Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Η

Στο προηγούμενο μέρος της εμπειρικής μας έρευνας, είπαμε δυο λόγια για τις διμερείς διεθνείς συμβάσεις της χώρας κατά την περίοδο 1990-2016. Πρόκειται για τις συμβάσεις εκείνες που καταστρώνουν τον ιστό των διεθνών σχέσεων μιας χώρας, των συμβάσεων εκείνων που αποκαλύπτουν εκλεκτικές φιλίες, την δύναμη της ιστορίας και της γεωγραφίας και τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας. Γιατί όλες τους ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία των συμβαλλομένων χωρών αντί να τους έρθουν έτοιμες, όπως συμβαίνει λίγο πολύ με τις πολυμερείς συμβάσεις.

Οι διμερείς λοιπόν (και όχι πολυμερείς!) συμβάσεις ανά έτος και επί του συνόλου των διεθνών συμβάσεων που κυρώθηκαν διά νόμου έχουν ως εξής:

1990 5/10 (δεν είναι οι: 1879, 1883, 1890, 1912, 1913)
1991 23/40 (δεν είναι οι: 1922, 1923, 1935, 1937, 1942, 1944, 1949, 1950, 1971, 1974, 1979, 1981, 1983, 1990, 1992, 1995, 1996)
1992 27/70 (δεν είναι οι 2004, 2005, 2006, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2053, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2070, 2092, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2110)
1993 15/30 (δεν είναι οι: 2124, 2128, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2146, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155)
1994 29/47 (δεν είναι οι: 2179, 2184, 2199, 2202, 2203, 2204, 2205, 2208, 2209, 2213, 2216, 2219, 2220, 2223, 2252, 2254, 2262, 2264)
1995 26/39 (δεν είναι οι: 2280, 2282, 2283, 2285, 2290, 2293, 2306, 2309, 2310, 2321, 2337, 2354, 2361)
1996 26/43 (δεν είναι οι: 2371, 2380, 2385, 2391, 2393, 2400, 2401, 2403, 2405, 2417, 2418, 2421, 2422, 2425, 2427, 2442, 2444)
1997 33/62 (δεν είναι οι: 2455, 2460, 2462, 2468, 2476, 2480, 2481, 2484, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2498, 2502, 2505, 2511, 2513, 2514, 2532, 2534, 2535, 2537, 2540, 2542, 2543, 2546, 2550, 2551)
1998 49/73 (δεν είναι οι: 2566, 2567, 2569, 2580, 2583, 2584, 2587, 2588, 2589, 2595, 2605, 2610, 2613, 2615, 2619, 2627, 2632, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657, 2665, 2670, 2709, 2710, 2711)
1999 31/55 (δεν είναι οι: 2678, 2679, 2686, 2689, 2691, 2697, 2698, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2718, 2719, 2723, 2726, 2727, 2749, 2750, 2763, 2769, 2770, 2772)
2000 40/58 (δεν είναι οι: 2783, 2785, 2786, 2787, 2802, 2803, 2805, 2809, 2814, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2856, 2865, 2872, 2875)
2001 32/56 (δεν είναι οι: 2879, 2883, 2884, 2888, 2890, 2893, 2899, 2901, 2903, 2908, 2918, 2923, 2925, 2931, 2933, 2952, 2953, 2957, 2959, 2962, 2968, 2973, 2974, 2978)
2002 43/64 (δεν είναι οι: 2999, 3002, 3003, 3004, 3006, 3017, 3019, 3022, 3024, 3025, 3026, 3032, 3033, 3034, 3048, 3058, 3062, 3067, 3071, 3080, 3087)
2003 42/65 (δεν είναι οι: 3100, 3104, 3116, 3121, 3123, 3124, 3128, 3131, 3137, 3138, 3140, 3141, 3155, 3157, 3161, 3165, 3171, 3176, 3180, 3183, 3184, 3198, 3203, 3233, 3236, 3237, 3238, 3240, 3241)
2004 28/45 (δεν είναι οι: 3223, 3233, 3236, 3237, 3238, 3240, 3241, 3261, 3266, 3275, 3280, 3287, 3289, 3292, 3294, 3295, 3298)
2005 41/69 (δεν είναι οι: 3308, 3315, 3317, 3319, 3334, 3337, 3338, 3344, 3348, 3351, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3378, 3380, 3384, 3393, 3394, 3395, 3396, 3400, 3403, 3417, 3420, 3422, 3425)
2006 21/41 (δεν είναι οι: 3447, 3452, 3456, 3462, 3465, 3482, 3486, 3493, 3495, 3497, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521)
2007 38/54 (δεν είναι οι: 3530, 3532, 3537, 3544, 3553, 3560, 3568, 3572, 3582, 3598, 3609, 3615, 3616, 3618, 3625, 3628)
2008 37/50 (δεν είναι οι: 3632, 3633, 3635, 3646, 3650, 3666, 3675, 3694, 3701, 3703, 3706, 3718, 3722)
2009 31/51 (δεν είναι οι: 3735, 3736, 3738, 3740, 3743, 3745, 3747, 3753, 3757, 3761, 3765, 3767, 3774, 3776, 3778, 3787, 3791, 3804, 3806, 3807)
2010 15/24 (δεν είναι οι: 3835, 3858, 3875, 3876, 3880, 3881, 3893, 3902, 3903)
2011 48/73 (δεν είναι οι: 3933, 3940, 3941, 3946, 3947, 3954, 3956, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3977, 3990, 3991, 3997, 4000, 4005, 4006, 4007, 4010 4011, 4012, 4017, 4020)
2012 14/26 (δεν είναι οι: 4040, 4041, 4054, 4068, 4074, 4078, 4085, 4090, 4094, 4096, 4103, 4104)
2013 38/55 (δεν είναι οι: 4137, 4153, 4154, 4158, 4167, 4169, 4175, 4176, 4184, 4191, 4193, 4195, 4204, 4215, 4216, 4217, 4222)
2014 17/31 (δεν είναι οι: 4226, 4228, 4230, 4231, 4232, 4245, 4259, 4260, 4266, 4268, 4287, 4288, 4292, 4309)
2015 4/6 (δεν είναι οι: 4341, 4345)
2016 26/43 (δεν είναι οι: 4359, 4365, 4372, 4380, 4381, 4382, 4383, 4388, 4390, 4393, 4400, 4402, 4411, 4417, 4426, 4428, 4432)

Γραφηματικώς αυτό έχει ως εξής:

Συνεπώς, οι διμερείς συμβάσεις της χώρας στην 27ετία 1990-2016 αθροίζονται συνολικά σε 779, ήτοι 29 περίπου ετησίως.

Αν κατανείμουμε γεωγραφικά τώρα αυτές τις διμερείς συμβάσεις ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα έχουμε τον εξής αλφαβητικό κατάλογο (Κανόνες καταλογογράφησης: 1. Μερικές συμβάσεις που αφορούν περισσότερες αλλοδαπές χώρες ή κληρονομήθηκαν από περισσότερες χώρες έχουν καταχωριστή δύο ή τρεις φορές. 2. Συμπεριλαμβάνονται και οι τριμερείς διεθνείς συμβάσεις. 3. Οι συμβάσεις με ΕΣΣΔ καταχωρήθηκαν στην Ρωσσία και με Γιουγκοσλαβία στην Σερβία. 4. Δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, π.χ. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού):

1. Άγιος Μαρίνος 4243/2014
2. Αζερμπαϊτζάν 2316/1995, 2611/1998, 2712/1999, 3291/2004, 3311/2005, 3437/2006, 3638/2008, 3642/2008, 3826/2010, 3957/2011, 3972/2011, 4363/2016, 4395/2016
3. Αίγυπτος 1984/1991, 2294/1995, 2720/1999, 2754/1999, 3392/2005, 3435/2006, 3478/2006, 3484/2006, 3641/2008, 3664/2008, 4291/2014, 4397/2016, 4421/2016, 4424/2016
4. Αιθιοπία 2762/1999
5. Αλβανία 1973/1991, 1978/1991, 1980/1991, 2069/1992, 2106/1992, 2147/1993, 2180/1994, 2311/1995, 2313/1995, 2482/1997, 2568/1997, 2629/1998, 2634/1998, 2649/1998, 2658/1998, 2663/1998, 2677/1999, 2684/1999, 2722/1999, 2755/1999, 2829/2000, 2855/2000, 2868/2000, 2921/2001, 3098/2003, 3129/2003, 3162/2003, 3214/2003, 3244/2004, 3253/2004, 3298/2004, 3313/2005, 3326/2005, 3368/2005, 3405/2005, 3540/2007, 3541/2007, 3573/2007, 3595/2007, 3608/2007, 3665/2008, 3692/2008, 3744/2009, 3782/2009, 3962/2011, 4145/2013, 4160/2013
6. Αλγερία 1991/1990, 2870/2000
7. Ανγκουίλα 3359/2005
8. Αργεντινή 2212/1994, 2596/1998, 2848/2000, 3383/2005, 3798/2009, 3929/2011
9. Αρμενία 2125/1991, 2269/1994, 2379/1996, 2474/1997, 2475/1997, 2495/1997, 2499/1997, 2504/1997, 2547/1997, 2570/1998, 2700/1999, 2724/1999, 2777/1999, 2869/2000, 3007/2002, 3014/2002, 3154/2003, 3265/2004, 3276/2004, 3802/2009, 3942/2011, 3971/2011, 4248/2014
10. Αυστραλία 1928/1991, 2616/1998, 3277/2004, 3677/2008, 4107/2012, 4353/2015
11. Αυστρία 3724/2008
12. Βέλγιο 3407/2005, 3546/2007, 4106/2012
13. Βενεζουέλα 2262/1994, 2348/1995, 2624/1998
14. Βιετνάμ 2497/1997, 3713/2008, 3797/2009, 3921/2011, 3973/2011, 4016/2011
15. Βοσνία 3012/2002, 3096/2003, 3271/2004, 3375/2005, 3466/2006, 3547/2007, 3608/2007, 3825/2008, 3764/2009, 3795/2009, 3799/2009, 3856/2010
16. Βουλγαρία 1926/1991, 2007/1992, 2023/1992, 2024/1992, 2096/1992, 2182/1994, 2255/1994, 2402/1996, 2406/1996, 2407/1996, 2428/1996, 2577/1998, 2661/1998, 2662/1998, 2851/2000, 2927/2001, 3042/2002, 3095/2003, 3173/2003, 3248/2004, 3367/2005, 3442/2006, 3558/2007, 3563/2007, 3589/2007, 3593/2007, 3608/2007, 3683/2008, 3779/2009, 3780/2009, 3781/2009, 4165/2013, 4185/2013, 4201/2013, 4202/2013, 4207/2013, 4221/2013, 4246/2014, 4385/2016, 4420/2016, 4435/2016
17. Βραζιλία 3272/2004, 3382/2005, 3958/2011, 4059/2012, 4168/2013
18. Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 3360/2005
19. Γαλλία 2917/2001, 3546/2007, 3623/2007, 3673/2008, 3750/2009, 3787/2009, 3901/2010, 3951/2011, 4434/2016
20. Γερμανία 4003/2011
21. Γεωργία 2376/1996, 2409/1996, 2411/1996, 2456/1997, 2501/1997, 2554/1997, 2574/1998, 2590/1998, 2597/1998, 2604/1998, 2617/1998, 2633/1998, 2650/1998, 2715/1999, 2813/2000, 2997/2002, 3045/2002, 3151/2003, 3347/2005, 3564/2007, 3737/2009, 4108/2012, 4348/2015, 4396/2016
22. Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ 3358/2005
23. Δανία 1986/1991
24. Ελβετία 2903/2001, 3626/2007, 3826/2008, 3915/2011, 4034/2011, 4105/2012
25. Ελ Σαλβαδόρ 4102/2012
26. Εσθονία 2562/1998, 2573/1998, 2806/2000, 2850/2000, 2988/2002, 3142/2003, 3682/2008, 4098/2012
27. Ζάμπια 4181/2013
28. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2117/1993, 3662/2008, 3974/2011, 4113/2013, 4130/2013, 4234/2014, 4362/2016
29. ΗΠΑ 1873/1990, 1893/1990, 1982/1991, 2027/1992, 2066/1992, 2186/1994, 2464/1997, 2784/2000, 2804/2000, 3031/2002, 3035/2002, 3073/2002, 3108/2003, 3332/2005, 3657/2008, 3770/2009, 3771/2009, 3800/2009, 4026/2011
30. Ηνωμένο Βασίλειο 3998/2011
31. Ινδία 2681/1999, 3041/2002, 3639/2008, 3644/2008
32. Ινδονησία 3379/2005, 3751/2009, 4157/2013
33. Ιορδανία 1993/1991, 2486/1997, 2809/2000, 3477/2006, 3499/2006, 3656/2008, 4371/2016
34. Ιράκ 4160/2013
35. Ιράν 2087/1992, 2088/1992, 2137/1993, 2143/1993, 2700/1999, Ν. 2758/1999, 2818/2000, 3643/2008
36. Ιρλανδία 3300/2004
37. Ισλανδία 2931/2001, 3684/2008
38. Ισπανία 2057/1992, 3015/2002, 3496/2006, 3546/2007
39. Ισραήλ 2089/1992, 2192/1994, 2267/1994, 2268/1994, 2383/1996, 2572/1998, 3122/2003, 3539/2007, 3975/2011, 4156/2013, 4196/2013, 4398/2016
40. Ιταλία 1927/1991, 2098/1992, 2315/1995, 2857/2000, 2966/2001, 2975/2001, 3159/2003, 3441/2006, 3546/2007, 3637/2008, 3768/2009, 4008/2011, 4064/2012, 4145/2013
41. Καζαχστάν 3119/2003, 3135/2003, 3224/2004, 3538/2007
42. Καναδάς 2555/1997, 2746/1999, 2748/1999, 2492/2002, 3008/2002, 3824/2010, 4035/2011, 4091/2012, 4357/2016
43. Κατάρ 3531/2007, 3786/2009, 3823/2010, 3934/2011, 3992/2011, 4126/2013, 4189/2013, 4293/2014
44. Καϋμάν 3355/2005
45. Κεμπέκ 3476/2006
46. Κένυα 2905/2001
47. Κίνα 1994/1991, 2136/1993, 2140/1993, 2358/1995, 2381/1996, 2419/1996, 2989/2002, 3117/2003, 3221/2004, 3222/2004, 3249/2004, 3331/2005, 3494/2006, 3501/2006, 3533/2007, 3645/2008, 3796/2009, 3914/2011, 3963/2011, 4073/2012, 4101/2012, 4119/2013, 4149/2013, 4187/2013, 4391/2016, 4392/2016
48. Κιργιζία 3397/2005, 3436/2006
49. Κολομβία 2415/1996, 2122/1993
50. Κονγκό 1998/1991, 2056/1992
51. Κούβα 2461/1997, 2585/1998, 2796/2000
52. Κουβέιτ 3330/2005, 3474/2006, 3976/2011, 3989/2011, 4133/2013
53. Κροατία 2350/1995, 2377/1996, 2493/1997, 2507/1997, 2563/1998, 2653/1998, 2756/1999, 2983/2002, 3018/2002, 3056/2002, 3178/2003
54. Κύπρος 1910/1990, 1936/1991, 2016/1992, 2100/1992, 2195/1994, 2291/1995, 2360/1995, 2420/1996, 2424/1996, 2463/1997, 2626/1998, 2847/2000, 3264/2004, 3268/2004, 3324/2005, 3473/2006, 3589/2007, 3925/2011, 3936/2011, 4069/2012, 4376/2016, 4421/2016, 4431/2016
55. Λεττονία 2404/1996, 2591/1998, 2793/2000, 2861/2000, 2924/2001, 2930/2001, 3101/2003, 3192/2003, 3318/2005, 3805/2009
56. Λευκορρωσσία 3987/2011, 4114/2013, 4367/2016
57. Λίβανος 2607/1998, 2635/1998, 3145/2003, 3307/2005, 3314/2005, 3381/2005, 3729/2008, 3803/2009
58. Λιβύη 1909/1990, 3567/2007, 3570/2007
59. Λιθουανία 2356/1995, 2371/1996, 2426/1996, 2457/1997, 2483/1997, 2631/1998, 2911/2001, 3150/2003, 3356/2005
60. Λουξεμβούργο 2319/1995, 2099/1992
61. Μάλτα 2871/2000, 3081/2002, 3125/2003, 3681/2008, 4004/2011
62. Μαρόκο 2288/1995, 2387/1996, 2798/2000, 2245/1994, 3820/2010
63. Μαυρίκιος 2473/1997, 3134/2003
64. Μαυροβούνιο 3608/2007, 3702/2008, 3834/2010, 4131/2013
65. Μεξικό 2211/1994, 2792/2000, 3011/2002, 3288/2004, 3350/2005, 3406/2005, 3760/2009
66. Μογγολία 2139/1993
67. Μολδαβία 2357/1995, 2485/1997, 2660/1998, 2692/1999, 2760/1999, 2808/2000, 2849/2000, 2866/2000, 3247/2004, 3306/2005, 3309/2005, 3357/2005, 3678/2008, 3680/2008, 3716/2008, 3960/2011, 4349/2015, 4394/2016
68. Μονσεράτ 3354/2005
69. Μπαχρέιν 3705/2008, 3950/2011
70. Νέα Ζηλανδία 2185/1994, 4379/2016
71. Νιγηρία 3591/2007, 4134/2013
72. Νορβηγία 1924/1991, 2931/2001
73. Νότια Αφρική 2704/1999, 2761/1999, 2791/2000, 2797/2000, 3085/2002, 3124/2003, 3578/2007, 3749/2009, 4290/2014
74. Νότια Κορέα 1985/1991, 2314/1994, 2375/1996, 2571/1998, 3575/2007, 3590/2007, 3602/2007, 3672/2008, 3859/2010, 4377/2016
75. Ολλανδία 2729/1999, 3352/2005, 3464/2006
76. Ουγγαρία 1970/1991, 1972/1991, 2222/1994, 2270/1994, 2998/2002, 3321/2005, 3923/2011
77. Ουγκάντα 2852/2000, 2914/2001
78. Ουζμπεκιστάν 2541/1997, 2544/1997, 2565/1998, 2586/1998, 2630/1998, 2659/1998, 2757/1999, 2795/2000, 3078/2002, 3107/2003, 3545/2007
79. Ουκρανία 2142/1993, 2317/1995, 2506/1997, 2549/1997, 2614/1998, 2666/1998, 2728/1999, 2751/1999, 2950/2001, 2967/2001, 2977/2001, 2982/2002, 3046/2002, 3102/2003, 3158/2003, 3281/2004, 3532/2007, 3980/2011, 4066/2012, 4120/2013, 4140/2013, 4143/2013, 4190/2013, 4347/2015
80. Ουρουγουάη 2258/1994, 4100/2012, 4289/2014
81. Πακιστάν 3571/2007, 3574/2007, 3836/2010
82. Παλαιστίνη 2886/2001, 2894/2001, 2904/2001, 4247/2014
83. Παναμάς 2599/1998, 2795/2000
84. Παραγουάη 3273/2004
85. Περού 2141/1993, 2701/1999
86. Πολωνία 1939/1991, 2126/1993, 2221/1994, 2281/1995, 2384/1996, 2389/1996, 2608/1998, 2759/1999, 3792/2009, 4112/2013
87. Πορτογαλία 1987/1991, 3009/2002, 4192/2013
88. Ρουμανία 2067/1992, 2090/1992, 2138/1993, 2189/1994, 2201/1994, 2230/1994, 2279/1995, 2301/1995, 2382/1996, 2467/1997, 2494/1997, 2500/1997, 2564/1998, 2680/1999, 2699/1999, 2807/2000, 2814/2000, 3063/2002, 3099/2003, 3143/2003, 3188/2003, 3290/2004, 3349/2005, 3502/2006, 3589/2007, 3594/2007, 3608/2007, 3617/2007, 3739/2009, 3926/2011, 3999/2011, 4200/2013, 4265/2014
89. Ρωσσία 2032/1992, 2144/1993, 2210/1994, 2248/1994, 2249/1994, 2250/1994, 2299/1995, 2305/1995, 2416/1996, 2529/1997, 2600/1998, 2799/2000, 2822/2000, 2823/2000, 2887/2001, 2951/2001, 2958/2001, 3047/2002, 3077/2002, 3112/2003, 3136/2003, 3215/2003, 3343/2005, 3411/2005, 3558/2007, 3679/2008, 3700/2008, 3857/2010, 4197/2013, 4241/2013, 4358/2016
90. Σαουδική Αραβία 1997/1991, 3529/2007, 3821/2010, 3837/2010, 4418/2016
91. Σερβία 2582/1998, 3055/2002, 3061/2002, 3097/2003, 3111/2003, 3120/2003, 3225/2004, 3485/2006, 3596/2007, 3608/2007, 3695/2008, 3825/2010, 3935/2011, 3981/2011, 4166/2013
92. Σεΰχέλλες 2063/1992
93. Σινγκαπούρη 3704/2008
94. Σλοβακία 2051/1992, 2191/1994, 2603/1998, 2620/1998, 2821/2000, 3561/2007, 3924/2011, 3927/2011
95. Σλοβενία 2353/1995, 2365/1995, 2561/1998, 2695/1999, 2862/2000, 3000/2002, 3070/2002, 3083/2002, 3084/2002, 3088/2002, 3118/2003, 3269/2004, 3715/2008, 3890/2010, 3939/2011
96. Σουηδία 2050/1992, 2815/2000, 3179/2003, 4188/2013
97. Σουρινάμ 2775/1999
98. Συρία 2028/1992, 2363/1995, 2922/2001, 2994/2002, 2995/2002, 3039/2002, 3076/2002, 3210/2003, 3256/2004, 3789/2009
99. Ταϋλάνδη 2097/1992, 3410/2005, 3576/2007
100. Τουρκ και Κάικος 3353/2005
101. Τουρκία 2895/2001, 2896/2001, 2897/2001, 2900/2001, 2902/2001, 2906/2001, 2907/2001, 2926/2001, 2929/2001, 2964/2001, 3030/2002, 3040/2002, 3053/2002, 3110/2003, 3228/2004, 3246/2004, 3339/2005, 3445/2006, 3449/2006, 3543/2007, 3579/2007, 3637/2008, 3928/2011, 3988/2011, 4121/2013, 4136/2013, 4171/2013, 4214/2013, 4294/2014, 4295/2014, 4306/2014, 4317/2014, 4318/2014, 4319/2014, 4385/2016
102. Τσεχία 2051/1992, 2191/1994, 2820/2000, 2934/2001, 2976/2001, 3005/2002, 3793/2009, 3916/2011, 3952/2011, 3953/2011
103. Τυνησία 1925/1991, 2095/1992, 2183/1994, 2200/1994, 2228/1994, 2312/1995, 2553/1997, 2816/2000, 3163/2003, 3211/2003, 3267/2004, 3278/2004, 3742/2009
104. Υεμένη 2123/1991
105. Φιλιππίνες 2625/1998
106. Φινλανδία 1908/1990, 2410/1996, 4401/2016
107. Χιλή 2355/1995, 2423/1996, 2478/1997

Έχουμε συνεπώς ένα κατάλογο συνολικά 107 χωρών, εκτεινομένων σε όλες τις ηπείρους, που αφήνει ωστόσο να διαφανή καθαρά ποιο είναι το εγγύς εξωτερικό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Να και δύο ωραίοι χάρτες, ένας ευρωπαϊκός και ένας παγκόσμιος, που έφτειαξε ο Θαλυς, και δείχνουν ακριβώς αυτό:

Τι παρατηρούμε;

1. Ένα χαρακτηριστικό των διμερών συμβάσεων είναι ότι αντισυμβαλλόμενος είναι συνήθως χώρας εκτός ΕΕ, για τον προφανή λόγο ότι η ΕΕ συμβάλλεται συνήθως ως ίδια οντότητα με τις τρίτες χώρες. Παρατηρείται για τον ίδιο λόγο το φαινόμενο να συνάπτεται αρχικά μια σειρά συμβάσεων με κάποια ευρωπαϊκή χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ, αλλά μετά την ένταξή της σε αυτήν να τερματίζωνται οι συμβάσεις. Και πολύ εύλογα, γιατί πλέον τα περισσότερα θέματα θα ρυθμίζωνται σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου. Για την ίδια νομική αιτία, οι διεθνείς συμβάσεις μας με τις άλλες χώρες της ΕΕ, και μάλιστα με τις μεγάλες και ισχυρές, είναι εντυπωσιακά λίγες (και μπορώ βάσιμα να υποθέσω ότι ήσαν πολύ περισσότερες πριν το 1981, έκτοτε δε βαίνουν μειούμενες). Για παράδειγμα, μέσα σε μια 27ετία υπάρχει μόνο μία διεθνής σύμβαση με τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο, την Γερμανία (Ν. 4003/2011 για ανταλλαγή αστυνομικών συνδέσμων σε θέματα ασύλου).

2. Προσέξτε ιδιαίτερα τον Ν. 3476/2006, που έχει συναφθή με το Κεμπέκ και όχι με τον όλο Καναδά και αφορά ζητήματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Πρόκειται για δυνατότητα μερικής διεθνούς προσωπικότητας που παρέχεται από πολλά ομοσπονδιακά Συντάγματα στις ομόσπονδες περιοχές τους, όσο και αν ίσως μας ξενίζη.

3.
Εντυπωσιακή γεωγραφικά, αλλά όχι οικονομικά και πολιτικά είναι η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία της Μαύρης Αφρικής. Μέσα σε 27 χρόνια διπλωματίας, συνήφθησαν 20 συνθήκες με 8 κράτη της περιοχής (ποσοστό 2,5% επί των συνθηκών). Αυτοί οι 800 εκ. άνθρωποι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι για εμάς. Και εμείς για εκείνους.

4.
Πρωταθλήτρια των διμερών σχέσεων αναδεικνύεται η φίλη Αλβανία, με την οποία έχουμε υπογράψει και σύμφωνο φιλίας (Ν. 2568/1998), καθώς οι διμερείς μας συμβάσεις ανέρχονται σε 47 μεταξύ 1991-2013. Ακολουθεί με 41 η εταίρος πλέον στην ΕΕ Βουλγαρία και με 35 η Τουρκία. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διμερείς μας συνθήκες με την Τουρκία αρχίζουν μόλις το 2001, πράγμα που ασφαλώς πρέπει να χρεωπιστωθή στην διπλωματία του τότε ΥπΕξ Γεωργίου Παπανδρέου. Στις επόμενες θέσεις των χωρών του περιγύρου μας βρίσκουμε την Ρουμανία (33, με σύμφωνο φιλίας τον Ν. 2090/1992), την Ρωσσία με 31 (σύμφωνο φιλίας 2250/1994), την Γεωργία με 24, την Ουκρανία με 24 (σύμφωνο φιλίας Ν. 2614/1998), την Αρμενία με 23 (σύμφωνο φιλίας Ν. 2495/1997), την Κύπρο με 23, την Μολδαβία με 18, την Σερβία με 15 (με την οποία παραδόξως δεν έχουμε σύμφωνο φιλίας), την Σλοβενία με 15, την Βοσνία με 12, την Κροατία με 11.

Σύμφωνα Φιλίας 1990-2016.

5. Δεν υπάρχει ούτε μία διεθνής σύμβαση που έχουμε υπογράψει με την χώρα που είναι γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ΠΓΔΜ. Η χώρα αυτή εξακολουθεί να αποτελή απλώς μια μαύρη τρύπα στον χάρτη για την διπλωματία μας, εξακολουθούμε να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει, ότι το πρόβλημα τάχα θα λυθή μόνο του. Η τακτική αυτή αποτελεί μέγιστο σφάλμα της εξωτερικής μας πολιτικής.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (No Ratings Yet)
Loading...

 

0 Responses to “Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Η”


  • No Comments

Leave a Reply