Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Θ

Συνεχίζω και σε αυτήν την ανάρτηση την παρουσίαση των διεθνών συμβάσεων που συνήψε η χώρα μας τα έτη 1990-2016. Στο προηγούμενο επεισόδιο σχολιάσαμε τις διμερείς συμβάσεις, οπότε τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο.

Ελάχιστα καλύτερα από πλευράς βαρεμάρας είναι τα πράγματα με τις πολυμερείς συμβάσεις, συνήθως στο πλαίσιο του ΟΗΕ ή κάποιου από τους θυγατρικούς οργανισμούς του, π.χ. Γιούνισεφ (αλλά και άλλων, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του ΝΑΤΟ π.χ.). Ενίοτε παρουσιάζονται ωστόσο και εδώ συμβάσεις με κάποιο πραγματικό διακύβευμα και ευρύτερη νομική σημασία, με πολιτικές προεκτάσεις ή ηθικό προβληματισμό, όπως το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ν. 3003/2002), το Πρωτόκολλο του Κιότου (Ν. 3017/2002), η Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (Ν. 3516/2006) ή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα αστικού δικαίου περί διαφθοράς (Ν. 2957/2001).

Μερικά (πολλά) παραδείγματα για να πάρετε μια μυρωδιά:

Ν. 1873/1990 Κύρωση της 126 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία.

Ν. 1890/1990 Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας του 1987 για το Φυσικό Καουτσούκ.

Ν. 1944/1991 Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως που αφορά τη διανομή σημάτων φορέων προγραμμάτων μεταδιδομένων διά δορυφόρου.

Ν. 1949/1991 Κύρωση σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Στα λόγια βέβαια όλοι κατά των βασανιστηρίων είναι.

Ν. 1979/1991 Κύρωση Σύμβασης για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα μετά των τριών Πρωτοκόλλων και της συνημμένης απόφασης.

Ν. 1981/1991 Κύρωση Σύμβασης Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών και Διεθνών Οργανισμών ή μεταξύ Διεθνών Οργανισμών.

Σύμβαση της Βιέννης. Με πράσινο τα μέρη.

Ν. 1990/1991 Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.

Όλοι ενωμένοι στον Πόλεμο κατά των Ναρκωτικών.

Ν. 2006/1992 Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφτηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970.

Ν. 2014/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.).

Ν. 2015/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς.

Ν. 2017/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Ν. 2039/1992 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Ν. 2053/1992 Κύρωση της Συνθήκης επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά των συνημμένων σε αυτήν 8 Πρωτοκόλλων και Προσαρτημάτων αυτής.

Ν. 2068/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Ν. 2101/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ν. 2104/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους.

Ν. 2105/1992 Κύρωση Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949.

Ν. 2146/1993 Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας του 1986 για το Κακάο.

Ν. 2149/1993 Κύρωση Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών (OPEN SKIES) μετά των Παραρτημάτων αυτής.

Ν. 2204/1994 Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

Ν. 2254/1994 Κύρωση Συμβάσεως για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους μετά των Παραρτημάτων αυτής.

Ν. 2282/1995 Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Διεθνείς Σιδηροδρομικές Γραμμές (AGG).

Ν. 2290/1995 Κύρωση Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης.

Ν. 2321/1995 Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης.

Τουρκία, Ισραήλ, Βενεζουέλα, Περού και ΗΠΑ αντιστέκονται σθεναρά στο δίκιο.

Ν. 2371/1996 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του ντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

Ν. 2400/1996 Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμ. 11 στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση.

Ν. 2425/1996 Κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών.

Ν. 2460/1997 Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ν. 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου.

Μια μαύρη τρύπα στην αραβική χερσόνησο.

Ν. 2480/1997 Κύρωση Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.

Ν. 2502/1997 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ν. 2532/1997 Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

Ν. 2546/1997 Κύρωση της Σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων.

N. 2610/1998 Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου.

Ν. 2613/1998 Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Ν. 2615/1998 Κύρωση της Συμφωνίας Ασφαλείας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης.

Ν. 2619/1998 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική.

Ν. 2655/1998 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ν. 2656/1998 Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

Ν. 2665/1998 Εφαρμογή των αποφάσεων 827/25.5.1993 και 955/6.11. 1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για την εκδίκαση παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα.

Ν. 2686/1999 Κύρωση της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.

Ν. 2711/1999 Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου.

Ν. 2726/1999 Κύρωση της Σύμβασης σχετικής με την κωδική απόδοση των εγγραφών που εμφανίζονται σε ληξιαρχικά έγγραφα.

Ν. 2763/1999 Κύρωση της Σύμβασης του Μέτρου.

Ν. 2785/2000 Κύρωση του Συμφώνου για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο.

N. 2826/2000 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) για τους ειδικούς όρους που θα διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία Διεθνών Στρατηγείων στην Ελληνική Επικράτεια.

Ν. 2828/2000 Κύρωση της Συμφωνίας για την ασφάλεια των πληροφοριών μεταξύ των Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Ν. 2865/2000 Κύρωση της Συμφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.Ε.C.I.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Ν. 2918/2001 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.

Ν. 2952/2001 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Ν. 2957/2001 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς.

Ν. 2974/2001 Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976.

Ν. 2999/2002 Κύρωση της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους.

ΗΠΑ, Ρωσσία και Κίνα διεκδικούν το δικαίωμα να ακρωτηριάζουν τους αντίπαλους στρατιώτες.

Ν. 3003/2002 Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ν. 3017/2002 Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.

Ν. 3032/2002 Κύρωση της Συμφωνίας τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ν. 3034/2002 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ν. 3048/2002 Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)

Ν. 3080/2002 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.

Ν. 3116/2003 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων.

Ν. 3121/2003 Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου.

N. 3131/2003 Κύρωση της Σύμβασης για την καταγραφή αντικείμενων που εκτοξεύονται στο Διάστημα.

Ν. 3137/2003 Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής.

Ν. 3171/2003 Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής.

Ν. 3183/2003 Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα.

Ν. 3184/2003 Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Ν. 3198/2003 Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Ν. 3233/2003 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Ν. 3275/2004 Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Σύμβασης για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων, που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα.

Ν. 3287/2004 Κύρωση της Σύμβασης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Ν. 3289/2004 Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις.

Ν. 3337/2005 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές.

Ν. 3447/2006 Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants − POPs).

Ν. 3544/2007 Κύρωση της Συμφωνίας για τα προνόμια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ν. 3558/2007 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη».

Ν. 3560/2007 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Ν. 3568/2007 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της.

Ν. 3637/2008 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία.

Ν. 3666/2008 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Ν. 3694/2008 Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό.

Ν. 3718/2008 Κύρωση της Απόφασης No 63-2/2008 του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αναμόρφωση των μεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ν. 3741/2009 Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Τομέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας.

N. 3765/2009 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία.

Ν. 3827/2010 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.

Ν. 3875/2010 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις.

Ν. 3970/2011 Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία.

Ν. 4020/2011 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών.

Ν. 4074/2012 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

N. 4216/2013 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Ν. 4231/2014 Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα.

Ν. 4268/2014 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 4288/2014 Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου στη Σύμβαση για απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα.

Ν. 4359/2016 Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Ν. 4365/2016 Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων.

Και πάει λέγοντας.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (No Ratings Yet)
Loading...

 

0 Responses to “Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Θ”


  • No Comments

Leave a Reply