφια εργάζονται πακιστανομπαγκλντεσιανοί.
  Μπορείς να μου βρεις έναν παραγωγικό κλάδο σήμερα που έχει ανάγκη από φθηνά εργατικά χέρια και δεν τα βρίσκει στο εγχώριο εργατικό δυναμικό;

  Εξ ορισμού όλοι εκεί θέλουν να πάνε. Αν πρόσεξες όμως, έχουν ξεμείνει εδώ πολλές δεκάδες χιλιάδες.

  Το’πες μόνος σου, ξεμείνανε! Αν τους χορηγούσε και η Γερμανία άδεια παραμονής επί πληρωμή, θα ξεμένανε, ή θα προτιμούσαν μήπως να αγοράσουν μια φθηνή ελληνική άδεια παραμονής έναντι μιας πιο ακριβής γερμανικής; Εσύ τί θα έκανες

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΑΑ
  Βλέπει κανείς σε αυτό κάποιο κέρδος για την Ελλάδα;

  Ότι θα πάρουμε εμείς τα χρήματα της λαθροδιακίνησης και όχι οι λαθροδιακινητές.

  Μα, κανείς από αυτούς δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα! Αν η πώληση αδειών παραμονής γενικευόταν και σε άλλες χώρες το πολύ πολύ να είχαν κάποια κέρδη οι Γερμανοί και οι Σουηδοί.

  Σήμερα πού θα εργαστούν οι 50000 που προτείνεις να εισέρχονται νόμιμα ετησίως στη χώρα;
  Θα μπαίνουν ούτως ή άλλως, σε διαβεβαιώ. Το θέμα είναι αν θα τους διαχειριστούμε ή θα τα αφήσουμε πάλι όλα στην τύχη.

  Το να κοιτάξεις να τους πάρεις το πεντοχίλιαρο και μετά να τους αφήσεις στο έλεος του Θεού εσύ το αποκαλείς σωστή διαχείριση; Αν δεν μπορείς να τους εξασφαλίσεις εργασία και στοιχειώδεις παροχές (μικροεπιδόματα, εκμάθηση της ελληνικής) στα πρώτα στάδια της έλευσής τους, γιατί να τους χαντακώσεις και μαζί με αυτούς να χαντακωθείς και εσύ; Αυτό που θα καταφέρεις είναι απλά να μεγαλώσεις τις ουρές στα συσσίτια ή στη χειρότερη να διογκωθεί ο κύκλος εργασιών υμών των δικηγόρων από την αύξηση της εγκληματικότητας.

  THALYS

  Θεωρώ λοιπόν τις εν λόγω αντιρρήσεις μυωπικές επειδή παραβλέπουν το ότι κάποτε θα βγούμε από την κρίση και τότε δεν θα ισχύουν.

  Και γιατί να μην περιμένουμε μέχρι να βγούμε από την κρίση για να συζητήσουμε τέτοιου είδους προτάσεις; Λες να ξεμείνει η Ευρώπη από μετανάστες;

  Αρκεί το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, ακόμα και στο ύψος της κρίσης, δεν ήταν μηδενικές.

  Δεν είναι μηδενικές είναι όμως πλέον ανάξιες λόγου. Ερωτώ παιδιά: Αρκετά διχασμένη δεν είναι η ελληνική κοινωνία σήμερα, γιατί για ένα ασήμαντο προσδοκώμενο κέρδος (τα προσδοκώμενα ποσά που αναφέρει ο Θανάσης, είναι όνειρα εαρινής νυκτός) να τροφοδοτήθούν πάλι τα φασιστοειδή;

  Η μετανάστευση έχει κόστος. Ειδικά αν είναι παράνομη, έχει και σοβαρούς κινδύνους. Παρόλαυτά, κάποιοι καταβάλουν το αντίτιμο. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι:
  Θέλουμε να παίρνουν τα λεφτά οι δουλέμποροι ή το κράτος;

