Η ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού

Το Κυπριακό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από μένα. Στις μέρες μας μοιάζει να κορυφώνεται άλλη μία απόπειρα λύσης του από το δίδυμο Αναστασιάδη – Ακιντζή (Θυμάμαι τον Κόφι Άναν να μας απειλή το 2004 ότι δεν πρόκειται να υπάρξη άλλο σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Βρε τι λες.). Διαρρέουν διάφορα, αρκετά αισιόδοξα. Βέβαια, λύση δεν πρόκειται να υπάρξη προτούν συγκατανεύση η μαμά Τουρκία. Οπότε ας είναι ο κάλαθός μας μικρός.

Μουσταφάς Ακιντζής

Μουσταφάς Ακιντζής

Αλλά ποια θα ήταν μια δίκαιη λύση; Μια λύση που θα ακολουθούσε τα παρωχημένα τριτοκοσμικά “διζωνικά και δικοινοτικά”, τις μόνιμες παρεκκλίσεις, τα επεμβατικά δικαιώματα, τις δήθεν κυρίαρχες βάσεις της αποικιοκρατίας; Ή μια λύση ευρωπαϊκή, μια λύση που θα τιμούσε τις ατομικές ελευθερίες, όπως τις γνωρίζουμε στην Ευρώπη και όπως εφαρμόζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Η απάντηση είναι προφανής.

Η Λύση που προτείνω προβλέπει την υπογραφή μιας Συνθήκης, η οποία ενσωματώνει δύο αυτοτελή κείμενα: αφενός την κυρίως Βασική Συνθήκη και αφετέρου το μελλοντικό Σύνταγμα. Πρόκειται για δύο διακριτά κείμενα, που δεν μπορούν όμως να υπογραφούν ούτε να τεθούν σε ενέργεια χωριστά.

Βασική Συνθήκη

Σκοπός της Συνθήκης είναι να επιλύση τις νομικές και πρακτικές εκκρεμότητες που προκάλεσαν δύο ιστορικά γεγονότα: το ελληνικό πραξικόπημα κατά του νομίμου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας της 15ης Ιουλίου 1974 και οι τουρκικές εισβολές της 20ής Ιουλίου και 14ης Αυγούστου 1974.

1. Η νήσος αποστρατιωτικοποιείται. Αποχωρούν όλες οι ελληνικές, τουρκικές, βρετανικές και κυανόκρανες δυνάμεις. Αντ’ αυτών αναπτύσσεται δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΥΡΩΔΥΚ) για προκαθωρισμένο χρονικό διάστημα υπό την διοίκηση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου.

2. Στα θύματα του Ιουλιανού πραξικοπήματος και των δύο τουρκικών εισβολών χορηγείται είτε in naturam αποζημίωση είτε χρηματική. Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους από ειδικό Ταμείο, στο οποίο συνεισφέρουν η Ελληνική και η Τουρκική Δημοκρατία κατά τον λόγο της ζημίας που προκάλεσε εκάστη. Η αποζημίωση καλύπτει κατειλημμένη και κατεστραμμένη περιουσία και ψυχική οδύνη λόγω ανθρωποκτονιών και παρεμφερών εγκλημάτων. Πέραν αυτής καταβάλλεται κατ’ αποκοπήν ποσόν απευθείας στην μελλοντική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου ως αναγνώριση της προσβολής της κυριαρχίας της κατά τα ως άνω γεγονότα (Το ελληνικό ΥΠΕΞ πρέπει να ανοίξη την συζήτηση για την καταβολή αποζημιώσεων από την Ελλάδα στην Κύπρο για τα γεγονότα του Ιουλίου 1974). Στο Ταμείο Αποζημιώσεων καλείται να συνεισφέρη τον οβολό της και η διεθνής κοινότητα, σχετική υποχρέωση δε αναλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων εφαρμόζεται η σχετική ευρωπαϊκή νομολογία, ιδίως δε, κατά το γράμμα και πνεύμα τους, οι αποφάσεις Αποστολίδη κατά Orams και Κύπρος κατά Τουρκίας.

3. Οι Τούρκοι έποικοι απομακρύνονται από τα τουρκοκυπριακά εδάφη εντός εύλογης μεταβατικής περιόδου. Εξαιρέσεις επιτρέπονται για ανθρωπιστικούς λόγους, π.χ. γήρας, ασθένεια, μικτοί γάμοι, τριακονταετής παραμονή. Οι περιουσίες τους περιέρχονται μετ’ αποζημιώσεως στο μελλοντικό τουρκικό Ομόσπονδο Κράτος.

4. Η Ελληνική και η Τουρκική Δημοκρατία ζητούν επισήμως συγγνώμη για την προσβολή της κυπριακής κυριαρχίας.

5. Τα μελλοντικά εδάφη των Ομοσπόνδων Κρατών καθορίζονται κατά δίκαιη κρίση λαμβανομένων υπόψιν γεωγραφικών, ιστορικών και πολιτικών παραγόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πολύ πιο ουσιώδες σημείο από το εδαφικό κατά την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του Κυπριακού είναι η αναγνώριση των βασικών ελευθεριών).

6. Καταργούνται οι Συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου, εμφατικώς δε τα δικαιώματα παρέμβασης που προβλέπονται σε αυτές.

7. Από της υπογραφής της Συνθήκης άρχεται η παραγραφή των εγκλημάτων που τελέσθηκαν κατά τα γεγονότα του 1974, δεδομένου ότι προηγουμένως δεν ήταν δυνατή η δίωξή τους. Η αρμοδιότητα δίωξης και τιμωρίας όλων των εγκλημάτων που συνέβησαν μεταξύ 15.7 και 16.8.1974 ανατίθεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

8. Δημιουργείται κοινή επιτροπή ιστορικών με σκοπό την εξιχνίαση της τύχης των αγνοουμένων και γενικώτερα την διαλεύκανση της ιστορικής αλήθειας. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται για πλήρη συνεργασία.

9. Η τήρηση της Συνθήκης τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και προς Θεού, να αλλάξουν και το περιστέρι.

Και προς Θεού, να αλλάξουν και το περιστέρι.

Σύνταγμα

Ατομικά δικαιώματα

10. Τα ατομικά δικαιώματα ελεύθερης μετακίνησης, εγκατάστασης και αγοράς περιουσίας αναγνωρίζονται πλήρως.

11. Απαγορεύεται κάθε διάκριση βάσει θρησκεύματος ή γλώσσας.

Σχέσεις ΟΔΚ και Ομόσπονδων Κρατών

12. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου (ΟΔΚ) αποτελείται από δύο Ομόσπονδα Κράτη, το Ελληνικό και το Τουρκικό. Αποτελεί το διάδοχο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδρύεται μετά την υπογραφή της Συνθήκης διά δημοψηφισμάτων και όχι δι’ αυτής.

12. Η Ομοσπονδιακή Περιοχή της Λευκωσίας δεν περιλαμβάνεται σε κανένα Ομόσπονδο Κράτος και ορίζεται ως πρωτεύουσα της ΟΔΚ. Τα Ομόσπονδα Κράτη ορίζουν τις δικές τους πρωτεύουσες.

13. Σημαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας είναι η Κυπριακή Σημαία. Τα Ομόσπονδα Κράτη αποφασίζουν για τις δικές τους σημαίες.

14. Ως εθνική εορτή ορίζεται η ημερομηνία συστάσεως της ΟΔΚ. Τα Ομόσπονδα Κράτη δικαιούνται να ορίσουν μια επιπλέον εθνική εορτή σε ομόσπονδο επίπεδο.

15. Οι λοιπές αργίες καθορίζονται από τα Ομόσπονδα Κράτη.

16. Στην δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση προσφέρονται και οι δύο γλώσσες, μόνο η μία όμως είναι υποχρεωτική.

17. Τα Ομόσπονδα Κράτη διατηρούν το δικαίωμα συνάψεως ιδίων διεθνών συμφωνιών, ιδίως εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

18. Ο πολίτης της ΟΔΚ διατηρεί δύο ιθαγένειες, την ομοσπονδιακή κυπριακή ιθαγένεια, η οποία χορηγείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι η μόνη που αναγνωρίζεται διεθνώς και συνεφέλκεται διεθνούς δικαίου συνέπειες, και την ομόσπονδη, ελληνική ή τουρκική, η οποία χορηγείται από τα Ομόσπονδα Κράτη και είναι η αποφασιστική για το δίκαιο των Ομόσπονδων Κρατών.

19. Η ομόσπονδη ιθαγένεια απαγορεύεται να αποτελή κριτήριο αρνητικών ή θετικών διακρίσεων.

20. Οι ομόσπονδες εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και ομόσπονδων αρχών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ομόσπονδων Κρατών. Μεταδημότευση επιτρέπεται μόνο εντός του Ομόσπονδου Κράτους.

21. Ομοσπονδιακή γλώσσα της διοίκησης είναι η ελληνική και η τουρκική. Οι ομόσπονδες γλώσσες καθορίζονται από τα Ομόσπονδα Κράτη. Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης δικαιούται να απευθύνεται στην Διοίκηση σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή γλώσσα.

Νομοθετική λειτουργία

22. Η ομοσπονδιακή νομοθετική λειτουργία αποτελείται από δύο σώματα, την Ομοσπονδιακή Βουλή και την Γερουσία. Στην πρώτη η αντιπροσώπευση είναι αναλογική του πληθυσμού, στην δεύτερη ίση για τα δύο Ομόσπονδα Κράτη. Δεν προβλέπονται εθνικές ή άλλες ποσοστώσεις. Η κύρωση συγκεκριμένων σημαντικών ομοσπονδιακών νόμων, όπως όσων αναφέρονται στις ομοσπονδιακές δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, υπόκειται σε αρνησικυρία. Για τον προϋπολογισμό της ΟΔΚ όμως η αρνησικυρία μπορεί να είναι μόνο αναβλητική.

23. Οι ομόσπονδες βουλές έχουν υπέρ τους το τεκμήριο νομοθετικής αρμοδιότητας. Εξαιρούνται από αυτήν κυρίως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, γενικής φορολογίας και απονομής ομοσπονδιακής ιθαγένειας. Υπάγονται σε αυτήν ιδίως τα ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, δημόσιας διοίκησης, ενώ διατηρούν το δικαίωμα επιβολής ομόσπονδης φορολογίας.

24. Το ομοσπονδιακό δίκαιο υπερισχύει του ομόσπονδου.

25. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ομοσπονδιακού.

Εκτελεστική λειτουργία

26. Η εκτελεστική λειτουργία οργανώνεται κατά το κοινοβουλευτικό σύστημα σε ομόσπονδο και ομοσπονδιακό επίπεδο.

27. Ο Πρόεδρος της ΟΔΚ είναι ο μοναδικός ανώτατος άρχων, παρόμοιος σε καθήκοντα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής και της Τουρκικής Δημοκρατίας.

28. Οι λεπτομέρειες της συγκρότησης των ομόσπονδων κυβερνήσεων καθορίζονται από τα ομόσπονδα κοινοβούλια.

29. Ιδρύεται Ομοσπονδιακή Αστυνομία, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ιδίως καταστολή βαρείας εγκληματικότητας, υπερεθνικού εγκλήματος, διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, αντιτρομοκρατίας και ειδικών αστυνομικών δυνάμεων καταστολής, και Ομοσπονδιακή Ακτοφυλακή. Τα Ομόσπονδα Κράτη διατηρούν το δικαίωμα της ίδρυσης ομόσπονδων σωμάτων ασφαλείας.

Δικαστική λειτουργία

30. Η δικαστική λειτουργία συγκροτείται κατ’ αρχήν σε ομόσπονδο επίπεδο. Ιδρύεται όμως Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, με αντικείμενο τον αναιρετικό έλεγχο πολιτικών, ποινικών και διοικητικών αποφάσεων, και Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Τελικές διατάξεις

31. Η ΟΔΚ είναι αποστρατιωτικοποιημένο κράτος. Σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης διατηρεί το δικαίωμα πρόσκλησης τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού ως υπερασπιστή. Για μεταβατική περίοδο την εξωτερική ασφάλεια της νήσου εγγυάται η ΕΥΡΩΔΥΚ, οριζόμενη και διοικούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

32. Μεταβολή του πολιτεύματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης και της Διχοτόμησης, προϋποθέτει έγκριση από τα 4/5 των ψηφοφόρων σε ειδικό δημοψήφισμα.

Αναδημοσίευση αυτού εδώ του άρθρου, με κάποιες αλλαγές, που δημοσιεύθηκε πριν δέκα χρόνια.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (2 votes, average: 8.50 out of 10)
Loading...

 

66 Responses to “Η ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού”


 • Το κειμενο καταδεικνυει την αμαθεια του συντακτη του, αλλα και τις πολιτικες του προκαταληψεις, για να μην πω τιποτα χειροτερο.

  Εξομοιωνονται ως πτος τις δυνεπειες τους το πραξικοπημα της 15.7.1974 και η τουρκικη εισβολη. “Η Ελλαδα να ζητησει δυγγνωμη, να αποζημιωσει, κλπ”.

  Αποτελεσματα της τουρκικης εισβολης. Καταληψη του 38 % του εθνικου εδαφους, εκτοπισμος-εκδιωξη του 40 % του πληθυσμου απο τις εστιες και τις περιουσιες τους, (200.000 ατομα), 5000 νεκροι, 1600 σγνοουμενοι(ολοι νεκροι πλεον), και πανω απο 1000 Ελληνοκυπριες γυναικες βιασμενες απο τους εισβολεις.

  Αποτελεσματα του πραξικοπηματος. Μερικες δεκαδες νεκροι.Ελαχιστες υλικες ζημιες, καμμια απωλεια περιουσιας. Ανατροπη του ημιδικτατορικου μακαριακου καθεστωτος. Η τουρκικη κοινοτητα δεν επηρρεαστηκε καθολου.

