Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Ε

Έκατσα και μάζεψα σιγά σιγά και το νομοθετικό υλικό της δεκαετίας του 1990-1999, το οποίο ταξινόμησα σύμφωνα με την συνήθεια που εισήγαγα στην πρώτη ανάρτηση αυτής της σειράς εδώ πέρα. Αν δώση ο Θεός, ίσως ταξινομήσω και την τιμημένη δεκαετία του 80.

Ο πρώτος νόμος της δεκαετίας ήταν ο Ν. 1871/1990, που δημοσιεύθηκε στις 05 Φεβρουαρίου 1990 και αφορούσε “Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων”. Ο τελευταίος νόμος της δεκαετίας ήταν ο Ν. 2782/1999, που ήταν ο Προϋπολογισμός του 2000. Εκδόθηκαν συνεπώς 912 τυπικοί νόμοι σε μια δεκαετία, ένας μέσος όρος 91 νόμων ετησίως. Μπορώ ήδη να παρατηρήσω ότι αυτός ο μέσος όρος είναι αισθητά πιο χαμηλός από τον μέσο όρο της δεκαπενταετίας που ακολουθεί, όπου ψηφίστηκαν 1536 νόμοι σε 15 χρόνια και κάτι, ένας ρυθμός 102 νόμων κατ’ έτος.

Υπενθυμίζω τώρα ότι ταξινομώ τους νόμους στις εξής κατηγορίες: α. απολογισμοί/ισολογισμοί/προϋπολογισμοί, β. μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών, κύρωση αποφάσεων και συνθηκών κ.λπ., γ. κύρωση συμβάσεων και ιδρυμάτων, δ. κύρωση ΠΝΠ, ε. διεθνείς συμβάσεις, στ. λοιποί νόμοι.

Να δούμε λίγο και την λειτουργία της νομοθετικής μηχανής κατ’ έτος:

1990: Ν. 1871 έως Ν. 1919, ήτοι 49 νόμοι
1991: Ν. 1920 έως Ν. 2003, ήτοι 84 νόμοι
1992: Ν. 2004 έως Ν. 2113, ήτοι 110 νόμοι
1993: Ν. 2114 έως Ν. 2178, ήτοι 65 νόμοι
1994: Ν. 2179 έως Ν. 2278, ήτοι 100 νόμοι
1995: Ν. 2279 έως Ν. 2370, ήτοι 92 νόμοι
1996: Ν. 2371 έως Ν. 2452, ήτοι 82 νόμοι
1997: Ν. 2453 έως Ν. 2560, ήτοι 108 νόμοι
1998: Ν. 2561 έως Ν. 2675, ήτοι 115 νόμοι
1999: Ν. 2676 έως Ν. 2782, ήτοι 107 νόμοι

Έχουμε και λέμε λοιπόν (πλαγιογραμμίζω τους νόμους κυρίως ποινικού ενδιαφέροντος):

α. Προϋπολογισμοί κ.λπ.

έτος 1990: 1885, 1886, 1887, 1917, 1918, 1919
έτος 1991: 2001, 2002, 2003
έτος 1992: 2111, 2112, 2113
έτος 1993: 2176, 2177, 2178
έτος 1994: 2276, 2277, 2278
έτος 1995: 2368, 2369, 2370
έτος 1996: 2449, 2450, 2451
έτος 1997: 2558, 2559, 2560
έτος 1998: 2673, 2674, 2675
έτος 1999: 2780, 2781, 2782

β. Ευρωπαϊκό δίκαιο

έτος 1992: 2077 (Ευρωπαϊκή Ένωση)

έτος 1994: 2196, 2237, 2253, 2263, 2272

έτος 1997: 2522 (δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων)

έτος 1998: 2578 (φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών μελών της ΕΕ)

γ. Συμβάσεις δωρεάς, παραχώρησης κ.λπ.

έτος 1991: 1956 (σύμβαση ΔΕΠΑ για την μεταφορά σοβιετικού αερίου), 1964 (σύμβαση με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου)

έτος 1992: 2012 (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), 2086 (τέως Βασιλεύς Κωνσταντίνος)

έτος 1993: 2159 (δεύτερη τροποποιητική σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου ΚΑΙ TΩN ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DENISON MINES LIMITED., HELLENIC OVERSEAS (HOLDINGS) LTD. WHITE SΗIELD GMEECE ΟΙL CORPORATION, WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT, ΒΙΝΤΕΡΣΧΑΛΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛAΙΩN και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣEΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), 2174 (σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών)

έτος 1994: 2261 (Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου), 2274 (αθηναϊκό μετρό), 2275 (κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος)

έτος 1995: 2338 (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών)

έτος 1996: 2388 (σύμβαση πωλήσεως μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.” και “ΒΙΟΜΑΓΝ”), 2395 (γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου), 2436 (TVX GOLD), 2437 (εκτροπή Αχελώου), 2438 (σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.), 2441 (κύρωση της από 8 Αυγούστου 1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), 2445 (Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων)

έτος 1997: 2528 (Ναυπηγεία Ελευσίνας)

έτος 1998: 2618 (Ίδρυμα Παπαγεωργίου)

έτος 1999: 2714 (ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 2779 (ΚΑΒΑΛΑ OIL)

δ. ΠΝΠ

έτος 1990: 1888 (παράταση ισχύος προϋπολογισμού 1989), 1891 (αγροτικοί συνεταιρισμοί)

έτος 1991: 1920 (μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί), 1945 (αγροτικοί συνεταιρισμοί)

έτος 1994: 2241 (καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων του Δημοσίου στον Νόμο Αττικής κατά την θερινή περίοδο 1994

έτος 1995: 2284 (θέματα δημοτικών εκλογών)

έτος 1997: 2453 (ρύθμιση των συνεπειών από την κήρυξη της 26ης Ιουνίου 1996 ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών και μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων), 2471 (πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Χρηματιστηρίου), 2531 (καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στο Νομό Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 1997), 2536 (μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα εθνικών οδών)

έτος 1998: 2581 (κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων)

έτος 1999: 2705 (ορκωμοσία και εγκατάσταση των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξελέγησαν κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1998), 2767 (αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών επί της εξεταστικής διαδικασίας σχολικών μονάδων)

ε. Διεθνείς Συμβάσεις

έτος 1990: 1873, 1879, 1883, 1890, 1893, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913

έτος 1991: 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, 1944, 1949, 1950, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

έτος 1992: 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2087, 2088, 2089, 2090, 2092, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2110

έτος 1993: 2117, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2146, 2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155

έτος 1994: 2179, 2180, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2191, 2192, 2195, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2216, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2228, 2230, 2245, 2248, 2249, 2250, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2264, 2267, 2268, 2269, 2270

έτος 1995: 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2285, 2288, 2290, 2291, 2293, 2294, 2299, 2301, 2305, 2306, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2319, 2321, 2337, 2348, 2350, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2363, 2365

έτος 1996: 2371, 2373, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2442, 2444

έτος 1997: 2455, 2456, 2457, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2467, 2468, 2473, 2474, 2475, 2476, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504, 2505, 2506, 2507, 2511, 2513, 2514, 2529, 2532, 2534, 2535, 2537, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2547, 2549, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555

έτος 1998: 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2577, 2580, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2595, 2596, 2597, 2599, 2600, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2610, 2611, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2619, 2620, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2665, 2666, 2670

έτος 1999: 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2684, 2686, 2689, 2691, 2692, 2695, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2704, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2715, 2718, 2719, 2720, 2722, 2723, 2724, 2726, 2727, 2728, 2729, 2746, 2748, 2749, 2750, 2751, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2769, 2770, 2772, 2775, 2777

στ. Λοιποί νόμοι

έτος 1990: 1871 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1872 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1874 (κύρωση υπουργικής απόφασης), 1875 (μισθώσεις), 1876 (συλλογικές συμβάσεις εργασίας), 1877 (τροποποίηση του Ν. 1851/1989), 1878 (τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Ν. 1622/1986), 1880 (ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας), 1881 (κύρωση απόφασης για κλιμάκωση του ποσοστού της ΑΤΑ), 1882 (φορολογικός), 1884 (έμμεση φορολογία), 1889 (ποδόσφαιρο), 1892 (για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη), 1894 (Ακαδημία Αθηνών), 1895 (συμπλήρωση διατάξεων Ν. 1882/1990), 1896 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1897 (θύματα τρομοκρατίας), 1898 (μισθώσεις), 1899 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1900 (τροποποίηση δημοτικού και κοινοτικού κώδικα), 1901 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1902 (συντάξεις), 1903 (ΚΟΚ), 1904 (ΛΟΤΤΟ), 1905 (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων), 1906 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1907 (εκλογικός νόμος), 1911 (στρατολογία κλπ), 1914 (φορολογικός), 1915 (συνδικαλιστικός), 1916 (οργανωμένο έγκλημα)