  Απάντησα και προηγουμένως ότι αν γενικευτεί η άποψη του Μπέκερ τα λεφτά θα τα πάρουν οι χώρες τις Βόρειας Ευρώπης.
  Σκέψου όμως το εξής: αν σε έναν άτυπο πλειστηριασμό, η άδεια παραμονής στην Ελλάδα είναι μια εκ των φθηνότερων στην Ευρώπη, κατευθείαν ανοίγεις την πόρτα για την έλευση στην Ελλάδα και με τη βούλα της σαβούρας της Ανατολής καθώς οι καταρτισμένοι μετανάστες θα επιλέξουν (και θα πληρώσουν) άλλους προορισμούς, καθώς δεν είναι χαζοί, γνωρίζουν ότι πχ στη Γερμανία εύκολα και με βεβαιότητα θα κάνουν απόσβεση της επένδυσής τους. Ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα και με ποια σκοπιμότητα; Τρομοκράτες, ίσως, συνυπολογιζοντας και την παροιμιώδη και διεθνώς γνωστή ανεπάρκεια των ελληνικών ελεγκτικών μηχανισμών; Μήπως άλλοι, καθοδηγούμενοι από Τουρκία μεριά για να εποικίσουν τη Θράκη (όπως έγινε και με τη Βόρειο Κύπρο;)

  Και κάτι τελευταίο: αν στην Ελλάδα που αιμορραγεί εξαιτίας της μετανάστευσης προικισμένων ελληνόπουλων στο εξωτερικό και που σε κάθε γειτονιά και σε κάθε ενορία αντικρύζουμε τις ντροπιαστικές ουρές για ένα πιάτο φαί, συζητάμε για την απόδοση κινήτρων σε μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα μας είναι σαν να πάσχουμε από διαβήτη και παρόλα αυτά να πλακωνόμαστε στα γαλακτομπούρεκα.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • γιατί για ένα ασήμαντο προσδοκώμενο κέρδος (τα προσδοκώμενα ποσά που αναφέρει ο Θανάσης, είναι όνειρα εαρινής νυκτός) να τροφοδοτήθούν πάλι τα φασιστοειδή;

   Αντιλαμβάνομαι από που πηγάζει η αντίρρηση, ωστόσο η μεταναστευτική μας πολιτική πρέπει κάποτε να σοβαρευτεί. Αν δεν θέλουμε τις άδειες εισόδου, ας βρούμε άλλη λύση. Αυτή όμως δεν μπορεί να είναι οι περιοδικές νομιμοποιήσεις.

   Τα φασιστοειδή ονειρεύονται μηδενικές ροές, βυθίσεις πλοιαρίων και κλειστά σύνορα. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται. Για τους υπόλοιπους (συντηρητικούς, κεντρώους, σοσιαλδημοκράτες) η οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική, όποια κι αν αποφασίσουμε να είναι, έχει πλεονεκτήματα. Κι εντάξει, δε νομοθετούμε εδώ. Από τις συζητήσεις μέχρι την θέσπιση κρατικής πολιτικής, έχουμε δρόμο πολύ. Δεν είναι ότι θα δαπανήσει πολιτικό κεφάλαιο άμεσα καμμιά κυβέρνηση.

   αν γενικευτεί η άποψη του Μπέκερ τα λεφτά θα τα πάρουν οι χώρες τις Βόρειας Ευρώπης

   Μα και τώρα τα παίρνουν. Οι καλές δουλειές είναι εκεί. Εκεί πάνε και οι πιο παραγωγικοί μετανάστες.

   κατευθείαν ανοίγεις την πόρτα για την έλευση στην Ελλάδα και με τη βούλα της σαβούρας της Ανατολής

   Και σήμερα τους λιγότερο καταρτισμένους μετανάστες παίρνουμε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουμε παραγωγικές δομές που να χρειάζονται και να μπορούν να αξιοποιήσουν πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αναντίρρητα οφείλουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές που διορθώνουν το εν λόγω ζήτημα. Όμως η μετανάστευση μικρό ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό σε πρώτη φάση. Εκτός αν πείσουμε κάπως τον κόσμο ότι η επιδότηση εγκατάστασης σε μετανάστες υψηλών προσόντων είναι ωφέλιμη μακροπρόθεσμα.

   Ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα και με ποια σκοπιμότητα;

   Όποιοι, λίγοι πλέον έστω, έρχονται και σήμερα. Μόνο που τώρα θα έχει προηγηθεί ένας στοιχειώδης έλεγχος, θα ξέρουμε ποιοι είναι, από πού κρατάει η σκούφια τους, πού μένουν, πού δουλεύουν. Δεν θα τους ψάχνουμε εκ των υστέρω. Κι οι ίδιοι θα γλιτώνουν το επικίνδυνο ταξίδι και δεν θα κινδυνεύουν με απέλαση.