  Η εξομοιωση του πραξικοπηματος με την εισβολη θυμιζει τη απιστευτη δηλωση Χριστοφια οτι “η Ελλαδα εισεβαλλε στην Κυπτο το 1974”, και αποδεικνυει οτι οι φιλελεδες δεν διαφερουν σε τιποτα απο τους Αριστερους εκτος απο την Οικονομια.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • To μακαριακο καθεστως δεν ειχε καμμια δημοκρατικη νομιμοποιηση μετα το 1965. Οι προεδρικες εκλογες του 1968 ηταν νοθες, αυτες του 1973 δεν εγιναν καν. ΑπΟ Μακαριος ουδεποτε κερδισε τιμιες εκλογες μετα το 1959. Το 1968 ο Μακαριος εγκσθιδρυει ουσιαστικα δικτατορικο καθεστως, με διωγμους, φυλακισεις, ακομα και βασανιστηρια αντιφρονουντων. Το 1970 φυλακισε τον μετριοπαθη Αρχηγο της Αντιπολιτευσης Τ. Ευδοκα, διοτι με αρθρο του επεκρινε τις αυταρχικες του μρθοδους. Στοχος του Μακαριουωη Ενωτικη Παραταξη, η οποια των κατηγορουσε δικαιως οτι υπονομευε τις προσπαθειες Ενωσης της Κυπρου με την Ελλαδα. Το 1972-1974 εγινε οιωνει Εμφυλιος Πολεμος στην Κυπρο μεταξυ Ενωτικων κσι μακαριακων-ανθενωτικων, που κατεληξε σε συντριβη και αγριο διωγμο των Ενωτικων. Το πραξικοπημα, οσο και αν ηταν λαθος, δεν ηταν παρα μια αποπειρα ανατροπης ενος αθλιου καθεστωτος και οχι μιας δημοκρατικης Κυβερνησης.

  Η Ελλαδα οφειλει να απολογηθει μονο διοτι δεν υπερασπιστηκε σποτελεσματικα την Κυπρο.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Τα περι “ΕΥΡΩΔΥΚ” δεν ειναι σοβαρα και φανερωνουν απλωςψτις ευρωπαιστικες αυταπατες του συντακτη. Η “Ευρωπη” ειναι στρατιωτικο σκουληκι. Οι Ευρωπαιοι ειναι απολυτως ανικανοι να αναλαβουν μονοι τους οποιαδηποτε υπερποντια επιχειρηση, ακομα και ειρηνευτικη αποστολη, εκτος της ομπρελας του ΝΑΤΟ.

  Αλλα ας το αφησουμε αυτο.
  Ποιο θα ειναι το μεγεθος της….. ΕΥΡΩΔΥΚ; Ας πουμε μια ταξιαρχια, 3500 ανδρες. Αυτοι ομως θα ειναι επαγγελματιες στρατιωτες, κυριως δυτικοευρωπαιοι, οι οποιοι θα παιρνουν θηριωδεις μισθους, αφου θα υπηρετουν εκτος εδρας.Με εναν απλο υπολογισμο, θα ανακαλυψουμε οτι η…..ΕΥΡΩΔΥΚ θα κοστιζει πολλαπλασια ποσα απο την Εθνοφρουρα. Σε ποιον θα στειλουν το λογαριασμο οι Ευρωπαιοι; Στην Κυπρο βεβαιως βεβαιως.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Στο κρισιμοτατο εδαφικο, ο πονηρος χερ Αναγνωστοπουλος αποφευγει να παρει θεση. Τι ποσοστο εδαφους και ακτων θα παρει η καθε πλευρα; Θα αποφασισει η πανσοφη “Ευρωπη”. Το γεγονος οτι οι Ελληνοκυπριοι ηταν 82 % του πληθυσμου το 1974 ειναι προφανως μια ασημαντη λεπτομερεια.

  Τα περι εποικων ειναι επιοικως ανοησιες. Θα μεινουν οσοι εχουν “τριακονταετη παραμονη” (δηλαδη ολοι προ του 1986, οταν ο εποικισμος αρχισε το 1975) κλπ, κλπ. Φυσικα με αυτες τις ρυθμισεις μενουν σχεδον ολοι. Ετσι λυνεται και το θεμα τηςωαποζημιωσης τους: Αφου κανεις δε θαβφυγει, κανεις δε θα αποζημιωθει…..

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Παμε στο Συνταγματικο, που ο συντακτης θα επρεπε να κατανοει καλυτερα, ως νομικος.

  Ποιος θα εχει την πλειοψηφια στο Ανωτατο Δικαστηριο και ποιος διοριζει τα μελη του; Το θεμα ειναι σοβαροτατο, και εχει οδηγησει σε κωμικα αδιεξοδα τις διαπραγματευσεις.

  Προτεινεται Κατω Βουλη και Γερουσια. Προφανως αντιγραφεται το αμερικανικο συστημα. Αυτο σημαινει οτι οι Τουρκοι θα μπορουν να μπλοκαρουν την εξωτερικη πολιτικη, και οχι μονο, αφου θα ελεγχουν τη μιση Γερουσια. Βεβαια αυτο ισως δεν εχει σημασια, αφου προβλρπονται ισχυρα ομοσπονδα κρατη που θα μπορουν και διεθνεις συμβασεις να υπογραφουν “ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα” (αλλα προφανως οχι μονο για αυτα).Αφου το τουρκοκυπριακο κρατος δυναται να υπογραφει συμφωνιες, αλλα και να μπλοκαρει τις συμφωνιες της ομοσπονδιακης εξουσιας, προφανως εχουμε ενα κρατος με δυο εξωτερικες πολιτικες. Επομενως εχουμε πρακτικα δυο κρατη.
  Η εξωτερικη πολιτικη δεν ειναι ενα απομονωμενο πραγμα. Οι διεθνεις συμφωνιες που υπογραφει ενα κρατος καθοριζουν σεπολυ μεγαλο βαθμο και την εσωτερικη πολιτικη του.

  Ας υποθεσουμε οτι ισχυε αυτο το παρδαλο μοντελο πχ απο το 2006.

  1. Με ποιον θα διαπραγματευοταν η Noble Energy για το αεριο; Η ενεργειακη πολιτικη ανηκει στα κρατιδια, αλλα το δικαιωμα υπογραφης διεθνων συμφωνιων για αυτην σε ποιον ανηκει;

  2. Η προταση αφηνει λιγες εξουσιες στα ομοσπονδιακα οργανα, και αφηνει ολες σχεδον τις αρμοδιοτητες εσωτερικης πολιτικης στα κρατιδια. Αρα το 90 % των κρατικων λειτουργιων, αρα και των κρατικων δαπανων, θα αφορουν τα κρατιδια. Αληθεια, ποιος εκδιδει ομόλογα και ποιος συναπτει διεθνη δανεια; Ποιος ειναι αρμοδιος για την Κεντρικη Τραπεζα; Εστω οτι πεφτει εξω στα οικονομομικα του το ενα απο τα δυο κρατιδια; Πρεπει να διασωθει απο το αλλο; Αν χρειαστει να γινει προσφυγη στο ΔΝΤ για να σωθει το χρεωκοπημενο κρατιδιο, ποιος θα διαπεαγματευτει με το Ταμειο; Ποιανου το αυτι θα τραβηκει η Κομισιον για “υπερβολλικο ελλειμμα;” Του κρατιδιου ή της ΟΔΚ;

  Ολη η προταση ειναι μια εξαιρετικα αδεξια συνθεση του αμερικανικου συστηματος και του αποτυχημενου μοντελου της ΕΕ. Στο αμερικανικο συστημα ομως οι Πολιτειες ειναι σαφως ασθενεστερες απο την Ομοσπονδιακη Κυβερνηση. Η προταση του κειμενου δεν μας λεει καν περι ομοσπονδιακης Κυβερνησης, μιλαει μονο για εναν διακοσμητικο Προεδρο.Επιπλεον στις ΗΠΑ το μικρο πληθυσμιακα Αινταχο εχει ιδιες ψηφους με την Καλιφορνια στη Γερουσια, αλλα δεν μπορει να εκβιασει την Καλιφορνια, διοτι οι 2 ψηφοι του χανονται μεσα στις 100 ψηφους της Γερουσιας. Αν οι ΗΠΑ ειχαν μονο αυτες τις
  δυο πολιτειες , τα παντα θα οδηγουντο σε αδιεξοδο.

  Το κειμενο λοιπον δεν ειναι παρα μια απλοικη εκθεση ιδεων απο αυτες που θα μπορουσε να γραψει ενας μαθητης Λυκειου…..

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Αποτελεσματα της τουρκικης εισβολης. Καταληψη του 38 % του εθνικου εδαφους, εκτοπισμος-εκδιωξη του 40 % του πληθυσμου απο τις εστιες και τις περιουσιες τους, (200.000 ατομα), 5000 νεκροι, 1600 σγνοουμενοι(ολοι νεκροι πλεον), και πανω απο 1000 Ελληνοκυπριες γυναικες βιασμενες απο τους εισβολεις.

  Αποτελεσματα του πραξικοπηματος. Μερικες δεκαδες νεκροι.Ελαχιστες υλικες ζημιες, καμμια απωλεια περιουσιας. Ανατροπη του ημιδικτατορικου μακαριακου καθεστωτος. Η τουρκικη κοινοτητα δεν επηρρεαστηκε καθολου.

  Για κούνα λοιπόν λίγο το κεφάλι σου: αν εμείς πρέπει να αποζημιώσουμε ελάχιστες υλικές ζημίες, οι Τούρκοι τι θα χρειαστή να πληρώσουν;

  Τα περι “ΕΥΡΩΔΥΚ” δεν ειναι σοβαρα και φανερωνουν απλωςψτις ευρωπαιστικες αυταπατες του συντακτη. Η “Ευρωπη” ειναι στρατιωτικο σκουληκι. Οι Ευρωπαιοι ειναι απολυτως ανικανοι να αναλαβουν μονοι τους οποιαδηποτε υπερποντια επιχειρηση, ακομα και ειρηνευτικη αποστολη, εκτος της ομπρελας του ΝΑΤΟ.

  Πάμε για λίγη ενημέρωση λοιπόν:

  Η ΕΕ διατηρεί την τάξη στην Βοσνία εδώ και 12 χρόνια με την επιχείρηση Αλθαία. Παράλληλα, εκτελεί επιχειρήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου συνόρων, καταπολέμησης λαθρεμπορίας, ναυτικής επιτήρησης κλπ σε κάμποσες χώρες. Έχει συνεπώς την εμπειρία ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

  Αν θες τώρα στρατιωτικές δυνάμεις, μπορείς να διαλέξης όποιο συγκρότημα μάχης σού αρέση πιο πολύ.

  Ας αντιπροτείνουν οι Τούρκοι νατοϊκή δύναμη, αδιάφορο. Το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά.

  Ποιο θα ειναι το μεγεθος της….. ΕΥΡΩΔΥΚ; Ας πουμε μια ταξιαρχια, 3500 ανδρες. Αυτοι ομως θα ειναι επαγγελματιες στρατιωτες, κυριως δυτικοευρωπαιοι, οι οποιοι θα παιρνουν θηριωδεις μισθους, αφου θα υπηρετουν εκτος εδρας.Με εναν απλο υπολογισμο, θα ανακαλυψουμε οτι η…..ΕΥΡΩΔΥΚ θα κοστιζει πολλαπλασια ποσα απο την Εθνοφρουρα. Σε ποιον θα στειλουν το λογαριασμο οι Ευρωπαιοι; Στην Κυπρο βεβαιως βεβαιως.

  Το οικονομικό είναι το πρόβλημά σου; Καταρχάς, είναι προφανές ότι Ελλάδα και Τουρκία θα απαιτήσουν να έχουν και δικούς τους στρατιώτες μέσα, και αυτό είναι εύλογο. Οπότε, τα ίδια λεφτά που θα δίνουμε στην ΕΛΔΥΚ, θα δίνουμε στην ΕΥΡΩΔΥΚ. Η Κύπρος δεν επιβαρύνεται.

  Η Κύπρος επιβαρύνεται ήδη με τα κοπρόσκυλα τους κυανόκρανους όμως. Αντί να τα δίνη εκεί, ας τα δίνη χίλιες φορές σε Ευρωπαίους ειρηνευτές.

  Στο κρισιμοτατο εδαφικο, ο πονηρος χερ Αναγνωστοπουλος αποφευγει να παρει θεση.

  Ο πονηρός χερ Αναγνωστόπουλος έχει συλλάβει όμως ότι το εδαφικό δεν έχει σημασία σε ένα ενοποιημένο νησί, όπως δεν έχει καμία σημασία αν η Φραγκονία ανήκει στην Βαυαρία ή όχι. Εκείνο που έχει σημασία είναι η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, που σημαίνει την κυριαρχία των Ε/Κ λόγω μεγέθους και οικονομικής ισχύος.

  Τα περι εποικων ειναι επιοικως ανοησιες. Θα μεινουν οσοι εχουν “τριακονταετη παραμονη” (δηλαδη ολοι προ του 1986, οταν ο εποικισμος αρχισε το 1975) κλπ, κλπ. Φυσικα με αυτες τις ρυθμισεις μενουν σχεδον ολοι. Ετσι λυνεται και το θεμα τηςωαποζημιωσης τους: Αφου κανεις δε θαβφυγει, κανεις δε θα αποζημιωθει…..

  Κάθε σχέδιο προνοεί για την παραμονή κάποιων εποίκων. Αν ένας έποικος είναι 85 ετών, δεν μπορείς να τον διώξης. Αν έχει πάρει σύζυγο Τ/Κ, δεν μπορείς να τον διώξης. Αν έχει διαγνωστή με καρκίνο, δεν μπορείς να τον διώξης.

  Από την στιγμή που όλοι ομονοούμε ότι κάποιοι πρέπει να μείνουν, η διαφορά είναι απλώς και μόνο ποσοτική (θα μπορούσε μάλιστα να τεθή και μια αριθμητική οροφή σχετικά). Αντί να γκρινιάζης, δώσε εσύ ένα κριτήριο.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ποιος θα εχει την πλειοψηφια στο Ανωτατο Δικαστηριο και ποιος διοριζει τα μελη του;

  Προς διαπραγμάτευση. Το σημαντικό είναι να εγκαθιδρυθή θεσμός που να αίρη κάθε πιθανό αδιέξοδο.

  Προφανως αντιγραφεται το αμερικανικο συστημα.

  Εγώ μόνο το γερμανικό αντιγράφω :-)

  Αυτο σημαινει οτι οι Τουρκοι θα μπορουν να μπλοκαρουν την εξωτερικη πολιτικη

  Αυτό τώρα πώς προέκυψε; Εσύ ξέρεις το Μπούντεσρατ να καθορίζη την γερμανική εξωτερική πολιτική;

  αφου προβλρπονται ισχυρα ομοσπονδα κρατη που θα μπορουν και διεθνεις συμβασεις να υπογραφουν “ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα”

  Όπως ακριβώς τα γερμανικά ομόσπονδα κράτη δηλαδή.