έτος 1991: 1921 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1929 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1930 (μισθώσεις), 1931 (καθιέρωση της 1ης Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως ημέρας τιμής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας), 1932 (ίδρυση Πρεσβείας στην Λίμα του Περού), 1933 (ρύθμιση θεμάτων ΥπΕξ), 1934 (ανταγωνισμός), 1940 (θέματα Λιμενικού Σώματος), 1941 (τροποποίηση ΠΚ και ΚΠΔ), 1943 (εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης), 1946 (Γενικά Αρχεία του Κράτους), 1947 (φορολογικός), 1948 (Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων – Κέντρο Εθνομουσικολογίας), 1951 (εθελοντές πυροσβέστες), 1952 (τροποποίηση διατάξεων ΚΠΔ), 1953 (μισθώσεις), 1954 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1955 (Αττικό Μετρό), 1957 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1958 (αθλητικές ανώνυμες εταιρείες), 1959 (οδικές μεταφορές), 1960 (πλαστογραφία κινητών αξιών), 1961 (προστασία καταναλωτή), 1962 (επαγγελματικές μισθώσεις), 1963 (φαρμακεία), 1965 (ΕΟΦ), 1966 (μεταγραφές φοιτητών), 1967 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1968 (θέματα ΥπΔικ), 1969 (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια), 1975 (αλλοδαποί), 1976 (συντάξεις), 1977 (θύματα τρομοκρατίας), 1988 (δελτία ταυτότητας), 1989 (ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 1999 (Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασας και του Ναυτικού Δικαίου, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης), 2000 (αποκρατικοποιήσεις)

έτος 1992: 2008 (θέματα πετρελαϊκής πολιτικής), 2009 (Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), 2010 (παράταση της διάρκειας της Τράπεζας της Ελλάδος), 2018 (θέματα αστυνομικού προσωπικού), 2019 (φορολογικό), 2020 (ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 2021 (ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων), 2025 (εισοδηματική πολιτική 1992), 2026 (θέματα οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης), 2040 (θέματα Υπουργείου Γεωργίας), 2041 (εμπορικές μισθώσεις), 2042 (συντάξεις), 2043 (εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 2052 (αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις), 2065 (φορολογικός), 2071 (εκσυγχρονισμός ΕΣΥ), 2072 (ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών), 2073 (μεταστέγαση ΣτΕ), 2074 (ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών), 2075 (οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών), 2076 (πιστωτικά ιδρύματα), 2078 (αστικές συγκοινωνίες), 2079 (κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών), 2080 (σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών), 2081 (επαγγελματικά επιμελητήρια), 2082 (κοινωνική πρόνοια), 2083 (εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης), 2084 (ασφαλιστικό), 2085 (θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης), 2091 (Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων), 2093 (έμμεση φορολογία), 2094 (ΚΟΚ), 2109 (θέματα εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων)

έτος 1993: 2114 (σύστημα εγγύησης καταθέσεων), 2115 (λατομεία αδρανών υλικών), 2116 (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας), 2118 (λειψυδρία), 2119 (Μητρώο Αρρένων), 2120 (φορολογικός), 2121 (πνευματική ιδιοκτησία), 2127 (εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών), 2129 (αύξηση συντάξεων), 2130 (τοπική αυτοδιοίκηση), 2145 (επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης), 2150 (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας), 2156 (μισθώσεις κατοικιών), 2157 (μέτρα για την τόνωση της οικονομίας), 2158 (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), 2160 (Τουρισμός), 2161 (ΟΚΑΝΑ), 2162 (προσωπικό ΥπΕξ), 2163 (συντάξεις ΟΓΑ), 2164 (λειψυδρία – ΕΥΔΑΠ), 2165 (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), 2166 (κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων), 2167 (ΟΤΕ), 2168 (όπλα), 2169 (αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις), 2170 (ασφαλιστικές εταιρείες), 2171 (επαναφορά στην κατάσταση της ενέργειας ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), 2172 (τροποποιήσεις ΠΚ κλπ), 2173 (ΕΣΡ), 2175 (ΟΑΣΑ)

έτος 1994: 2181 (αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις), 2187 (δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου), 2188 (θέματα Υπουργείου Παιδείας), 2190 (ΑΣΕΠ), 2193 (γενοκτονία Ποντίων), 2194 (ΕΣΥ), 2197 (σύσταση διπλωματικών αρχών), 2198 (αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων), 2206 (καζίνα), 2207 (προσωρινή κράτηση, αναστολή ποινών κλπ), 2214 (αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος), 2215 (βασιλική περιουσία), 2217 (θέματα ΤΕΒΕ), 2218 (ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης), 2224 (θέματα Υπουργείου Εργασίας), 2225 (προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας), 2226 (εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας), 2227 (αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου), 2229 (δημόσια έργα), 2231 (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), 2232 (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), 2233 (θέματα εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού), 2234 (αναπτυξιακός νόμος), 2235 (μισθώσεις), 2236 (Εθνική Σχολή Δικαστών), 2238 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), 2239 (σήμα), 2240 (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), 2242 (πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), 2243 (κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου), 2244 (θέματα ηλεκτροπαραγωγής), 2246 (τηλεπικοινωνίες), 2247 (προσλήψεις στο Δημόσιο), 2251 (προστασία καταναλωτή), 2256 (συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού προσωπικού), 2257 (ΟΤΕ), 2260 (Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης), 2265 (συνδικαλισμός στην ΕΛΑΣ), 2266 (έλεγχος δημόσιου τομέα), 2271 (εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας), 2273 (Εθνικό Θέατρο)

έτος 1995: 2286 (προμήθειες του Δημοσίου), 2287 (ΣΠΚ), 2289 (εκμετάλλευση υδρογονανθράκων), 2292 (οργάνωση ΥΕΘΑ), 2296 (ελεύθερος ανταγωνισμός), 2297 (οργάνωση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΟ), 2298 (συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών, επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης), 2300 (μεταφορά συντελεστή δόμησης), 2302 (αποκρατικοποίηση της επιχείρησης “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”), 2303 (πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος), 2304 (Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων), 2307 (προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), 2308 (Εθνικό Κτηματολόγιο), 2318 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών), 2320 (αύξηση των συντάξεων), 2322 (παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων), 2323 (υπαίθριο εμπόριο), 2324 (κεφαλαιαγορά), 2325 (τροποποίηση του Ν. 1564/1985), 2326 (τροποποίηση του Ν. 1565/1985), 2327 (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας), 2328 (ιδιωτική τηλεόραση και τοπική ραδιοφωνία), 2329 (προσωπικό Λιμενικού Σώματος), 2330 (εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης), 2331 (νομιμοποίηση εσόδων), 2332 (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), 2333 (σύσταση Εθνικών Διακομματικών Επιτροπών), 2334 (Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της ΕΛΑΣ), 2335 (θέματα κοινωνικής ασφάλισης), 2336 (ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας), 2339 (ανώνυμες εταιρείες), 2340 (χορήγηση επιδόματος στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων), 2341 (θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης), 2342 (ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής), 2343 (αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών), 2344 (οργάνωση πολιτικής προστασίας), 2345 (οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας), 2346 (δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου), 2347 (αναγνώριση του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον), 2349 (θέματα ΑΣΕΠ), 2351 (αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου), 2352 (θέματα Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης), 2359 (εξυγίανση της ΕΤΒΑ), 2362 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), 2364 (φυσικό αέριο), 2366 (ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών), 2367 (νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί)

έτος 1996: 2372 (σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας), 2374 (Εισαγωγή μετοχών του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο), 2386 (ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων), 2390 (αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος), 2392 (θέματα στατιστικής υπηρεσίας), 2394 (ωράριο λειτουργίας αρτοποιείων), 2396 (επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών και άυλες μετοχές), 2397 (ημέρα μνήμης γενοκτονίας Αρμενίων από Τουρκία), 2398 (σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών), 2399 (υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις), 2408 (τροποποιήσεις ΠΚ και ΚΠΔ), 2412 (μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα), 2413 (ελληνική παιδεία στο εξωτερικό), 2414 (εκσυγχρονισμός ΔΕΚΟ), 2429 (χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων), 2430 (καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), 2431 (διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση), 2432 (σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), 2433 (ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ), 2434 (μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), 2435 (επέκταση των τιμητικών συντάξεων), 2439 (ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), 2440 (παράταση προθεσμίας ισχύος μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα), 2443 (τροποποιήσεις Τελωνειακού Κώδικα), 2446 (τουριστικά λεωφορεία), 2447 (υιοθεσία ανηλίκων κλπ), 2448 (μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων), 2452 (θέματα προσφύγων)

έτος 1997: 2454 (θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), 2458 (σύσταση κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών), 2459 (κατάργηση φορολογικών απαλλαγών), 2465 (θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών), 2466 (Εθνικό Κέντρο Χαρτών), 2469 (περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών), 2470 (αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης), 2472 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), 2477 (Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης), 2479 (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο), 2496 (ιδιωτική ασφάλιση), 2503 (διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας), 2508 (βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων), 2509 (ποινική ευθύνη υπουργών), 2510 (καθιέρωση εναλλακτικής θητείας), 2512 (ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών), 2515 (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών), 2516 (ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), 2517 (εκλογή μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ), 2518 (ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας), 2519 (εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας), 2520 (μέτρα για τους νέους αγρότες), 2521 (ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών), 2523 (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία), 2524 (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού), 2525 (Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου), 2526 (σύσταση ΔΕΚΑ), 2527 (προσλήψεις στο Δημόσιο), 2530 (υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ), 2533 (χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων), 2538 (γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα), 2539 (σχέδιο Καποδίστριας), 2545 (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές), 2548 (Τράπεζα της Ελλάδος), 2552 (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), 2556 (μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής), 2557 (θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης)

έτος 1998: 2575 (θέματα Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας), 2576 (βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων), 2579 (φορολογικές διαρρυθμίσεις), 2592 (αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου), 2593 (αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου), 2594 (Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών), 2598 (Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004), 2601 (ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας), 2602 (ολοκλήρωση της εξυγίανσης και της ανάπτυξης της Ολυμπιακής Αεροπορίας), 2606 (μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του ΕΣΥ), 2609 (κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος), 2612 (ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα), 2621 (ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ), 2622 (Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης), 2623 (ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων), 2628 (Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους), 2636 (σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ), 2637 (οργανισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας), 2638 (οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης), 2639 (ρύθμιση εργασιακών σχέσεων και σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), 2640 (δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση), 2641 (Παλλαϊκή Άμυνα), 2642 (μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων), 2643 (μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών), 2644 (παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών), 2645 (καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος), 2646 (ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας), 2647 (μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση), 2648 (ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου και τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας), 2651 (ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς και συγχώνευσης Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης), 2664 (Εθνικό Κτηματολόγιο), 2667 (σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής), 2668 (οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών), 2669 (οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς), 2671 (θέματα ΟΣΕ), 2672 (οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)

έτος 1999: 2676 (οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης), 2682 (διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων), 2683 (Υπαλληλικός Κώδικας), 2685 (κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας), 2687 (ΔΕΘ), 2688 (μετατροπή του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ΑΕ), 2690 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), 2693 (μουσειακή προβολή και αρχεία της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944), 2694 (σύσταση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών), 2696 (ΚΟΚ), 2702 (θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης), 2703 (αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ και ιατρών ΕΣΥ), 2713 (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ), 2716 (εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας), 2717 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), 2721 (τροποποιήσεις ΠΚ και ΚΠΔ), 2725 (ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός), 2730 (ολυμπιακά έργα), 2731 (ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων ΜΚΟ), 2732 (διεπαγγελματικές οργανώσεις), 2733 (Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά, θέματα Κεφαλαιαγοράς κλπ), 2734 (εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα), 2735 (διεθνής εμπορική διαιτησία), 2736 (στεγαστικά προγράμματα ΟΕΚ), 2737 (μεταμοσχεύσεις), 2738 (συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση και μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου), 2739 (καθιέρωση της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ως ημέρας τιμής στην Ελληνική Νεολαία και ως Επετείου της Δημοκρατικής Αντίστασης του Λαού), 2740 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), 2741 (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), 2742 (χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη), 2743 (πλοία αναψυχής), 2744 (θέματα ΕΥΔΑΠ), 2745 (σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων), 2747 (ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού ΕΡΤ), 2752 (αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής στα ΑΕΙ), 2753 (απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος), 2768 (ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και σύσταση ΟΠΑΔ), 2771 (Ειδικοί Λογαριασμοί), 2773 (απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), 2774 (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα), 2776 (Σωφρονιστικός Κώδικας), 2778 (Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία)

Συνδυάζοντας τώρα την παρούσα ανάρτηση με αυτήν εδώ και αυτήν, έχουμε μια ωραία βάση δεδομένων των ετών 1990-2015, ήτοι εικοσιέξι ετών νομοθετικής παραγωγής, συνολικά με 2486 νόμους, από τον Ν. 1871/1990 έως τον Ν. 4356/2015.

Καλείται ο φιλόπονος αναγνώστης να εξαγάγη τα συμπεράσματά του εγκύπτοντας στοργικά στο υλικό αυτό.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (1 votes, average: 8.00 out of 10)
Loading...

 

0 Responses to “Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Ε”


  • No Comments

Leave a Reply