   Μήπως άλλοι, καθοδηγούμενοι από Τουρκία μεριά για να εποικίσουν τη Θράκη (όπως έγινε και με τη Βόρειο Κύπρο;)

   Κάπου πήρε το μάτι μου σχετικά πρόσφατα νούμερα που έλεγαν ότι δεν είναι τόσοι πολλοί οι έποικοι στα κατεχόμενα, αλλ’ας το αφήσουμε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε κριτήρια για την άδεια που να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Όπως και το τι γίνεται αν δεν έχουν δουλειά μετά από 2-3-10 χρόνια.

   συζητάμε για την απόδοση κινήτρων σε μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα μας

   Οι μετανάστες το έχουν ήδη το κίνητρο. Δεν τους το δίνουμε εμείς. Λόγω του κινήτρου, πληρώνουν για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Το ερώτημα εδώ είναι το ποιον θέλουμε ν’αφήσουμε να καρπώνεται τα έσοδα.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Πιστεύω ότι αν αρχίσουμε να χρεώνουμε τις άδειες απλά θα πέσουν οι ταρίφες των δουλεμπόρων. Η νόμιμη και η παράνομη αγορά “εισόδου” θα λειτουργούν παράλληλα.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Οι αγορές πιθανότατα θα λειτουργούν παράλληλα. Η παράνομη είσοδος είναι ατελές υποκατάστατο της άδειας εισόδου. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός πιθανότατα θα μείωνε το μερίδιο των δουλεμπόρων στην αγορά και συνεπαγόμενα θα επιτρέψει στο κράτος να δρέψει μέρος των έως τώρα εσόδων τους.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Η αγορά θα μεγάλωνε, θα αυξανόταν εννοώ η πελατεία λόγω των μειωμένων τιμών της λαθραίας εισόδου και άρα το μερίδιο των δουλεμπόρων δεν είναι βέβαιο ότι θα μειωνόταν. Επειδή αναφέρθηκε κάπου ως όφελος η δυνατότητα επιλογής των μεταναστών που προτιμούμε: πουλώντας άδειες ως κράτος φέρνεις νόμιμα τους έχοντες (οικονομικά άνετους, μορφωμένους, ειδικευμένους, επαγγελματίες…) που υποθέτω ότι προτιμούμε αλλά ταυτόχρονα ανοίγεις την πίσω πόρτα στα φτωχαδάκια που έως τώρα ξεροστάλιαζαν στους καταυλισμούς τους και πλέον, με τις τιμές των δουλεμπόρων να έχουν πέσει, μπορούν να πληρώσουν το αντίτιμο. Ο τζίρος των δουλεμπόρων ίσως να μειωθεί(αλλά εξαρτάται και από την αύξηση των πελατών) αλλά εσύ ως κράτος πέρα από την εισροή χρημάτων από τις πωλήσεις αδειών δεν ξέρω αν βγαίνες κερδισμένος.

  Αλλά συγγνώμη, ξεχάστηκα, επιστροφές γίνονται πλέον δεκτές…

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • θα αυξανόταν εννοώ η πελατεία λόγω των μειωμένων τιμών της λαθραίας εισόδου

   Χαμηλότερη τιμή όμως σημαίνει και χαμηλότερη προσφορά.

   άρα το μερίδιο των δουλεμπόρων δεν είναι βέβαιο ότι θα μειωνόταν.

   Το μερίδιο τους αυτή τη στιγμή είναι 100%. Αν πωλούσαμε άδειες εισόδου, καποιοι εκ των μεταναστών θα προτιμούσαν τη νόμιμη οδό. Επομένως, εξ’ορισμού το μερίδιο των δουλεμπόρων θα μειωνόταν.

   αλλά εσύ ως κράτος πέρα από την εισροή χρημάτων από τις πωλήσεις αδειών δεν ξέρω αν βγαίνεις κερδισμένος.

   Κερδίζεις rule of law. Δεν είναι μικρό πράμα.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Γιατί χαμηλότερη προσφορά; Δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό. Δεν θα έμπαιναν δηλαδή πια στον κόπο οι δουλέμποροι; Απλά θα άλλαζε το business model.

    ΟΚ για το μερίδιο ως μερίδιο. Εννοούσα τον τζίρο τους, σε απόλυτες τιμές.

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Εκτός αν πείσουμε κάπως τον κόσμο ότι η επιδότηση εγκατάστασης σε μετανάστες υψηλών προσόντων είναι ωφέλιμη μακροπρόθεσμα.

  …αρκεί να μπορείς να τους συντηρήσεις βραχυπρόθεσμα.

  Κι οι ίδιοι θα γλιτώνουν το επικίνδυνο ταξίδι και δεν θα κινδυνεύουν με απέλαση.