  1. Με ποιον θα διαπραγματευοταν η Noble Energy για το αεριο; Η ενεργειακη πολιτικη ανηκει στα κρατιδια, αλλα το δικαιωμα υπογραφης διεθνων συμφωνιων για αυτην σε ποιον ανηκει;

  Προφανώς με το ομοσπονδιακό κράτος, τι σχέση έχει η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων της ΑΟΖ με το ομόσπονδο κράτος;

  ποιος εκδιδει ομόλογα και ποιος συναπτει διεθνη δανεια;

  Όποιος θέλει και, κυρίως, μπορεί.

  Εστω οτι πεφτει εξω στα οικονομομικα του το ενα απο τα δυο κρατιδια; Πρεπει να διασωθει απο το αλλο; Αν χρειαστει να γινει προσφυγη στο ΔΝΤ για να σωθει το χρεωκοπημενο κρατιδιο, ποιος θα διαπεαγματευτει με το Ταμειο; Ποιανου το αυτι θα τραβηκει η Κομισιον για “υπερβολλικο ελλειμμα;” Του κρατιδιου ή της ΟΔΚ;

  Η αρμοδιότητα των δημοσίων οικονομικών είναι παντού ομοσπονδιακή και ομόσπονδη αρμοδιότητα. Η χρηματοδότηση των ομόσπονδων δραστηριοτήτων θα γίνεται από ομόσπονδους φόρους, που εισπράττονται από ομόσπονδους εφοριακούς. Δεν είμαι βέβαιος αν τα ομόσπονδα κράτη διεθνώς δανείζονται ιδίω ονόματι, αλλά δεν είναι και προς θάνατον. Από κει και πέρα, ένα κράτος δεν έχει παιδιά και παραπαίδια και εξυπακούεται ότι ούτως ή άλλως θα υπάρξουν μεταβιβάσεις πόρων από τον πλούσιο Νότο στον φτωχό Βορρά.

  Η προταση του κειμενου δεν μας λεει καν περι ομοσπονδιακης Κυβερνησης, μιλαει μονο για εναν διακοσμητικο Προεδρο.

  Μα καλά τώρα, λες να μην προτείνω ομοσπονδιακά Υπουργεία; Όταν γράφω πχ ότι ιδρύεται ομοσπονδιακή αστυνομία, αυτή δεν θα υπάγεται σε έναν ομοσπονδιακό Υπουργό Δημοσίας Τάξεως;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Να σχολιάσω και κάτι άλλο που γράφω:

  26. Η εκτελεστική λειτουργία οργανώνεται κατά το κοινοβουλευτικό σύστημα σε ομόσπονδο και ομοσπονδιακό επίπεδο.
  27. Ο Πρόεδρος της ΟΔΚ είναι ο μοναδικός ανώτατος άρχων, παρόμοιος σε καθήκοντα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής και της Τουρκικής Δημοκρατίας.

  Η σημερινή Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί το προεδρικό σύστημα, νομίζω και το ψευδόκρατος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαφιλονικούν οι κοινότητες για την θέση του Προέδρου. Οι Τ/Κ ζητούν εναλλασσόμενη προεδρία, εμείς τους προσφέρουμε θέση Αντιπροέδρου και κάτι τέτοια.

  Νομίζω ότι το προεδρικό σύστημα έβλαψε την Κύπρο. Και τα δύο μητρικά κράτη έχουν πρωθυπουργία και κοινοβουλευτικό σύστημα και ίσως θα έπρεπε να αντιγραφούν και στην μεγαλόνησο.

  Αντί για τον παραλυτικό δυϊσμό Πρόεδρου και Αντιπροέδρου, ίσως είναι καλύτερος ένας διακοσμητικός Πρόεδρος με ένα υπεύθυνο Πρωθυπουργό, που θα εναλλάσσωνται, έστω, κατά συνταγματικό έθιμο (και όχι ρητή διάταξη). Παρόμοιο είναι το άγραφο συνταγματικό καθεστώς στον Λίβανο, όπου έχουμε Χριστιανό Πρόεδρο, Σουνίτη Πρωθυπουργό και Σιίτη Πρόεδρο της Βουλής. Εντάξει, ο Λίβανος δεν είναι και κανένα φοβερό παράδειγμα βέβαια.

  Έτερο ενδιαφέρον συνταγματικό έθιμο εμφιλοχωρεί στο Βέλγιο, όπου ο Πρωθυπουργός πρέπει να ομιλή και τις δύο γλώσσες, με αποτέλεσμα να είναι συνήθως Φλαμανδός, μιας και οι Βαλόνοι δεν καταδέχονται να μάθουν γαλλικά. Αν υιοθετείτο παρόμοιο έθιμο και στην Κύπρο, θα ωφελούσε πιθανόν τους Τ/Κ.

  Λύσεις υπάρχουν, καλή πίστη δεν υπάρχει.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Για κούνα λοιπόν λίγο το κεφάλι σου: αν εμείς πρέπει να αποζημιώσουμε ελάχιστες υλικές ζημίες, οι Τούρκοι τι θα χρειαστή να πληρώσουν;
  Χερ Αναγνωστοπουλε, εξομοιωσες το πραξικοπημα, μια ενδοελληνικη υποθεση μερικων δεκαδων νεκρων με τις εκατομβες της εισβολης. Τα σχολια περιττευουν

  Η ΕΕ διατηρεί την τάξη στην Βοσνία εδώ και 12 χρόνια με την επιχείρηση Αλθαία.
  Αυτό που κανει τους Βοσνιους να καθονται φρονιμα είναι αυτό που τους εκατσε στο τραπεζι των διαπραγματευσεων το 1995. Ο φοβος των βομβων του αμερικανικου μπαμπουλα. Και όχι βεβαια οι λιγοστοι και φυγοπολεμοι ευρωστρατιωτες.

  Παράλληλα, εκτελεί επιχειρήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου συνόρων, καταπολέμησης λαθρεμπορίας, ναυτικής επιτήρησης κλπ σε κάμποσες χώρες. Έχει συνεπώς την εμπειρία ειρηνευτικών επιχειρήσεων.
  Ειρηνευτικη δυναμη δε σημαινει να κανεις τους αστυνομους, τους λιμενοφυλακες και τους τελωνειακους. Σημαινει ότι αν υπαρξει πχ νεα τουρκανταρσια όπως οτ 1963, να εχεις την ισχυ να την καταστειλλεις στρατιωτικως. Σε ολες τις ειρηνευτικες αποστολες αυτό το κανουν σχεδον μονοι τους οι Αμερικανοβρεττανοι, ενώ οι Ευρωπαιοι κανουν βασικα τους ταχυδρομους και τις νοσοκομες……………

  Το οικονομικό είναι το πρόβλημά σου; Καταρχάς, είναι προφανές ότι Ελλάδα και Τουρκία θα απαιτήσουν να έχουν και δικούς τους στρατιώτες μέσα, και αυτό είναι εύλογο. Οπότε, τα ίδια λεφτά που θα δίνουμε στην ΕΛΔΥΚ, θα δίνουμε στην ΕΥΡΩΔΥΚ. Η Κύπρος δεν επιβαρύνεται.
  Από ότι ξερω η UNFICYP πληρωνεται μονο εν μερει από την Κυπρο, και εχει ελαχιστη δυναμη αφου μονο στην πρασινη γραμμη αναπτυσσεται. Ενας κληρωτος στρατιωτης της ΕΛΔΥΚ παιρνει μισθο 300 ευρω το μηνα, ενας επαγγλεματιας Γαλλος στρατιωτης θα παιρνει το λιγοτερο 4000 ευρω το μηνα. Το αναγεννησιακο ρητο pas d’argent, pas de Suisses (αν δεν εχει φραγκα, δεν εχει Ελβετους! ) ισχυει και για την Κυπρο………..

  Η Κύπρος επιβαρύνεται ήδη με τα κοπρόσκυλα τους κυανόκρανους όμως. Αντί να τα δίνη εκεί, ας τα δίνη χίλιες φορές σε Ευρωπαίους ειρηνευτές.
  Που θα είναι δεκαπλασιοι αριθμητικα……………

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • και εχει ελαχιστη δυναμη αφου μονο στην πρασινη γραμμη αναπτυσσεται.

   Έχει δύναμη σχεδόν 1000 άτομα. Χρειαζόμαστε ασφαλώς περισσότερους σε μια μελλοντική ΕΥΡΩΔΥΚ, αλλά τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα.

   Το αναγεννησιακο ρητο pas d’argent, pas de Suisses (αν δεν εχει φραγκα, δεν εχει Ελβετους! ) ισχυει και για την Κυπρο…

   Έχεις δίκιο εν μέρει. Η ελληνική πλευρά καταβάλλει περίπου το 40% του λειτουργικού κόστους των κυανόκρανων, γύρω στα 25 εκ. ευρώ, σαν να λέμε 400 κεφάλια (στα οποία πρέπει όμως να προσθέσουμε και το κόστος της ΕΛΔΥΚ, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα εντασσόταν στην ΕΥΡΩΔΥΚ). Το κόστος συνεπώς δεκαπλάσιων ας πούμε ειρηνευτών είναι της τάξης των 200-250 εκ. ετησίως. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και απαγορευτικά.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Τα 250 εκατομμυρια ευρω ειναι 1.5 % του κυπριακου ΑΕΠ. Παρομοιο με τις ετησιες επιδοτησεις που λαμβανει η Κυπρος απο την ΕΕ. Παει το……”μερισμα ειρηνης”, το φαγανε οι…..”ειρηνευτες”!

    Ποιος θα πληρωνει το υπολοιπο 60 % ;

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

    • Γιατί δεν βλέπεις τις οικονομίες που θα προκύψουν; Η Τουρκία συντηρεί εδώ και 42 χρόνια το 11ο Σώμα Στρατού στην Κύπρο, δύναμης το λιγώτερο 30.000 ανδρών.

     Λεφτά υπάρχουν.

     Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

     • Το 11ο ΣΣ θα μετασταθμευσει στη Μικρα Ασια. Η Τουρκια ωστοσο θα κερδισει διοτι θα παψει να ταιζει τους τουρκοκυπριους και θα στειλει το λογαριασμο στους Ελληνοκυπριους.Οι τελευταιοι τι θα κερδισουν;

      Λεφτα υπαρχουν.
      Α, βεβαια, το ειπε και ο Γιωργακης. Μονο που το ΔΝΤ εχει αλλη γνωμη…….

      Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ο πονηρός χερ Αναγνωστόπουλος έχει συλλάβει όμως ότι το εδαφικό δεν έχει σημασία σε ένα ενοποιημένο νησί, όπως δεν έχει καμία σημασία αν η Φραγκονία ανήκει στην Βαυαρία ή όχι.Εκείνο που έχει σημασία είναι η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, που σημαίνει την κυριαρχία των Ε/Κ λόγω μεγέθους και οικονομικής ισχύος.
  O αφελης χερ Αναγνωστοπουλος δεν εχει συλλαβει ότι η κατανομη εδαφους καθοριζει και την κατανομη των φυσικων πορων και των φορολογικων εσοδων. Αν ο Τουρκος κρατησει σχεδον τη μιση ακτογραμμη, όπως προεβλεπε το σχεδιο Α(υ)ναν, θα εχει τα μισα εσοδα από των τουρισμο.
  Αλλα υπαρχει κατι πιο σημαντικο. Aν η……… ΟΔΚ καταρρευσει όπως η Ζυριχη, οπερ και το πιθανοτερο, καθενας παιρνει τα εδαφη του και φευγει. Αρα εχει και παραεχει σημασια τι εδαφη παιρνει ο καθενας. Εδώ δεν εχουμε γαμο από ερωτα, αλλα από συνοικεσιο, και μαλλιστα σχεδον με το ζορι. Δεν πρεπει λοιπον καλου-κακου να γινει ένα «προγαμιαιο συμφωνο» σε περιπτωση διαζυγιου που θα προβλεπει δικαιη διανομη της κοινης «περιουσιας»; Εδώ εκανε η Αθηνά με τον Αλβάρο, γιατι να μην κανουν Ελληνες και Τουρκοι;
  Και φυσικα δικαιο σημαινει 82/18…

  Κάθε σχέδιο προνοεί για την παραμονή κάποιων εποίκων. Αν ένας έποικος είναι 85 ετών, δεν μπορείς να τον διώξης. Αν έχει πάρει σύζυγο Τ/Κ, δεν μπορείς να τον διώξης. Αν έχει διαγνωστή με καρκίνο, δεν μπορείς να τον διώξης.
  Όταν λες οσοι είναι 30 χρονια, βαζεις μεσα πολύ πολύ περισσοτερους από τους 85ρηδες καρκινοπαθεις………………….

  Αντί να γκρινιάζης, δώσε εσύ ένα κριτήριο.
  Ο εποικισμος είναι εγκλημα πολεμου. Αν υπαρξει επανενωση, θα φυγουν ολοι. Αν υπαρξει συμφωνια για διχοτομηση 82/18, ας εχουν οσους κωλοεποικους θελουν. Στη δικη τους πλευρα.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Aν η……… ΟΔΚ καταρρευσει όπως η Ζυριχη, οπερ και το πιθανοτερο, καθενας παιρνει τα εδαφη του και φευγει. Αρα εχει και παραεχει σημασια τι εδαφη παιρνει ο καθενας. Εδώ δεν εχουμε γαμο από ερωτα, αλλα από συνοικεσιο, και μαλλιστα σχεδον με το ζορι. Δεν πρεπει λοιπον καλου-κακου να γινει ένα «προγαμιαιο συμφωνο» σε περιπτωση διαζυγιου που θα προβλεπει δικαιη διανομη της κοινης «περιουσιας»;

   Άλλο αυτού του είδους το “προγαμιαίο” και άλλο αυτό που συζητούσαμε. Δέχομαι την ιδέα πάντως: όποια κοινότητα θέλη να αποχωρήση, οφείλει αποζημίωση στο ζευγάρι της. Ώστε να μην υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά να έχη κόστος το διαζύγιο.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Εδώ η άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου για το εποικιστικό.

    Δεν μου βγαίνουν τα νούμερα όμως: αν πιστέψω τα δημογραφικά της Βικιπαίδειας, χωρίς Τ/Κ ψευδοϊθαγένεια ή με ένα γονέα τουλάχιστον γεννημένο στην Τουρκία είναι περίπου 60.000 (30.000 χωρίς ιθαγένεια και 30.000 με γονέα Τούρκο). Αλλά οι έποικοι υπολογίζονται σε 150.000 από το Υπουργείο. Κάτι δεν μετράω σωστά.

    Εν πάση περιπτώσει, η βάση διαπραγμάτευσης είναι ο αριθμός των 40.000 νομιμοποιήσεων, με άλλα λόγια ότι θα εκδιωχθούν 3 στους 4 έποικους.

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Δεν μιλω για αποζημιωση. Εννοω να καθοριστουν απο πριν με δικαιο τροπο τι “περιουσιακα στοιχεια” ανηκουν στον καθενα, ωστε νκανενας να μη ριξει τον αλλο σε περιπτωση διαζυγιου. “Περιουσιακα στοιχεια” σημαινει ΕΔΑΦΗ. Αφου οι Τουρκοι ηταν 18 % του πληθυσμου πριν την εισβολη, απο που και ως που το ομοσπονδο κρατος τους να εχει περισσοτερο εδαφος απο αυτο;

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

    • Γιατί ηττηθήκαμε στον πόλεμο προφανώς. Δεν μπορείς να τα έχης όλα δικά σου.

     Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

     • Θα τους προτεινουμε λοιπον να παρουν οσο εδαφος τους αναλογει με ανταλλαγμα κατι που δεν τους διδεται σημερα: Το δικαιωμα στην αποσχιση. Η διεθνης κοινοτητα θα το θεωρησει λογικο, και αν ο Τουρκος το απορριψει δε θα χρεωθουμε εμεις την αποτυχια των διαπραγματευσεων.

      Γιατι ηττηθηκαμε στον πολεμο προφανως. Σε μια διαπραγματευση δεν μπορεις να τα εχεις ολα δικα σου

      Μπα; Και εγω που νομιζα οτι “η ΕΕ θα καθορισει την εδαφικη κατανομη κατα δικαιη κριση, βασει “ιστορικων-γεωγεαφικων κριτηριων.

      Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ποιος θα εχει την πλειοψηφια στο Ανωτατο Δικαστηριο και ποιος διοριζει τα μελη του;
  Προς διαπραγμάτευση. Το σημαντικό είναι να εγκαθιδρυθή θεσμός που να αίρη κάθε πιθανό αδιέξοδο.
  Προς διαπραγματευση, εεεεεεεεε;;; Εδώ προβλεψατε ακομα και τα περι …….εθνικων εορτων, και δε θα μας πειτε για τη συγκροτηση του Ανωτατου Δικαστηριου; :)) Απορια ψαλτου βηξ!

  Προφανως αντιγραφεται το αμερικανικο συστημα.
  Εγώ μόνο το γερμανικό αντιγράφω :-)
  Nein, Herr Anagnostopoulos. Tα Lander δεν εχουν ισες ψηφους στην Bundesrat, όπως εχουν τα States στη Γερουσια των ΗΠΑ.

  Αυτο σημαινει οτι οι Τουρκοι θα μπορουν να μπλοκαρουν την εξωτερικη πολιτικη
  Αυτό τώρα πώς προέκυψε; Εσύ ξέρεις το Μπούντεσρατ να καθορίζη την γερμανική εξωτερική πολιτική;
  Στην Bundesrat υπαρουν 16 Lander, με κατανομη ψηφων περιπου αναλογα με τον πληθυσμο τους, όχι δυο κρατιδια, από δυο διαφορετικες εθνοτικες ομαδες με ισες ψηφους……………………

  αφου προβλρπονται ισχυρα ομοσπονδα κρατη που θα μπορουν και διεθνεις συμβασεις να υπογραφουν “ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα”
  Όπως ακριβώς τα γερμανικά ομόσπονδα κράτη δηλαδή.
  ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα”; Επιτρεπεται και σε αλλα θεματα δηλαδη; Μπορει η Βαυαρια να κανει δικη της εμπορικη συμφωνια με τις ΗΠΑ;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tα Lander δεν εχουν ισες ψηφους στην Bundesrat, όπως εχουν τα States στη Γερουσια των ΗΠΑ.

   Σε μια διαπραγμάτευση προφανώς δεν μπορείς να έχης τα πάντα. Το σημαντικό είναι να καθοριστούν με ακρίβεια οι αρμοδιότητες και, κυρίως, το είδος της αρνησικυρίας της στα θέματα αρμοδιότητάς της.

   Στην Bundesrat υπαρουν 16 Lander, με κατανομη ψηφων περιπου αναλογα με τον πληθυσμο τους, όχι δυο κρατιδια, από δυο διαφορετικες εθνοτικες ομαδες με ισες ψηφους……………………

   Δεν βρίσκω παράλογο ας πούμε αν για την ένταξη στο ΝΑΤΟ ή για κάτι παρόμοιο ζητηθή η συναίνεση και των Τ/Κ. Τέτοιου είδους παραχωρήσεις είναι λογικές. Αλλά από αυτό μέχρι δήθεν ότι θα εξαρτάται η εξωτερική πολιτική από την καλή θέληση της Τ/Κ μειονότητας η απόσταση είναι αγεφύρωτη.

   ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα”; Επιτρεπεται και σε αλλα θεματα δηλαδη; Μπορει η Βαυαρια να κανει δικη της εμπορικη συμφωνια με τις ΗΠΑ;

   Μα ούτε η Γερμανία δεν μπορεί να συνάψη χωριστές εμπορικές συμφωνίες!

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Κοιταξε, αν καταφευγεις σε σοφιστειες οταν ζοριζεσαι, δεν μπορει να γινει συζητηση.

    Η εξωτερικη πολιτικη εκδηλωνεται με την υπογραφη διεθνων συμφωνιων. Αυτες θα πρεπει να επικυρωθουν κατα πλειοψηφια απο τη Ανω Βουλη, στην οποια ομως οι Τουρκο”κυπριοι” εχουν το 50 % των ψηφων, αρα μπορουν να μπλοκαρουν τα παντα. Ποσο πιο απλα να το εξηγησω;

    Αφου οι τουρκοκυπριοι θα μπορουν να μπλοκαρουν τις συνθηκες της “ΟΔΚ”, και να υπογραφουν δικες τους (“διατηρουν δικαιωμα ιδιων διεθνων συμφωνιων”)
    εχουμε δυο κρατη με δυο εξωτερικες πολιτικες.

    Η πραγματικη κωμωδια θα προκυψει με την “εναλασσομενη πρωθυπουργια”. Μολις αναλαβει Τουρκος ομοσπονδιακος Πρωθυπουργος, θα δινει εντολη στο ΥΠΕΞ να διακοψει τις διπλωματικες σχεσεις με την Αρμενια, οι οποιες θα ξανασυναπτονται οταν επανελθει ο Ελληνας!

    Υπαρχουν συνθηκες της ΕΕ που για να τεθουν σε εφαρμογη πρεπει να κυρωθουν απο ολα τα μελη, αρα και απο την ομοσπονδιακη κυπριακη Ανω Βουλη. Ετσι δια των τουρκοκυπριων ο Σουλτανος Ταγιπ θα σποκτησει ενα ωραιοτατο εργαλειο εκβιασμου των Ευρωπαιων.

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

    • Κάπου αρχίζω να επαναλαμβάνωμαι. Η αρνησικυρία μπορεί πολύ απλά να είναι αναβλητική. Σε κάποια θέματα βέβαια δεν θα είναι απλώς αναβλητική και έδωσα ήδη παράδειγμα.

     Το ουσιώδες είναι να προβλέπεται διέξοδος από κάθε θεσμικό αδιέξοδο.

     Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

     • Συμφωνα με το σχεδιο σου,αναβλητικη αρνησυκυρια προβλρπεται μονο για την εγκριση του ομοσπονδιακου στην Κατω Βουλη. Για ολα τα αλλα ομοσπονδιακα θεματα υπαρχει ουτως ή αλλως πληρες τουρκικο βετο, αφου ο Τουρκος θα ελεγχει το 50 % της Ανω Βουλης και δυναται να μπλοκαρει τα παντα.

      Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Με ποιον θα διαπραγματευοταν η Noble Energy για το αεριο;
  Η ενεργειακη πολιτικη ανηκει στα κρατιδια, αλλα το δικαιωμα υπογραφης διεθνων συμφωνιων για αυτην σε ποιον ανηκει;

  Προφανώς με το ομοσπονδιακό κράτος, τι σχέση έχει η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων της ΑΟΖ με το ομόσπονδο κράτος;
  Εσεις χερ Αναγνωστοπουλε αναθεσατε στην Ομοσπονδιακη Κυβερνηση τα θεματα Εξωτερικης Πολιτικης,ιθαγενειας και εν μερει εσωτερικης ασφαλειας, και ειπατε ότι τα υπολοιπα ανηκουν στα κρατιδια. Αρα η ενεργεια και οι φυσικοι ποροι ανηκουν στα κρατιδια, αλλα πρεπει να κανουν διεθνεις συμβασεις για αυτά, κατι που ανηκει στην Ομοσπονδιακη Κυβερνηση, αλλα όχι πληρως, αφου μπορουν και τα κρατιδια να συναπτουν διεθνεις συμφωνιες, «ιδιως σε εκπαιδευτικα και πολιτιστικα θεματα,» αλλα προφανως όχι μονο για αυτά. Μυλος……..

  ποιος εκδιδει ομόλογα και ποιος συναπτει διεθνη δανεια;
  Όποιος θέλει και, κυρίως, μπορεί.

  Αυτό είναι παγκοσμια πρωτοτυπια. Πού μπορω να αγορασω ομολογα του φλαμανδικου δημοσιου, ή καντονιου της Ζυριχης ;

  Εστω οτι πεφτει εξω στα οικονομομικα του το ενα απο τα δυο κρατιδια; Πρεπει να διασωθει απο το αλλο; Αν χρειαστει να γινει προσφυγη στο ΔΝΤ για να σωθει το χρεωκοπημενο κρατιδιο, ποιος θα διαπεαγματευτει με το Ταμειο; Ποιανου το αυτι θα τραβηκει η Κομισιον για “υπερβολλικο ελλειμμα;” Του κρατιδιου ή της ΟΔΚ;
  Η αρμοδιότητα των δημοσίων οικονομικών είναι παντού ομοσπονδιακή και ομόσπονδη αρμοδιότητα.
  Παλι υπεκφυγες. Αφου αναθεσατε το 90 % των κρατικων δραστηριοτητων στα….. Lander, είναι επομενο ότι θα εχουν το 90 % των κρατικων δαπανων. Ξαναρωταω: Αν πεσει εξω το τουρκοκυπριακο κρατιδιο, ποιανου θα τραβηξει το αυτι η Κομισιον και ποιος ακριβως θα φαει το κλυσμα του ΔΝΤ; Οι τουρκοκυπριοι μονοι τους ή και οι Ελληνες μαζί;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Η χρηματοδότηση των ομόσπονδων δραστηριοτήτων θα γίνεται από ομόσπονδους φόρους, που εισπράττονται από ομόσπονδους εφοριακούς. Δεν είμαι βέβαιος αν τα ομόσπονδα κράτη διεθνώς δανείζονται ιδίω ονόματι, αλλά δεν είναι και προς θάνατον.
  Θα εχουμε δηλαδη δυο δημοσια χρεη, ανεξαρτητως εξυπηρετουμενα, τουρκοκυπριακα και ελληνοκυπριακα ομολογα. Άλλη παγκοσμια πρωτοτυπια……………..

  Από κει και πέρα, ένα κράτος δεν έχει παιδιά και παραπαίδια και εξυπακούεται ότι ούτως ή άλλως θα υπάρξουν μεταβιβάσεις πόρων από τον πλούσιο Νότο στον φτωχό Βορρά.
  Δεν εξυπακουεται. Το Βελγιο είναι ετοιμορροπο ακριβως εξαιτιας αυτου. Το ευρω δε λειτουργει ακριβως διοτι οι Γερμανοι δεχονται μονο περιορισμενες κεφαλαιακες μεταβιβασεις μεσω του μηχανισμου των κοινοτικων κονδυλιων.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Μα καλά τώρα, λες να μην προτείνω ομοσπονδιακά Υπουργεία; Όταν γράφω πχ ότι ιδρύεται ομοσπονδιακή αστυνομία, αυτή δεν θα υπάγεται σε έναν ομοσπονδιακό Υπουργό Δημοσίας Τάξεως;
  Με βαση τα οσα λες, θα υπαρχουν Ομοσπονδιακα Υπουργεια Εσωτερικων, Εξωτερικων, και Δημοσιας Ταξης; Τρια oομοσπονδιακα Υπουργεια όλα και όλα. Και ποιος ηγειται αυτου του Ομοσπονδιακου Υπουργικου Συμβουλιου της κακιας ωρας ; Ο Προεδρος -γλαστρα;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Πρόσθεσε Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί υπάρχουν και ομοσπονδιακοί πόροι προφανώς, καθώς και Δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα δεν πολυενδιαφέρουν.

   Μα καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ομοσπονδιακή γραφειοκρατία α. τόσο περισσότερες αιτίες και αφορμές προστριβών θα υπάρχουν, και β. τόσο περισσότερους πόρους θα υποχρεωθή να μεταβιβάση η Ε/Κ πλευρά βορείως της Λευκωσίας;

   Σκέψου ας πούμε ένα ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας ή Εργασίας. Γιατί μας συμφέρει να υπάρχη;

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Α, δεν το ειχα σκεφτει ετσι! Λιγες ομοσπονδιακες υπηρεσιες ισον λιγες ομοσπονδιακες δαπανες ισον λιγα λεφτα στα τουρκοκυπριακα κοπροσκυλα :)
    Πονηρα αλωπηξ χερ Αναγνωστοπουλε………

    Σε αυτην την περιπτωση παντως εχουμε δυο de facto παραλληλα κρατη, με ελευθερη διακινηση πολιτων μεταξυ τους, που απλως εχουν μερικες κοινες υπηρεσιες (ομοσπονδιακη αστυνομια, διπλωματικες αποστολες). Μια Κοινοπολιτεια.

    Επομενως δεν υπαρχει κανενας λογος υπαρξης κεφαλαιακων μεταβιβασεων. Θα πρεπει να τους χρεωνουμε κιολας, αφου εμεις θα φερουμε το κυριο βαρος των εστω λιγων ομοσπονδιακων δαπανων.

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

    • Πονηρα αλωπηξ χερ Αναγνωστοπουλε………

     Να τον ακούς τον έφεδρο λοχία ;-)

     Σε αυτην την περιπτωση παντως εχουμε δυο de facto παραλληλα κρατη, με ελευθερη διακινηση πολιτων μεταξυ τους, που απλως εχουν μερικες κοινες υπηρεσιες (ομοσπονδιακη αστυνομια, διπλωματικες αποστολες). Μια Κοινοπολιτεια.

     Πολλού δει. Έχει κοινή σημαία, ομοσπονδιακά δικαστήρια, ομοσπονδιακή αστυνομία (με τις ειδικές της δυνάμεις), εθνικούς ευρωβουλευτές, ομοσπονδιακή ιθαγένεια, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, εθνική συμμετοχή στην Γιουροβίζιον!

     Επομενως δεν υπαρχει κανενας λογος υπαρξης κεφαλαιακων μεταβιβασεων. Θα πρεπει να τους χρεωνουμε κιολας, αφου εμεις θα φερουμε το κυριο βαρος των εστω λιγων ομοσπονδιακων δαπανων.

     Πιο πολλές μυίγες πιάνει το μέλι και όχι το ξίδι: χρειάζεται αντάλλαγμα για την συμφωνία. Άλλωστε, ακόμη και αν ο πληθυσμός τους είναι ξένος, τα κατεχόμενα παραμένουν ελληνική πατρίδα. Ποιος θα χρηματοδοτήση πχ την αναβάθμιση των υποδομών;

     Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

     • Παλι συλλαμβανεσαι κλεπτων οπωρας χερ Αναγνωστοπουλε. Συμφωνα με το ΔΙΚΟ ΣΟΥ σχεδιο, η αρμοδιοτης των “υποδομων” υπαγεται στα κρατιδια και οχι στην Ομοσπονδιακη Κυβερνηση. Δεν μπορεις να τους δωσεις λεφτα για “υποδομες”, διοτι οπως λεγαμε και στο Στρατό, “δεν προβλεπεται”.

      Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Εσεις χερ Αναγνωστοπουλε αναθεσατε στην Ομοσπονδιακη Κυβερνηση τα θεματα Εξωτερικης Πολιτικης,ιθαγενειας και εν μερει εσωτερικης ασφαλειας, και ειπατε ότι τα υπολοιπα ανηκουν στα κρατιδια. Αρα η ενεργεια και οι φυσικοι ποροι ανηκουν στα κρατιδια

  Η ΑΟΖ δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής κατά την γνώμη σου;

  Αυτό είναι παγκοσμια πρωτοτυπια. Πού μπορω να αγορασω ομολογα του φλαμανδικου δημοσιου, ή καντονιου της Ζυριχης ;

  Μπορείς να αγοράσης ομόλογα του ΟΤΕ, γιατί όχι και ενός ομόσπονδου κράτους; Το νόημα ήταν στο “μπορεί”. Το Τ/Κ ομοσπονδο κράτος δεν μπορεί να πετύχη μόνο του καλύτερους όρους από ό,τι η ΟΔΚ. Είτε θα το συνάψη ιδία ευθύνη, χωρίς εγγύηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, είτε καθόλου.

  Παλι υπεκφυγες. Αφου αναθεσατε το 90 % των κρατικων δραστηριοτητων στα….. Lander, είναι επομενο ότι θα εχουν το 90 % των κρατικων δαπανων. Ξαναρωταω: Αν πεσει εξω το τουρκοκυπριακο κρατιδιο, ποιανου θα τραβηξει το αυτι η Κομισιον και ποιος ακριβως θα φαει το κλυσμα του ΔΝΤ; Οι τουρκοκυπριοι μονοι τους ή και οι Ελληνες μαζί;

  Δεν είναι πρωτοφανή αυτά τα ερωτήματα. Ισχύει ό,τι ισχύει σε κάθε ομοσπονδιακό κράτος.

  Θα εχουμε δηλαδη δυο δημοσια χρεη, ανεξαρτητως εξυπηρετουμενα, τουρκοκυπριακα και ελληνοκυπριακα ομολογα. Άλλη παγκοσμια πρωτοτυπια……………..

  Γιατό σκαλώνεις τόσο πολύ σε αυτό; Δεν είμαι ειδικός στα δημόσια οικονομικά, μπορεί πράγματι να μην στέκη, αλλά δεν είναι το άλφα και το ωμέγα της λύσης.

  Δεν εξυπακουεται. Το Βελγιο είναι ετοιμορροπο ακριβως εξαιτιας αυτου. Το ευρω δε λειτουργει ακριβως διοτι οι Γερμανοι δεχονται μονο περιορισμενες κεφαλαιακες μεταβιβασεις μεσω του μηχανισμου των κοινοτικων κονδυλιων.

  Άλλο ότι ο καθένας κοιτάζει να προστατεύση το συμφέρον του εντός της ομοσπονδίας και άλλο ότι δεν γίνονται μεταβιβάσεις. Γίνονται και παραγίνονται και προξενούν τις γνωστές πικρίες. Αλλά οι Ε/Κ έχουν διαλέξει τι θέλουν.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • H ΑΟΖ δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής κατά την γνώμη σου;

  Περιπου, αλλα οχι ακριβως. Η ενεργεια και η αλιεια υπαγονται στα δυο κρατιδια, και εξαλλου η εξωτερικη πολιτικη ειναι συναρμοδιοτητα των κρατιδιων και της ομοσπονδιακης κυβερνησης αγου αμφοτεροι δυνανται να υπογραφουν διεθνεις συμφωνιες.Μυλος…..

  Και βεβαια καθε συμφωνια περι ΑΟΖ πρεπει να κυρωθει απο την Ανω Βουλη, οπου οι Τουρκοι μπορουν να μπλοκαρουν τα παντα αφου εχουν το 50 % των ψηφων.

  Μπορείς να αγοράσης ομόλογα του ΟΤΕ, γιατί όχι και ενός ομόσπονδου κράτους:

  Οι εταιρειες εκδιδουν ιδιωτικα ομολογιακα δανεια. Δεν εχω ακουσει μεχρι σημερα για ομολογα του…..βαυαρικου δημοσιου.


  “Δεν ειναι πρωτοφανη αυτα τα ερωτηματα. Ισχυει οτι σε καθε ομοσπονδιακο κρατος”

  Οπααα! Απορια ψαλτου βηξ, και παλι! :)
  Δηλαδη, δηλαδη; Τι ισχυει; Διαφωτιστε μας, χερ Αναγνωστοπουλε!

  Κεφαλαιακες μεταβιβασεις βεβαιως γινονται σεια χωρα, αλλα για λογους που δεν συντρεχουν στην περιπτωση της Κυπρου. Θα αναφερθω στη συνεχεια.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • H ΑΟΖ δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής κατά την γνώμη σου;

  Περιπου, αλλα οχι ακριβως. Η ενεργεια και η αλιεια υπαγονται στα δυο κρατιδια, και εξαλλου η εξωτερικη πολιτικη ειναι συναρμοδιοτητα των κρατιδιων και της ομοσπονδιακης κυβερνησης αγου αμφοτεροι δυνανται να υπογραφουν διεθνεις συμφωνιες.Μυλος…..

  Και βεβαια καθε συμφωνια περι ΑΟΖ πρεπει να κυρωθει απο την Ανω Βουλη, οπου οι Τουρκοι μπορουν να μπλοκαρουν τα παντα αφου εχουν το 50 % των ψηφων.

  Μπορείς να αγοράσης ομόλογα του ΟΤΕ, γιατί όχι και ενός ομόσπονδου κράτους:

  Οι εταιρειες εκδιδουν ιδιωτικα ομολογιακα δανεια. Δεν εχω ακουσει μεχρι σημερα για ομολογα του…..βαυαρικου δημοσιου.


  “Δεν ειναι πρωτοφανη αυτα τα ερωτηματα. Ισχυει οτι σε καθε ομοσπονδιακο κρατος”

  Οπααα! Απορια ψαλτου βηξ, και παλι! :)
  Δηλαδη, δηλαδη; Τι ισχυει; Διαφωτιστε μας, χερ Αναγνωστοπουλε!

  Κεφαλαιακες μεταβιβασεις βεβαιως γινονται σε μια χωρα, αλλα για λογους που δεν συντρεχουν στην περιπτωση της Κυπρου. Θα αναφερθω στη συνεχεια.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Το πιο κουφο ολων: Οι εποικοι που θα φυγουν λεει θα παραδωσουν τις περιουσιες τους μετ’ αποζημιωσεως στο….τουρκοκυπριακο κρατος.

  Ωραιος ο χερ Αναγνωστοπουλος. Απο τους Ελληνες τις αρπαξαν, στο…….. τουρκοκυπριακο κρατος θα τις δωσουν, και θα παρουν και αποζημιωση.

  Αποζημιωση δικαιουνται νομιμοι ιδιοκτητες των οποιων η γη απολλοτριωνετσι. Εδω για πρωτη φορα στη νομικη ιστορια του ανθρωπινου πολιτισμου θα παρουν αποζημιωση οι αρπαγες και καταπατητες ξενης περιουσιας. Αφερίμ, Αναγνωσυοπουλε εφεντη!

  Αν ο καθε εποικος ειχε ενα ακινητο αξιας 100.000 ευρω, και αν φυγουν 100.000 εποικοι, απαιτουνται αποζημιωσεις 10 δισεκατομμυρια ευρω. Ποιος θα τις πληρωσει;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Καλα ολ αυτα, αλλα εκεινο που μενει ειναι οτι ενω η Τουρκια (και οχι Τουρκοκυπριοι και τετοιες μαλακιες) κατειχε το 1/3 του νησιου, τωρα την βαζουν συνιδιοκτητη και στα αλλα 2/3.
  Δεδομενα: Ελληνοκυπριοι καμια τρακοσαρια χιλιαδες. Τουρκοι 100 εκατομμυρια.
  Αποτελεσμα:Πλακα μου κανεις;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Οι πιθανές λύσεις του Κυπριακού είναι οι εξής:

  1. Ένωση.
  2. Στάτους κβο.
  3. Ταξίμι, δηλαδή δύο κράτη.
  4. Διπλή ένωση.
  5. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου.

  Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε από αυτά που είναι εφικτά.

  Το 1 δεν είναι εφικτό. Το 2 είναι προσωρινό. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω ακόμη και το 3 ή το 4, με το κατάλληλο αντάλλαγμα. Το 5 είναι σχετικά εφικτό και δεν απέχει πολύ από το επιθυμητό.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Εγω λεω οτι ειναι εφικτη η Ενωση, αλλα ας δεχτοθυμε για την οικονομια της συζητησεως οτι δεν ειναι.

   Τοτε, μαλλιστα κυριε, ταξίμι!

   Και μετα οποιος θελει, Ενωση με τη μαμα Πατριδα.

   Αλλα φυσικα, με δικαιη κατανομη εδαφων και ακτογραμμης, οπερ σημαινει 82/18. Γιατι ειναι δηλαδη τοσο κακη, αυτη η τόσο απλη και καθαρη λυση, σε σχεση το θνησιγενες καφκικο τερατουργημα που αυτοσχεδιασες;

   Εν ολιγοις τους προτεινουμε τα εξης: Ομοσπονδιακο κρατος με κρατιδια τα οποια θα εχουν περιορισμενη εσωτερικη αυτονομια και δικαιοδοσια, ωστε να ειναι λειτουργικο. Κατανομη εδαφους 82/18. Οπως συμβαινει σε καθε δημοκρατια, η ελληνικη πλειοψηφια κυβερνα, αλλα η τουρκικη μειοψηφια προστατευεται. Θα τους ταξουμε και ευρωπαϊκα κονδυλια και τα σχετικα.

   Αλλα το κυριοτερο: Τους λεμε οτι δοκιμαζουν τη λυση αυτη για 5 χρονια, και αν δεν τους αρεσει, τοτε κατοπιν χωριστου τουρκοκυρπιακου δημοψηφισματος παιρνουν το δικο τους 18 % και στα τσακιδια στην ευχη του Θεου………

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Πληροφοριακά, μια χαρά εκδίδουν ομόλογα οι πολιτείες των ΗΠΑ, οι επαρχίες του Καναδά, τα länder της Γερμανίας. Εδώ δανείζονται οι δήμοι. Η ρύθμιση της διαχείρισης των οικονομικών δεν είναι ούτε καινοφανές, ούτε αξεπέραστο εμπόδιο.

  Μια χαλαρή ομοσπονδία με ισχυρά ομόσπονδα μέρη είναι εύκολο να οδηγήσει σε χωρισμό. Από τη στιγμή που τα κράτη έχουν έτοιμη την περισσότερη υποδομή για να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, στην πρώτη μισοσοβαρή διαφωνία μπορούν να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να φύγουν. Στην περίπτωση αυτή κρίσιμες για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου είναι οι λεπτομέρειες σχετικά με την μοιρασιά μετά το διαζύγιο.

  Αν θέλουμε να αποφύγουμε μια θνησιγενή ένωση, πρέπει να ενισχύσουμε το ομοσπονδιακό κράτος ή ν’αποδυναμώσουμε τα ομόσπονδα. Μιαν ιδέα για να συμβεί το δεύτερο είναι τα ομόσπονδα κράτη να μην είναι οι δύο κοινότητες, αλλά οι επαρχίες. Μ’αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα να μην ψηφίζουν ως μπετόν αρμέ οι δύο κοινότητες (εδώ το εκλογικό σύστημα μπορεί να είναι κρίσιμο) και το κόστος του διαζυγίου αυξάνεται, έστω και λίγο.

  Παρεμπιπτόντως, Θανάση οι Βαλλόνοι τα φλαμανδικά σνομπάρουν. Τα γαλλικά μια χαρά τα μιλάνε.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ναι μωρέ, προφανώς, παραδρομή. Φλαμανδικά δεν υπάρχουν όμως!

   Από τη στιγμή που τα κράτη έχουν έτοιμη την περισσότερη υποδομή για να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, στην πρώτη μισοσοβαρή διαφωνία μπορούν να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να φύγουν.

   Εκτός αν έχουν προσυμφωνήσει ένα σοβαρό κόστος…

   Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, κάτι του τύπου: θέλει το Ε/Κ ομόσπονδο κράτος να ανεξαρτητοποιηθή; Πολύ ωραία, αλλά θα αποζημιώση επί πχ 10 έτη το Τ/Κ με το Χ ποσό (στο περίπου). Και αντιστρόφως, το Τ/Κ αποζημιώνει εδαφικά.

   Πληροφοριακά, μια χαρά εκδίδουν ομόλογα οι πολιτείες των ΗΠΑ, οι επαρχίες του Καναδά, τα länder της Γερμανίας.

   Για δώσε καμιά παραπομπή.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Εκτός αν έχουν προσυμφωνήσει ένα σοβαρό κόστος

    Καλή ιδέα, αλλά υπάρχουν σοβαρά πρακτικά προβλήματα που δεν είναι της παρούσης να συζητηθούν. Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην ΕΕ ίσως μόνο να σώζουν την κατάσταση.

    Για δώσε καμιά παραπομπή.

    Ένα γούγλισμα για lander bonds, canadian provinces bonds και US state bonds βγάζει αρκετά αποτελέσματα.

    Πχ εδώ ή εδώ αν θες να αγοράσεις ομόλογα της Καλιφόρνιας.

    Ομόλογα μπορούν να εκδώσουν και οι δήμοι στην Γερμανία ή στις ΗΠΑ. Φαντάζομαι κι αλλού. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα υπάρχει κάποιο εμπόδιο για την έκδοση ομολόγων από τους δήμους ή τις περιφέρειες, χρέος πάντως επιτρέπεται ν’αναλαμβάνουν (κι είναι πόσοι βαρυφορτωμένοι μ’αυτό).

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Και γιατι δηλαδη να αποζημιωσει; Γιατι να μη γινει εξαρχης δικαιη κατανομη εδαφων και ακτογραμμης (82/18), ωστε το διαζυγιο να ειναι ανωδυνο αν ενας θελει να φυγει;

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Εδώ το άρθρο του Συντάγματος του Σχεδίου Άναν που καθορίζει τις σχέσεις ομοσπονδίας και ομόσπονδων κρατών:

  Part IV: THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE CONSTITUENT STATES

  Article 14

  Competences and functions of the federal government

  1. The federal government shall, in accordance with this Constitution, sovereignly exercise legislative and executive competences in the following matters:

  a. External relations, including conclusion of international treaties and defence policy;
  b. Relations with the European Union;
  c. Central Bank functions, including issuance of currency, monetary policy and banking regulations;
  d. Federal finances, including budget and all indirect taxation (including customs and excise), and federal economic and trade policy;
  e. Natural resources, including water resources;
  f. Meteorology, aviation, international navigation and the continental shelf and territorial waters of the United Cyprus Republic;
  g. Communications (including postal, electronic and
  telecommunications);
  h. Cypriot citizenship (including issuance of passports) and immigration (including asylum, deportation and extradition of aliens);
  i. Combating terrorism, drug trafficking, money laundering and
  organised crime;
  j. Pardons and amnesties (other than for crimes concerning only one constituent state);
  k. Intellectual property and weights and measures; and
  l. Antiquities.

  2. Incidental to the above competences and to other provisions of this Constitution, the federal government shall exercise legislative and executive competences over federal administration (including public service, federal police, as well as its independent institutions and officers); federal elections and referenda; offences against federal laws; federal administration of justice; federal property, including public works for federal facilities and expropriation; and like matters which are clearly
  incidental to the specified powers of the federal government.

  3. The federal government shall, as appropriate, entrust the implementation of its laws, including the collection of certain forms of taxes, to constituent state authorities.

  4. Obligations of the United Cyprus Republic under international treaties shall be implemented by the federal government or constituent state authority which enjoys legislative competence in the subject matter to which the treaty pertains.

  5. The federal government shall confer upon the constituent states a portion of its revenue from indirect taxation as provided for by special majority law.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Πες μας ντε οτι εκανες Copy Paste το σχεδιο Α(υ)νάν!
   Και ελεγα, τι μου θυμιζει, τι μου θυμιζει……..

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Υπαρχει βεβαια και η δημοσιονομικη διασταση.
  Η Κυπρος δεν ειναι ΗΠΑ ή Bundesrepublik, χωρες με δεκαδες εκατομμυρια κατοικους, που “χωρουν” ανετα τοσες κρατικες δομες.

  Εδω σε ενα κρατος με 700.000 κατοικους θα εχουμε 4 Βουλες, 3 Κυβερνησεις, 3 παραλληλους κρατικους οργανισμους, με αλληλοεπικαλυπτομενες αρμοδιοτητες. Το διογκωμενο και υδροκεφαλο ελληνικο δημοσιο θα ωχρια μπροστα στο τερας που θα προκυψει, και το οποιο θα απομυζησει καθε οικονομικη ικμαδα του νησιου.

  Και εγω που νομιζα οτι οι φιλελεδες ειναι υπερ του “μικρου κρατους”…………………

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΝΦ,

  Τοτε, μαλλιστα κυριε, ταξίμι!

  Ενδιαφέρον που τελικά οι σκληροί εθνικιστές συντάσσονται με το πάγιο τουρκικό αίτημα, έτσι δεν είναι;

  Και μετα οποιος θελει, Ενωση με τη μαμα Πατριδα.

  Πράγμα που σημαίνει νομιμοποίηση των τετελεσμένων του Αττίλα, αυτών που προσπαθούμε να ξεκάνουμε διπλωματικά εδώ και 40 χρόνια.

  Ποιος είσαι και τι έκανες τον ΝΦ;

  Αλλα φυσικα, με δικαιη κατανομη εδαφων και ακτογραμμης, οπερ σημαινει 82/18.

  Απευθείας σύνδεση με Νεφελοκοκκυγία.

  Παρεμπιπτόντως ποτέ στην Κύπρο μέχρι το 1963-1974 δεν είχαν υπάρξει χωριστές και αμιγείς εθνοτικές ζώνες. Νομιμοποιείς την εθνοκάθαρση.

  Αλλα το κυριοτερο: Τους λεμε οτι δοκιμαζουν τη λυση αυτη για 5 χρονια, και αν δεν τους αρεσει, τοτε κατοπιν χωριστου τουρκοκυρπιακου δημοψηφισματος παιρνουν το δικο τους 18 % και στα τσακιδια στην ευχη του Θεου………

  Θα ήταν καλή ιδέα και αυτή και εγώ είμαι υπέρ μιας δυνατότητας ανώδυνου διαζυγίου, αμφιμερώς εννοείται. Αλλά το 18% πώς θα επιτευχθή;

  Άντε, δεν θα είναι 18%, θα είναι 25%. Δεν απέχουν πολύ οι θέσεις μας.

  Γιατι να μη γινει εξαρχης δικαιη κατανομη εδαφων και ακτογραμμης (82/18), ωστε το διαζυγιο να ειναι ανωδυνο αν ενας θελει να φυγει;

  Γιατί προφανώς δεν συμφωνούν όλοι στο 82/18! Αλλά θα συμφωνήσουν σε κάτι σαν 75/25.

  Πες μας ντε οτι εκανες Copy Paste το σχεδιο Α(υ)νάν!

  Το συγκεκριμένο άρθρο αποδεικνύει ότι είχες άδικο για την ΑΟΖ και γενικά είναι απολύτως λογικό. Άλλα ήταν τα κρίματά του.

  Εδω σε ενα κρατος με 700.000 κατοικους

  Λάθος. Ο πληθυσμός θα κυμαίνεται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Με ΑΕΠ περίπου 27 δισ. δολάρια, όσο περίπου η Λεττονία.

  Και εγω που νομιζα οτι οι φιλελεδες ειναι υπερ του “μικρου κρατους”…………………

  Υπέρ του αναγκαίου κράτους. Καμιά φορά η ζωή επιβάλλει συμβιβασμούς.

  Θαλυς,

  Μιαν ιδέα για να συμβεί το δεύτερο είναι τα ομόσπονδα κράτη να μην είναι οι δύο κοινότητες, αλλά οι επαρχίες. Μ’αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα να μην ψηφίζουν ως μπετόν αρμέ οι δύο κοινότητες (εδώ το εκλογικό σύστημα μπορεί να είναι κρίσιμο) και το κόστος του διαζυγίου αυξάνεται, έστω και λίγο.

  Η Κύπρος έχει 6 επαρχίες. Το διοικητικό κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο για ένα τόσο μικρό νησί.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • 7 επαρχίες αν η Λευκωσία γίνει αυτόνομη ομοσπονδιακή περιοχή.

   Τα συμβούλια των επαρχιών υπάρχουν ήδη. Η υποδομή που χρειάζεται είναι η ίδια. Ούτε καν ο αριθμός των μελών της γερουσίας δε χρειάζεται να διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Το κόστος πάνω κάτω ίδιο θα’ναι. Πόσο μεγάλα είναι τα σταθερά κόστη λειτουργίας πια; Η εξουσία θα μεταφερθεί από τις δύο κοινότητες στις επαρχίες.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ενδιαφέρον που τελικά οι σκληροί εθνικιστές συντάσσονται με το πάγιο τουρκικό αίτημα, έτσι δεν είναι; Πράγμα που σημαίνει νομιμοποίηση των τετελεσμένων του Αττίλα, αυτών που προσπαθούμε να ξεκάνουμε διπλωματικά εδώ και 40 χρόνια.

   Εισαι μαστορας στο να διαστρεφεις αυτο που λενε οι αλλοι. Ικανοτης αποκτηθεισα στα ποινικα δικαστηρια υποθετω.Εγω ειπα τι πρεπει να κανουμε αν δεχθουμε για την οικονομια της συζητησεως οτι ειναι ανεφικτη η Ενωση ή εστω η επιστροφη στα προ του 1974, δηλαδη αν θεσουμε ως στοχο απλως τη διαχειριση της ηττας και τη μεγιστη δυνατη απομειωση των συνεπριων της.

   Παγια τουρκικη φιλοδοξια ειναι ο στρατηγικος ελεγχος ολοκληρου του νησιου. Και αυτο ακριβως τους δινεις εσυ. Η δικη μου προταση διασωζει το μεγιστο που μπορει να διασωθει, εφ οσον δεχθουμε οτι η ελληνικη πλευρα ειναι απροθυμη να διεκδικησει με πολεμο ή νε αλλο τροπο ολοκληρη την Κυπρο.

   Παρεμπιπτόντως ποτέ στην Κύπρο μέχρι το 1963-1974 δεν είχαν υπάρξει χωριστές και αμιγείς εθνοτικές ζώνες.

   Σωστο αλλα τοτε στερειται λογικης η υπαρξη τουρκοκυπριακου κρατιδιου. Εσυ δεν ειπες οτι τα εδαφη θα διανεμηθουν με “ιστορικα και γεωγραφικα κριτηρια”;

   Νομιμοποιεις την εθνοκαυαρση

   Την εθνοκαθαρση τη νομιμοποει εκεινος που νομιμοποιει τους εποικους και τους δινει και……αποζημιωση για τις ελληνικες περιουσιες που αρπαξαν. Εγω προτεινω απλως εθελουσια ανταλλαγη εδαφων και πληθυσμων, οπως αυτη που εγινε με τη Βουλγαρια το 1926. Επισης χερ Αναγνωστοπουλε εβαλλες στο ιδιο τσουβαλι την τουρκικη εισβολη με ενα ασημαντων συνεπειων πραξικοπημα, και αυτο θα επρεπε να σε κανει να κοκκινιζεις απι ντροπη.

   Απευθειας συνδεση με τη Νεφελοκοκυγγια

   Και στις ειρωνειες εισαι μαστορας χερ Αναγνωστοπουλε. Αυτες ομως δεν πειθουν ενα αμεροληπτο ακροατηριο, οπως δεν επεισαν τους δικαστες στη δικη Ριχτερ, αλλα μαλλον τους εξαγριωσαν.Εκτος και αν πιστευεις οτι η αποδαση ηταν αποτελεσμα των…..δικανικων σου ικανοτητων :) Αλλα επι αυτου θα επανελθω, για να δουμε ποιος προτεινει ρεαλιστικες πολιτικες και ποιος πεταειωστα συννεφα.

   Γιατί προφανώς δεν συμφωνούν όλοι στο 82/18! Αλλά θα συμφωνήσουν σε κάτι σαν 75/25.

   Η διεθνης κοινοτητα θα το βρει λογικο, και δε θα μας ριξει την ευθυνη αν ναυαγησουν οι διαπραγματευσεις. Οι Τουρκο”κυπριοι” θα μουλαρωσουν, αλλα θα τους ριξουμε “τυρακι”: Το δικαιωμα αποσχισης. Αλλα και μαστιγιο: Αν δε δεχτουν κλεινουμε παλι τα οδοφραγματα, συνεχιζεται ο νομικος κλεφτοπολεμος στα διεθνη δικαστηρια, δεν παιρνουν σταγονα αεριο, η Κυπριακη Δημοκρατια ακυρωνει τα 93000 διαβατηρια που τους εδωσε, επιστρεφουν στην απομονωση, κλπ, κλπ. Μεταξυ αλλων, θα σπειρουμε και ζιζανια στη σχεση τους με τη μαμα Πατριδα.

   Το 75/25 ειναι η κοκκινη γραμμη της ελληνικης πλευρας στο εδαφικο, υπο τον ορο οτι θα ικανοποιηθει στις αλλες πτυχες. Αν ο Τουρκος θελει να περασει το δικο του στο συνταγματικο, οπερ σημαινει χαλαρη συνομοσπινδια ή πληρης αποσχιση, τοτε θα κανει παραχωρησεις στο εδαφικο. Και αν ξεκινησουμε εξαρχης με τη μινιμαλιστικη γραμμη 75/25, τοτε στην πορεια θα παραχωρησουμε πολυ περισσοτερα.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Κανένα σχέδιο δεν θα προχωρήσει αν δεν υπάρχει καλή πίστη και εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορων μερων. Και οι ιδανικότεροι θεσμοί, τα καλύτερα συντάγματα είναι καταδικασμένα στην αποτυχία σε καθεστώς καχυποψίας, αντιπάθειας, εχθρότητας. Αν μεταξύ βαυαρίας και NRW υπήρχε καχυποψία και εχθρότητα επιπέδου τ/κ – ε/κ, ούτε η Γερμανία θα λειτουργούσε.

  Τίποτα απολύτως δεν θα προχωρήσει, η λύση τελικά θα είναι το στάτους κβο (πιθανότερο) ή δύο ξεχωριστά κράτη αλλά όχι φυσικά 82/18 που είναι αυταπάτη τουλάχιστον 5 Τσ.
  ( Τσ = τσίπρες, μονάδα μέτρησης αυταπατών)

  Πολλοί ε/κ τα παραδέχονται αυτά ιδιωτικά, αλλά επισήμως ζητάνε “λύση” γιατί δεν έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Κάθονται και τρέχουν και εμάς και τον ανάν και τον Αναγνωστόπουλο και τον κακομοίρη τον καραμανλή που τον βάλανε να παρατήσει για τόσες μέρες τις ταβέρνες και να τρώει τις μαλακίες των ελβετών με βατόμουρα και πράσα και μισοψημένα κρέατα χωρίς λόγο και αιτία…

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • αλλά όχι φυσικά 82/18 που είναι αυταπάτη τουλάχιστον 5 Τσ.

  Δεν αντιλαμβανομαι γιατι ειναι αυταπατη το 82/18, ή εστω κατι που θα πλησιαζει πολυ σε αυτο. Ο Τουρκος εχει ενα “αυθαιρετο” που εχει οικοδομησει επι καταπατηθεντος οικοπεδου και επειγεται να το “νομιμοποιησει”. Η “Πολεοδομια” (Διεθνης Κοινοτητα) του λεει οτι αυτο δε γινεται αν δεν τα βρει πρωτα με το νομιμο ιδιοκτητη. Ο νομιμος ιδιοκτητης του λεει ” Δωσε πισω τη μιση εκταση που καταπατησες, για να παραιτηθω απο την ιδιοκτησια μου επι της υπολοιπης. Θελω να πω οτι ο Τουρκος εχει κατι που θελουμε, αλλα και εμεις εχουμε κατι που θελει ο Τουρκος.

  Αυτοι που ζουν στα συννεφα ειναι αυτοι που λενε να βαλλουμε τον Τουρκο εξ αδιαιρετου συνιδιοκτητη οχι μονο στην εκταση που καταπατησε, αλλα σε ολο το οικοπεδο, και οποιος εχει λιγο μυαλο βλεπει που θα οδηγησει αυτο.

  Και κατι ακομα: Οι σχεσεις του Τουρκου με τις Μεγσλες Δυναμεις (“Πολεοδομια”) επιδεινωνονται πολυ τα τελευταια χρονια. Πανε οι εποχες που ηταν το χαιδεμενο παιδι των Αμερικανων. Ο χρονος δεν κυλαει πλεον σε βαρος μας και δεν υπαρχει λογος να δεχθουμε μια κακη λυση τωρα.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Υπαρχουν τρεις δυνητικες πολιτικες στο Κυπριακο.

  1. Ανακτηση της Βορειας Κυπρου με ΠΟΛΕΜΟ.
  Προυποθετει σοβαρη πολεμικη προπαρασκευη και συμμαχιες.

  2. Περιμενουμε στη γωνια μεχρι ο Τουρκος να κανει τη Μεγαλη Μαλακια, για να ανακτησουμε την Κυπρο διχως πολεμο. Παραδειγματα:
  α) Το 1877 ο Τουρκος προχωρησε σε φοβερες σφαγες κατα των Βουλγαρων. Η Ρωσια του κηρυξε τον πολεμο, και η αηδιασμενη Ευρωπη αρνηθηκε να τον βοηθησει. Αποτελεσμα. Ο Τουρκος εφαγε αγριο ξυλο, η Ελλαδα ανεκτησε τη Θεσσαλια στο συνεδριο του Βερολινου διχως να ριξει τουφεκια.
  β) Το 1914 ο Τουρκος εκανε το τεραστιο λαθος να παει με τους Γερμανους, και το αποτελεμα ηταν οτι παρ’ ολιγο να χασει ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
  Η επιλογη αυτη ειναι σημερα απολυρα ρεαλιστικη, με δεδομενα τα τεραστια στεατηγικα λαθη που διαπραττει ο Τουρκος τα τελευταια χρονια.

  3. Διαχειριση της ηττας, διαπραγματευομαστε για να διασωσουμε οτι ειναι δυνατον. Σε αυτην την περιπτωση εδειξα ηδη οτι η στρατηγικη της διχοτομησης 82/18 και η Προσαρτηση του 82 % στην Ελλαδα διασωζει το μεγιστο δυνατο, ενω τα σχεσια Γκαλι/Αναν και οι ανοησιες που προτεινονται εδω θα οδηγησουν στην απωλεια και οσων μας εχουν μεινει.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ο χερ Αναγνωστοπουλος με ειρωνευθηκε μιλωντας για “Νεφελοκοκυγγια”. Θα του κανω ενα μικρο φροντιστηριο Ιστοριας, για να ζουμε ποιος ζει σε αλλο πλανητη:

  “Οι Τουρκοκυπριοι ληστεψαν και λεηλατησαν τις ελληνικες περιουσιες……..Πρεπει να γινουν καποτε παραγωγικοι αν θελουν το κρατος τους να επιβιωσει…..Οι Τουρκοκυπριοι θελανε να ζουν διχως να δουλευουν”.

  Υποστρατηγος Μπετρεντιν Ντεμιρελ, διοικητης των τουρκικων δυναμεων εισβολης το 1974.

  Κατι ακουσα για “κεφαλαιακες μεταβιβασεις”. Που θα πληρωθουν απι τις ελληνοκυπριακες τσεπες, βεβσιως βεβαιως.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Συνεχιζω το φροντιστηριο Ιστοριας, για να διαλυθουν οι αυταπατες ορισμενων:

  Η παροχη βετο στους Τουρκοκυπριους (50/50 στην Ανω Βουλη) προυποθετει οτι θα συνεργαστουν ως καλοπροαιρετοι εταιροι, οπως οι Γαλλοι και οι Ιταλοι με τη γερμανοφωνη πλειοψηφια στην ελβετικη Ομοσπονδια.

  Πως κατερρευσε η Ζυριχη; Ηδη απο τους πρωτους μηνες του 1961, οι Τουρκοκυπριοι αρχισαν να απαιτουν καταχρηστικως απο τον Μακαριο -τι αλλο;- περισσοτερα λεφτα. (βλεπε παραπανω δηλωση Στρατηγου Ντεμιρελ). Αυτος αρνηθηκε, και αυτοι αρχισαν τα βετο. Βετο στο φορολογικο νομοσχεδιο, με αποτελεσμα να δημιουργηθει προβλημα στα κρατικα εσοδα. Βετο στις διεθνεις συμφωνιες, το οποιο αγνοησε ο Μακαριος. Προεκυψε αμεσως συνταγματικη κριση, και το 1963 ο Μακαριος με τη συμφωνη γνωμη των Βρεττανων προτεινε τα 13 σημεια για να σταματησει το αδιεξοδο. Οι Τουρκοκυπριοι, που ειχαν αρχισει τη λαθραια εισαγωγη οπλων ηδη απο τις αρχες του 1961, βρηκαν το προσχημα που αναζητουσαν. Το σκηνικο για την τουρκανταρσια του 1963 ειχε στηθει……

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Αλλα το πιο διασκεδαστικο ειναι οι φαντασιωσεις περι του…
  ευρωστρατου (ΕΥΡΩΔΥΚ) που θα επιβαλλει την ειρηνη στην Κυπρο.

  Πραγματικη ιστορια: Προ ολιγων ετων στο Αφγανισταν, οι Γαλλοι παρελαβαν τον τομεα των Ιταλων. Οι Γαλλοι στρατιωτες ετριβαν τα χερια τους απο χαρα. Ο ιταλικος τομεας ηταν ησυχος και εμοιαζε ασφαλης. Μετα απο λιγες μερες προσγειωθηκαν ανωμαλα: Οι Ταλιμπαν τους επιτεθηκαν και οι Γαλλοι ειχαν μπολικους νεκρους. Τι ειχε συμβει; Οι πονηροι Ιταλοι στρατιωτες κατεβαλλαν ενα μερος του παχυλου μισθου τους στους Ταλιμπαν, και αυτοι σε ανταλλαγμα καθονταν φρονιμα. Για να το πουμε ωμα, πληρωναν προστασια. Η φιλικη συμφωνια τους εξυπηρετουσε ολους. Οπως ηταν φυσικο, οι πονηροι Ιταλοι δε θεωρησαν σκοπιμο να ενημερωσουν τους Γαλλους συναδελφους για το μικρο τους μυστικο, οι πληρωμες σταματησαν, και οι Ταλιμπαν επιτεθηκαν στους εκπληκτους Γαλλους. Το συμβαν δημιουργησε σοβαρο διπλωματικο επεισοδιο στις σχεσεις ΙταλΙας-Γαλλιας.

  Συμπερασμα: Αν επιβληθει λυση σαν και αυτη που προτεινεται εδω,, ας ζητησουμε απο τους Αμερικανους να στειλουν μερικα ταγματα της 82ης Αερομεταφερομενης Μεραρχιας.Να στειλουν και οι Ρωσοι μερικα ταγματα Αλεξιπτωτιστων. Αν περιμενουμε απο τον……ευρωστρατο, καηκαμε…….

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • ΝF

  Η διεθνης κοινοτητα θα το βρει λογικο, και δε θα μας ριξει την ευθυνη αν ναυαγησουν οι διαπραγματευσεις. Οι Τουρκο”κυπριοι” θα μουλαρωσουν, αλλα θα τους ριξουμε “τυρακι”: Το δικαιωμα αποσχισης. Αλλα και μαστιγιο: Αν δε δεχτουν κλεινουμε παλι τα οδοφραγματα, συνεχιζεται ο νομικος κλεφτοπολεμος στα διεθνη δικαστηρια, δεν παιρνουν σταγονα αεριο, η Κυπριακη Δημοκρατια ακυρωνει τα 93000 διαβατηρια που τους εδωσε, επιστρεφουν στην απομονωση, κλπ, κλπ. Μεταξυ αλλων, θα σπειρουμε και ζιζανια στη σχεση τους με τη μαμα Πατριδα.

  Το δόλωμά σου είναι αποδεδειγμένα πολύ μικρό όμως. Τι να κάνουμε δηλαδή.

  Το 75/25 ειναι η κοκκινη γραμμη της ελληνικης πλευρας στο εδαφικο, υπο τον ορο οτι θα ικανοποιηθει στις αλλες πτυχες. Αν ο Τουρκος θελει να περασει το δικο του στο συνταγματικο, οπερ σημαινει χαλαρη συνομοσπινδια ή πληρης αποσχιση, τοτε θα κανει παραχωρησεις στο εδαφικο. Και αν ξεκινησουμε εξαρχης με τη μινιμαλιστικη γραμμη 75/25, τοτε στην πορεια θα παραχωρησουμε πολυ περισσοτερα.

  Είναι λάθος η εμμονή στο εδαφικό πάντως. Αν υπάρχουν απεριόριστες οι συνταγματικές ελευθερίες, απλώς μπαίνουμε μέσα και τους αγοράζουμε.

  Θελω να πω οτι ο Τουρκος εχει κατι που θελουμε, αλλα και εμεις εχουμε κατι που θελει ο Τουρκος.

  Επί 30 χρόνια όχι. Μόλις το 2004 αποκτήσαμε κάτι που θέλουν!

  Περιμενουμε στη γωνια μεχρι ο Τουρκος να κανει τη Μεγαλη Μαλακια, για να ανακτησουμε την Κυπρο διχως πολεμο.

  Δεν διαφωνώ, απλώς κάπως πρέπει να καλύψουμε τον χρόνο μέχρι τότε!

  3. Διαχειριση της ηττας, διαπραγματευομαστε για να διασωσουμε οτι ειναι δυνατον. Σε αυτην την περιπτωση εδειξα ηδη οτι η στρατηγικη της διχοτομησης 82/18 και η Προσαρτηση του 82 % στην Ελλαδα διασωζει το μεγιστο δυνατο, ενω τα σχεσια Γκαλι/Αναν και οι ανοησιες που προτεινονται εδω θα οδηγησουν στην απωλεια και οσων μας εχουν μεινει.

  Ίσως, αν είχαμε το 82%. Αλλά δεν το έχουμε!

  Snaporaz,

  Τίποτα απολύτως δεν θα προχωρήσει, η λύση τελικά θα είναι το στάτους κβο (πιθανότερο) ή δύο ξεχωριστά κράτη αλλά όχι φυσικά 82/18

  Το στάτους κβο, όπου κανένα κράτος της υφηλίου δεν αναγνωρίζει δύο κράτη στο νησί, δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον.

  Μια εδαφική αποζημίωση με αντάλλαγμα την αμοιβαία αναγνώριση ισως συνιστά λύση και ίσως ικανοποιεί πολλούς Ε/Κ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να το επιθυμούν οι Τ/Κ: και εδάφη θα έχαναν και οι θύρες της ΕΕ θα έκλειναν για πάντα.

  με βατόμουρα και πράσα και μισοψημένα κρέατα χωρίς λόγο και αιτία…

  Τα βατόμουρα και τα πράσα είναι μια χαρά, τα κρέατα όντως μαλακία.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Το δόλωμά σου είναι αποδεδειγμένα πολύ μικρό όμως. Τι να κάνουμε δηλαδή.

  Κατα τη γνωμη σου.
  Εμεις αυτο δινουμε, και αμα γουσταρουν. Διαφορετικα περιμενουμε, ο χρονος δεν κυλαει πια εις βαρος μας. Κανεις στη διεθνη κοινοτητα δε θα μας πει αδιαλλακτους. Τους δινουμε ακριβως αυτο που δικαιουνται βαδει της αρχης της αυτοδιαθεσης, ετσι δεν ειναι;

  Ίσως, αν είχαμε το 82%. Αλλά δεν το έχουμε!

  Και για αυτο πληρωνουμε οσο οσο για να το παρουμε. Τους δινουμε την αυτοδιαθεση, τη διεθνη αναγνωριση, την ανεξαρτησια τους. Βεβαια δεν αποφασιζουν αυτοι αλλα η Τουρκια. Και αυτη καλα θα κανει να το σκεφτει διοτι οι διεθνεις συσχετισμοι μετσβαλλονται εναντιον της: Να επιστρεψει τη μιση απο την εκταση που καταπατησε για να απικτησει τιτλο
  στην υπολοιπη και να νομιμοποιησει το ” αυθαιρετο” αλλιως ισως καποτε η “Πολεοδομια” το γκρεμισει ολο!

  Είναι λάθος η εμμονή στο εδαφικό πάντως.

  Διαφωνουμε. Ευχομαι να μην κανει υποχωρησεις ο Αναστασιαδης στο εδαφικο, γιατι τοτε η ζωη θα αποδειξει ποσο δικιο εχω.

  Αν υπάρχουν απεριόριστες οι συνταγματικές ελευθερίες, απλώς μπαίνουμε μέσα και τους αγοράζουμε.

  Αν εχουμε λεφτα………..
  Το παλιο φαναριωτικο ονειρο οτι θα αλωσουμε τους Οθωμανους απο μεσα.
  Case study: Αγοραζω ενα οικοπεδο στο τουρκοκυπριακο κρατιδιο. Οταν αυτο αποκτησει υπεραξια, ο Τουρκος το απολλοτριωνει, το αποζημιωνει στην αρχικη αξια που το αγορασα, για να ειναι ενταξει με την Ευρωπη, και το μοσχοπουλα στο ζευγος Οραμς. Μεταξεταστεος στο Αστικο Δικαιο, χερ Αναγνωστοπουλε…….

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Προς διαπραγμάτευση. Το σημαντικό είναι να εγκαθιδρυθή θεσμός που να αίρη κάθε πιθανό αδιέξοδο.
  Το ουσιώδες είναι να προβλέπεται διέξοδος από κάθε θεσμικό αδιέξοδο.

  Πουθανα στο κειμενο δεν βλεπω πώς θα ακριβως θα επιλυονται τα θεσμικα αδιεξοδα, παρολο που χερ Αναγνωστοπουλος χαρακτηριζει το ζητημα «ουσιωδες»
  Τι θα γινεται πχ όταν οι δυο πλευρες διαφωνουν στην Ανω Βουλη, οπου η αναλογια ψηφων είναι 50/50;
  Θα στριβουν ένα νομισμα;
  Θα εκτελουν από 5 πεναλτυ;
  Θα φωναζουν εναν παπατζη απο το Μοναστηρακι για το γνωστο παιγνιο; “Εδω παπάς, εκει παπάς…….”

  Είναι λάθος η εμμονή στο εδαφικό πάντως. Αν υπάρχουν απεριόριστες οι συνταγματικές ελευθερίες, απλώς μπαίνουμε μέσα και τους αγοράζουμε.

  Απαντησα παραπανω, αλλα προσθετω μια μικρη λεπτομερεια: Λεφτα εχουμε;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Υπάρχουν λύσεις. Μία είναι η αναβλητική μόνο αρνησικυρία. Άλλη λύση είναι η παραπομπή ερωτήματος στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Άλλη είναι οι επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες, με ολοένα μικρότερα απαιτούμενες πλειοψηφίες. Και σε λιγώτερο σημαντικά ζητήματα, η μη απόφαση είναι και αυτή μια λύση. Δεν είναι πρωτότυπα όλα αυτά, είναι λύσεις από την συνταγματική εμπειρία δεκάδων λαών.

   Λεφτά έχουμε πάντως περισσότερα από των Τ/Κ. Η αναλογία Ε/Κ προς Τ/Κ είναι και θα είναι κάτι σαν 3 προς 1.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Υπάρχουν λύσεις.

  Για να δουμε, για να δουμε…….

  Μία είναι η αναβλητική μόνο αρνησικυρία.
  Σε επιπεδο νομοθετικης εξουσιας ομως ελεγχουν το 50 % στην ομοσπονδιακη Ανω Βουλη, και μπορουν να μπλοκαρουν εκει πχ τις διεθνεις συμφωνιες οσο θελουν. Σε επιπεδο εκτελεστικης ομοσπονδιακης εξουσιας θα γινεται της κακομοιρας με την εναλασσομενη πρωθυπουργια…………….

  Άλλη λύση είναι η παραπομπή ερωτήματος στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
  Αντε παλι. Και πώς συγκροτειται ειπαμε το Συνταγματικο Διακστηριο; Και πώς θα αποφασιζει αυτο επι πολιτικων ζητηματων;

  Άλλη είναι οι επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες, με ολοένα μικρότερα απαιτούμενες πλειοψηφίες

  Αχρηστο. Ο Τουρκος εχει το 50 % στην Ανω Βουλη…….

  Και σε λιγώτερο σημαντικά ζητήματα, η μη απόφαση είναι και αυτή μια λύση.
  Τα “λιγοτερο σημαντικα ζητηματα” ειναι ανωδυνα, και συνεπως σπανιοτατα οδηγουν σε σοβαρες διαφωνιες. Τα σημαντικα ομως……

  Λεφτά έχουμε πάντως περισσότερα από των Τ/Κ.
  Πιθανον, αλλα σιγουρα οχι αρκετα για να “μπουμε μεσα να τους αγορασουμε”, στην τωρινη μας αθλια κατασταση. Ειδικα οταν θα μας αρμεγουν και με τις “μεταβιβαστικες πληρωμες”.

  Δεν είναι πρωτότυπα όλα αυτά, είναι λύσεις από την συνταγματική εμπειρία δεκάδων λαών.

  Όπως; Εχει βετο η Βαυαρια στη γερμανικη εξωτερικη πολιτικη; Δε μου λες χερ Αναγνωστοπουλε, πριν μελετησεις “τη συνταγματικη εμπειρια δεκαδων λαων”, μπηκες στον κοπο να μελετησεις εκεινη της…….Κύπρου; Μηπως ξερεις πώς και γιατι κατερρευσε η Ζυριχη; Αν οχι, προσφερω δωρεαν μαθημα κυπριακης συνταγματικης ιστοριας………

  “Η αναλογία Ε/Κ προς Τ/Κ είναι και θα είναι κάτι σαν 3 προς 1.”

  4:1 ειναι, αρκει βεβαια να παρουν τον πουλο οι εποικοι. Αλλα τι σχεση εχει αυτο με την αγοραστικη δυναμη; Οι μαυροι της Νοτιας Αφρικης ειναι τετραπλασιοι απο τους λευκους, μπορουν να τους αγορασουν; Δε νομιζω……..

  Αλλα και να μπορουσαμε, το τουρκικο κρατιδιο θα μπορουσε να βαλλει διαφορα περιτεχνα νομικα προσκομματα………

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Δικό σου, ΝΦ:

  Ν. 3476/2006: Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Χερ Αναγνωστοπουλε μαλλον χρειαζεστε ενα μικρο μαθημα καναδικης πολιτικης ιστοριας:

  Μεχρι το τελος του Β ΠΠ δεν υπηρχε θεμα “κανδικης εξωτερικης πολιτικης”. Ο Καναδας ηταν βρεττανικο dominion, (τυπικα ειναι ακομα), και η εξωτερικη του πολιτικη αποφασιζοταν στο……Λονδινο.

  Οπως ειναι αναμενομενο, οταν η Ομοσπονδιακη Κυβερνηση ανελαβε η ιδια την εξωτερικη πολιτικη, δεν υπηρχε κανενα συνταγματικο πλαισιο που να λεει οτι οι Πολιτειες εχουν αρμοδιοτητες εξωτερικης πολιτικης. Θεωρηθηκε οτι ισχυει το αυτονοητο: Η ομοσπονδιακη Κυβερνηση ασκει την εξωτερικη πολιτικη, αλλα οταν διαπραγματευεται για θεματα που απτονται της αρμοδιοτητας των Πολιτειων, τοτε θα πρεπει να διαβουλευεται εντατικα μαζι τους και να λαμβανει υπ΄οψιν τις θεσεις τους.

  Γενικα η ομοσπονδιακη δομη δημιουργει προβληματα στην εξωτερικη πολιτικη του Καναδα. Πολλες συνθηκες στις οποιες η καναδικη Κυβερνηση θα ηθελε να προσχωρησει δεν κυρωνονται ποτε, λογω της γκρινιας καποιων Πολιτειων που θεωρουν οτι θιγονται απο αυτες.

  Τωρα το Κεμπεκ ειναι -οπως παντα- ειδικη περιπτωση, το κακομαθημενο της Ομοσπονδιας.
  Απο τη δεκαετια του 1960 και μετα το Κεμπεκ σηκωσε δικο του μπαϊρακι στη εξωτερικη πολιτικη, με την ενθαρρυνση της γκωλικης Γαλλιας. Και αυτο δεν ηταν καθολου ασχετο με τις αποσχιστικες τασεις της επαρχιας, ιδιως μετα την ανοδο του Parti Quebeqois λιγο αργοτερα. Το 1965 απαιτησε και πηρε με το “ετσι θελω” το δικαιωμα να κανει διεθνεις συμφωνιες, παρα τις λυσσαλεες αντιδρασεις της Ομοσπονδιακης Κυβερνησης.

  Και αλλες υποεθνικες οντοτητες επιδιωκουν καποια διεθνη παρουσια, αλλα τα καμωματα του Κεμπεκ ειναι πραγματικα παγκοσμια πρωτοτυπια. Εχει δικο του “Υπουργειο διεθνων Σχεσεων” (de facto ΥΠΕΞ) , “διεθνη γραφεια”(de facto πρεσβειες) σε 28 χωρες, και εχει συναψει 700 διεθνεις συμφωνιες τα τελευταια 40 χρονια! (μεταξυ αυτων και εκεινη του Ν. 3476/2006). Εχει μεγαλυτερο προϋπολογισμο για διεθνεις σχεσεις απο οτι ολες μαζι οι Πολιτειες των ΗΠΑ! Και οταν προκειται για διεθνεις επαφες με τη Γαλλια ή τις γαλλοφωνες πρωην αποικιες, εκει δημιουργουνται ενδιαφερουσες καταστασεις………

  Η διαγωγη αυτη του Κεμπεκ ενοχλει πολυ τις υπολοιπες αγγλοφωνες ομοσπονδιακες Πολιτειες του Καναδα. Οι διεθνεις αντιπροσωπειες του Κεμπεκ τους φαινονται αχρηστες και ανεπιθυμητες, οταν οι καναδικες πρεσβειες μπορουν να εκπροσωπησουν το ιδιο καλα τα συμφεροντα του Κεμπεκ, και ολου του Καναδα. Φυσικα ολο αυτο δοκιμαζει σκληρα την ενοτητα του Κρατους.

  https://issforum.org/roundtables/PDF/Roundtable-XV-17.pdf

  Αν ολα αυτα γινονται μεταξυ αγγλοφωνων και γαλλοφωνων καναδων, που στο κατω κατω τα πανε μια χαρα μεταξυ τους ως πολιτισμενοι ανθρωποι, ευκολα φανταζεται κανεις τι θα γινει μεταξυ Ελληνων και Τουρκων στην Κυπρο. Ο Τουρκος δεν ειναι…..γαλλοφωνος Καναδος χερ Αναγνωστοπουλε…….

  ΥΓ: Αληθεια, ακομα και το ατιθασο Κεμπεκ δεν εχει βετο στην ομοσπονδιακη εξωτερικη πολιτικη. Γιατι να εχει ο Τουρκος;

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Αν μή τι άλλο, σου αποδείχθηκε πάντως ότι υποκρατικές οντότητες και ομόλογα πουλάνε και διεθνείς συμφωνίες συνάπτουν. Καμία πρωτοτυπία λοιπόν. Έμαθες και κάτι.

   Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

   • Και οι Δημοι μπορουν να συναψουν μικρα ομολογιακα δανεια. Αλλο αυτο και αλλο το sovereign bond.Σε οτι αφορα τη διεθνη παρουσια των υποκρατικων οντοτητων, παραπεμπω στα προηγουμενα σχολια μου.

    Και οσα για τα υπολοιπα που τεθηκαν, απορια ψαλτου βηξ. :))

    ΥΓ: Προσφατως με φιρμανι του Σουλτανου Ταγιπ, η Τουρκια εγκατελειψε τη ζωνη ωρας GMT+2, (Ανατολικη Ευρωπη,Ανατολικη Μεσογειος) και προσχωρησε στη ζωνη GMT+3 (Αραβικη Χερσονησος). Προφανως για να υπαρχει συγχρονισμος με τις προσευχες των ιμαμηδων της Μεκκας. Το ψευδοκρατος προσχωρησε αμεσως στην τουρκικη ζωνη, και εγκατελειψε το GMT+2, που ειναι η φυσιολογικη ζωνη της Κυπρου, βασει του γεωγραφικου μηκους του νησιου.

    Ποιος ειπαμε οτι θα αποφασιζει για θεματα ζωνης ωρας χερ Αναγνωστοπουλε; :))))))))

    Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

 • Case Study Νουμερο 1:

  Η ΕΕ αρνειται να καταργησει τη βιζα για τους Τουρκους. Μολις ελθει η ωρα να κυρωθει η επομενη μεγσλη Ευρωπαικη συνθηκη, της οποιας η ενεργοποιηση απαιτει κυρωση απο ολα τα κρατη μελη, ο Ταγιπ εξαπολυει αντιποινα: Βαζει τους δικους του να καταψηφισουν τη Συνθηκη στην κυπριακη Ανω Βουλη, οπου εχον το 50 % των ψηφων. Μπλοκαρεται οχι μονο η Κυπρος, αλλα ολη η ΕΕ. Πως λυνεται το αδιεξοδο;

  Case Study Νουμερο 2:
  H Κυπρος συναπτει ενεργειακες συμφωνιες με Αιγυπτο και Ισραηλ. Ο Ταγιπ ομως ειναι τσακωμενος και με τον Σισι και με τον Νετανιαχου, και βαζει τους δικους του να καταψηφισουν στην Ανω Βουλη, οπου εχουν το 50 % των ψηφων. Πώς λυνεται το αδιεξοδο;

  Με τον Τουρκο εχουμε να κσνουμε, οχι με τη Σκωτια ή την Λαταλωνια ή τον…..γαλλοφωνο Καναδα.

  Ποιοτητα σχολιου: Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply