Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Ζ

Σε σύνδεση με το προηγούμενο άρθρο, θέλω τώρα να ψάξω λίγο πιο βαθιά στην κατηγορία των διεθνών συμβάσεων, για να χαρτογραφήσω το πλέγμα των διεθνών σχέσεων της χώρας. Έκατσα λοιπόν και καταλογογράφησα τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας στην περίοδο 1990-2016. Πρόκειται για μια επαρκή σαν δείγμα περίοδο, που καλύπτει μία γενιά (27 χρόνια), και, επιπλέον, αναφέρεται στην μετά την Πτώση του κομμουνισμού περίοδο.

Οι διεθνείς αυτές συμβάσεις διακρίνονται χονδρικά σε δύο κατηγορίες, τις πολυμερείς και τις διμερείς. Εξ αυτών οι πολυμερείς συνήθως προέρχονται από κάποιον διεθνή οργανισμό (π.χ. ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ) στον οποίο συμμετέχει η Ελλάς και τις οποίες κυρώνει. Μεταξύ τους ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι ευρωπαϊκές πολυμερείς, εκείνες δηλαδή που συνάπτονται μεταξύ ΕΕ αφενός και κάποιας τρίτης χώρας (ή ομάδας χωρών) αφετέρου, π.χ. οι συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ με διάφορα περιφερειακά κράτη, καθώς και σειρά άλλων συμβάσεων.

Ως προς τις διμερείς συμβάσεις τώρα, λεκτέα τα εξής:

Οι διμερείς, όπως είναι προφανές από το όνομά τους, αναφέρονται σε σύμβαση μεταξύ δύο κρατών, της Ελλάδας αφενός και κάποιας άλλης χώρας, συνήθως ευρωπαϊκής, βορειοαμερικανικής ή μεσογειακής αφετέρου (οι πιο εξωτικές χώρες που συνάντησα ήταν η Ουγκάντα με τον Ν. 2852/2000 και κάτι φορολογικοί παράδεισοι της Καραϊβικής, τύπου Νήσων Καϋμάν με τον Ν. 3355/2005). Μερικές φορές, υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και αντισυμβαλλόμενη είναι και κάποια υποεθνική οντότητα, όπως το Κεμπέκ (Ν. 3476/2006), ένα μικροκράτος, σαν τον Άγιο Μαρίνο (Ν. 4243/2014), ή ακόμη και ένας διεθνής οργανισμός, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Ν. 2199/1994). Οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν ένα πλήθος θεμάτων: από συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μέχρι αεροπορικές μεταφορές μέχρι περιβαλλοντικές καταστροφές μέχρι πολιτιστικές ανταλλαγές μέχρι αποφυγή διπλής φορολογίας μέχρι δικαστική συνδρομή και ό,τι άλλο. Με λίγα λόγια, είναι φρικτά και βαρετά γραφειοκρατικά κείμενα της υπαλληλίας του ΥπΕξ, που δεν αφορούν κανένα (πλην κάποιων εξαιρέσεων, όπως ο Ν. 3558/2007 για τον μακαρίτη αγωγό Πύργου-Αλεξανδρούπολης). Σπανιώτερα, έχουν ευρύτερη πολιτική σημασία, όταν σηματοδοτούν μια νέα περιφερειακή συμμαχία, όπως ο Ν. 3786/2009 για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία με το Κατάρ.

Πάρτε τώρα καμιά εξηνταριά παραδείγματα διμερών συμβάσεων ατάκτως ερριμμένων (ψέματα, παρατίθενται χρονολογικώς):

Ν. 1909/1990 Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένδοξης Αραβικής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Τζαμαχιρίας της Λιβύης.

Ν. 1986/1991 Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Δανίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος του κεφαλαίου.

Ν. 1998/1991 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ζαϊρ για την αποζημίωση των εθνικοποιηθεισών περιουσιών και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής.

Τώρα λέγεται Κονγκό.

Ν. 2032/1992 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσικού αερίου, που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι το 2016.

Ν. 2063/1992 Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Σεϋχελλών.

Ν. 2090/1992 Κύρωση Συμφώνου Φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας – Ρουμανίας.

Ν. 2123/1991 Κύρωση Συμφωνίας Επιστημονικής και Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Υεμένης.

Ν. 2139/1993 Κύρωση Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μογγολίας.

Ν. 2250/1994 Κύρωση Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ν. 2258/1994 Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.

Ν. 2270/1994 Κύρωση Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Δημοκρατίας.

Ν. 2402/1996 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τα ύδατα του ποταμού Νέστου.

Ν. 2495/1997 Κύρωση Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Ν. 2568/1998 Κύρωση Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφαλείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ν. 2608/1998 Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας.

Ν. 2614/1998 Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας.

Ν. 2625/1998 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για μορφωτική συνεργασία.

Ν. 2695/1999 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Ν. 2762/1999 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Ν. 2775/1999 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Ν. 2777/1999 Κύρωση της Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Ν. 2855/2000 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή νέας διασυνοριακής (οδικής) γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή του συνοριακού φυλακίου Μερτζάνι – Τρι Ουράτ.

Ν. 2886/2001 Κύρωση του Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

Ν. 2905/2001 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία.

Ν. 2914/2001 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Ν. 3078/2002 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

Ν. 3134/2003 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Ν. 3244/2004 Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για ρύθμιση διαδικασιών κατασκευής – εξοπλισμού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αργυροκάστρου.

Ν. 3253/2004 Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ν. 3273/2004 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Παραγουάης για εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία.

Ν. 3277/2004 Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα.

Ν. 3353/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Σοβαρά τώρα, πού βρίσκονται αυτά τα νησιά;

N. 3354/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Μα τι εξωτικές χώρες είναι αυτές.

N. 3358/2005 Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Σημαία της Γερνσέης.

Σημαία της Ιερσέης.

Ν. 3359/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων.

Και ξαναρωτώ: πού πάνε και τα βρίσκουνε αυτά τα νησιά;

Ν. 3360/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Εντάξει, το καταλάβαμε, είναι στην Καραϊβική.

Ν. 3397/2005 Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κιργιζίας.

Ν. 3474/2006 Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για την αμοιβαία απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε σχέση με την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή κτιρίων στις οδούς Πελοποννήσου, Ρίμινι και Πίνδου, στη Φιλοθέη Αττικής.

Ν. 3476/2006 Κύρωση της Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και του διοικητικού κανονισμού εφαρμογής της.

Είδες το Κεμπέκ;

Ν. 3529/2007 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές.

Ν. 3545/2007 Κύρωση της Συνθήκης φιλίας και συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

Ν. 3558/2007 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη».

Ν. 3591/2007 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Ν. 3662/2008 Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ν. 3713/2008 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Ν. 3724/2008 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ν. 3782/2009 Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιμητηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους.

Ν. 3805/2009 Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Ν. 3987/2011 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Ν. 3998/2011 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους.

Ν. 4003/2011 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκπροσωπούμενης από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την ανταλλαγή Αστυνομικών Συνδέσμων σε θέματα Ασύλου.

Ν. 4016/2011 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.

Ν. 4102/2012 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονομική συνεργασία.

Ο Άγιος Σωτήρ.

Ν. 4145/2013 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project μετά του Παραρτήματος αυτής.

Ν. 4160/2013 Κύρωση των Συμφωνιών: α) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ν. 4181/2013 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ζάμπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ν. 4189/2013 Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Κατάρ.

Ν. 4243/2014 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Ο Άγιος Μαρίνος.

Ν. 4363/2016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Ν. 4379/2016 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας.

Έτσι δεν βγαίνει και πολύ νόημα βέβαια. Γιαυτό στο επόμενο επεισόδιο, θα χρησιμοποιήσω την μαγική τεχνολογία των χαρτών για να δούμε πώς απεικονίζεται η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Σύμφωνα Φιλίας 1990-2016.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (No Ratings Yet)
Loading...

 

0 Responses to “Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Ζ”


  • No Comments

Leave a Reply