  Εδώ είναι το ζουμί. Φέρνεις έναν μετανάστη στην Ελλάδα με τη συμφωνία να σου δώσει ένα πεντοχίλιαρο, ως αντάλλαγμα του δίνεις άδεια παραμονής, ας πούμε, με 10ετή διάρκεια. Στην πορεία, αυτός δεν βρίσκει εργασία – το πιο πιθανό. Τί κάνεις τώρα ως κράτος; Αναγκαστικά τον συντηρείς με επιδόματα, συμμετοχή σε συσσίτια, του βρίσκεις στέγη (όχι από ανθρωπισμό αλλά προς αποφυγή ακραίων αντιδράσεων). Έχεις αυτήν τη δυνατότητα -εδώ δεν μπορείς να συντηρήσεις τους δικούς σου. Και δεν έχει πια και το όπλο της απέλασης – επαναπροώθησης στη χώρα του, είσαι αναγκασμένος και με τη βούλα να τον συντηρείς.
  Θα έχεις κερδίσει όμως rule of law…

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Δεν μίλησε κανείς για 10ετή άδεια πάντως.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Τότε, έναντι ποίου ανταλλάγματος ζητάς από το μετανάστη να σου δώσει το πεντοχίλιαρο; Για να του επιτρέψεις να τραβήξει φωτογραφία την Ακρόπολη;

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

    • έγραψα:

     Ο υποψήφιος μετανάστης μπορεί αβλεπί να καταβάλη ως τίμημα της άδειας μετανάστευσης (μιας διετούς άδειας διαμονής βασικά)

     Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

     • Έχεις δίκιο, δεν την πρόσεξα την παρένθεση. Με πέντε χιλιάρικα, όμως έναντι δικαιώματος μόνο διετούς νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα των ρεκόρ της ανεργίας, το μόνο που θα καταφέρεις είναι απλά να ρίξεις τις τιμές των διακινητών.
      Θυμάσαι (ως Πατρινός) πόσο κόστιζε η διέλευση του αυτοκινήτου στα φέρι στο Ρίο πριν την κατασκευή της γέφυρας και πόσο μετά; Το κόμιστρο έπεσε στο μισό λόγω του ανταγωνισμού. Κάπως έτσι θα γίνει και με τους διακινητές. Γιατί άλλο να πληρώνεις 5000 για άδεια μόλις δύο χρόνων κι άλλο ας πούμε μόλις ένα χιλιάρικο (πιθανή, λέω εγώ, νέα, αναπροσαρμοσμένη τιμή των λαθροδιακινητών) -το δέλεαρ της νόμιμης οδού είναι πολύ μικρό για να ανασχέσει την παράνομη διακίνηση.

      Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

      • Οι λεπτομέρειες της άδειας μπορούν να ρυθμιστούν. Δεν είμαστε νομοπαρασκευαστική επιτροπή εδώ.

       Η άδεια μπορεί να είναι για 2 χρόνια στην αρχή και ν’ανανεώνεται αυτόματα αν έχεις δουλειά ή κάποιο ελάχιστο όριο ενσήμων. Η πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος μπορεί να είναι δυνατή μόνο μετά τα πρώτα 2 χρόνια ή να περιορίζεται μέχρι τότε. Κι άλλες πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, δεν είναι όμως ανυπέρβλητα εμπόδια.

       Σε κάθε περίπτωση το μέτρο σύγκρισης είναι το σημερινό καθεστώς. Αν δεν κάνει τα πράγματα χειρότερα, αυτή η πρόταση μάλλον υπερτερεί.

       Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Μία άλλη ερώτηση τότε: την απόφαση να πουλάει άδειες διαμονής μπορεί να τη λάβει η Ελλάδα μονομερώς? Και εννοώ χωρίς το ΟΚ της ΕΕ.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Οι Σκοπιανοι αστυνομικοι ερριξαν το ξυλο της αρκουδας στους λαθροπροσφυγες.Μαλλιστα μπηκαν και στο ελληνικο εδαφος, για να αποτελειωσουν τον ξυλοδαρμο.
  Μπραβο παιδια!

  Η αναμεταδοση των εικονων στα διεθνη ΜΜΕ θα στειλει παντου το καταλληλο μηνυμα παντου.

  Ποιος θα το φανταζοταν οτι θα εναποθεταμε στους Σκοπιανους γειτονες τις ελπιδες μας για την επιβολη του Νομου και της Ταξης…..

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply